NL

Verzekering bestelwagen voor professioneel gebruik  

 • Prijs met dekkingen volgens uw professionele behoeften
 • Optie: bestelwagen als vervangingsvoertuig, tot 30 dagen
 • Uw partner in mobiliteit, 24/7

Kies de formule die best bij u past

PROMO

Tot 20% korting op uw verzekering bestelwagen*

Tot 20% korting op uw verzekering bestelwagen*

Geldig van 14/12/2020 tot en met 30/06/2021

Wij zijn er voor u

Met de Autoverzekering voor uw bestelwagen kunnen u en uw gezin op ons rekenen.
Voor, tijdens en na schade.

Bijstand in België en in het buitenland

Bijstand in België en in het buitenland

Vervolledig je dekking

Bovenop Eerste hulp bij een ongeval, inbegrepen in je BA-Auto en die je beschermt bij kleine of grote problemen in België, biedt de betalende optie Omni-Assistance je bescherming bij een panne in België én in het buitenland. Voor je bestelwagen maar ook voor je gezin en zelfs voor je woning

De optie Car Travel XL, aangeboden gedurende 1 jaar!

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Ben ik verplicht om voor mijn bestelwagen een autoverzekering te nemen?

Ja. Voor u de baan opgaat, bent u zelfs wettelijk verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Een ongeval kan immers iedereen overkomen, zelfs de beste chauffeurs. Net daarom dekt de verzekering BA de materiële en lichamelijke schade die u aan andere weggebruikers kan toebrengen. Dit is een minimumvereiste.

Wat is het verschil tussen Eerste hulp en Omni-Assistance?

 • Eerste hulp: inbegrepen in uw BA-Autoverzekering
  Komt tussen als uw bestelwagen, na een ongeval/een diefstal of een poging tot diefstal/brand, niet meer kan rijden.
 • Meer weten

 • Omni-Assistance: betalende optie
  Voor drievoudige bijstand (voor uw voertuig, personen en woning) bij panne, een ongeval, diefstal of een poging tot diefstal, foute brandstofkeuze, … Gaat u regelmatig naar het buitenland, dan kan u deze nog verder uitbreiden met extra opties.
 • Meer weten

Ik verander van voertuig (personen- of bestelwagen). Wat met mijn huidige verzekering?

Contacteer uw makelaar. Hij zal het nodige doen om uw contract aan te passen.
Vermits uw verzekeringspremie onder andere gebaseerd is op specifieke kenmerken van uw voertuig, zal dus ook uw premie wellicht wijzigen. Gaat u niet akkoord met deze premiewijziging of voorwaarden van uw verzekeraar, dan hebt u het recht om van verzekeringsmaatschappij te veranderen. U kan uw contract dan opzeggen binnen de maand nadat wij u de nieuwe premies en voorwaarden meedeelden.

Ik leen mijn bestelwagen uit aan een kennis of familielid. Ben ik nog steeds verzekerd?

 • Een typisch voorbeeld: u leent uw bestelwagen regelmatig uit aan een van uw kinderen.

  Als uw gezin meerdere bestuurders telt, geef dan niet enkel de hoofdbestuurder op bij het afsluiten van uw contract, maar ook alle occasionele bestuurders. Het niet doorgeven van deze informatie kan immers heel vervelende gevolgen hebben.

 • Leent u uw bestelwagen soms uit aan een kennis of een familielid?

  Geen probleem, uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt de schade die zij toebrengen aan anderen.

Ik ga op vakantie met mijn bestelwagen. Ben ik ook in het buitenland verzekerd?

Uw verzekering bestelwagen is geldig in alle landen die op uw verzekeringsbewijs (groene kaart) staan. Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto dekt dan ook alle materiële en lichamelijke schade aan derden in deze landen. Hou er wel rekening mee dat de plaatselijke wetgeving van toepassing zal zijn om deze aansprakelijkheid en de vergoeding te bepalen. Gelukkig komen wij ook daarin tegemoet.

Wanneer is het interessant om een Omniumverzekering toe te voegen aan mijn BA?

U kiest natuurlijk zelf maar een Omnium kan interessant zijn voor een nieuwe of recente bestelwagen (van 0 tot 24 maanden oud). Zo geniet u optimale bescherming en de meest ruime dekkingen.

Bij ons zit u goed

DECAVI 2020

Comfort Auto wint in 2020 een Decavi Niet-Levensverzekeringstrofee!

Lees hier waarom

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Autoverzekering voor bestelwagens afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder.
   Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig.
   Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Hierbij ook de segmentatiecriteria

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Brocom