Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering bestelwagen voor professioneel gebruik  

 • Prijs met dekkingen volgens uw professionele behoeften
 • Optie: bestelwagen als vervangingsvoertuig, tot 30 dagen
 • Uw partner in mobiliteit, 24/7

Kies de formule die best bij u past

PROMO

-15% op de BA-verzekering*

-15% op de BA-verzekering*

Actie van 16/08/2021 tot en met 31/10/2021

Wij zijn er voor u

Met de Autoverzekering voor uw bestelwagen kunnen u en uw gezin op ons rekenen.
Voor, tijdens en na schade.

Bijstand in België en in het buitenland

Bijstand in België en in het buitenland

Vervolledig uw dekking

Bovenop Eerste hulp bij een ongeval, inbegrepen in uw BA-Auto en die u beschermt bij kleine of grote problemen in België, biedt de betalende optie Omni-Assistance u bescherming bij een panne in België én in het buitenland. Voor uw bestelwagen maar ook voor uw gezin en zelfs voor uw woning.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Ja. Voor u de baan opgaat, bent u zelfs wettelijk verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Een ongeval kan immers iedereen overkomen, zelfs de beste chauffeurs. Net daarom dekt de verzekering BA de materiële en lichamelijke schade die u aan andere weggebruikers kan toebrengen. Dit is een minimumvereiste.
 • Eerste hulp: inbegrepen in uw BA-Autoverzekering
  Komt tussen als uw bestelwagen, na een ongeval/een diefstal of een poging tot diefstal/brand, niet meer kan rijden. Meer weten
 • Omni-Assistance: betalende optie
  Voor drievoudige bijstand (voor uw voertuig, personen en woning) bij panne, een ongeval, diefstal of een poging tot diefstal, foute brandstofkeuze, … Gaat u regelmatig naar het buitenland, dan kan u deze nog verder uitbreiden met extra opties. Meer weten

Contacteer uw makelaar. Hij zal het nodige doen om uw contract aan te passen.
Vermits uw verzekeringspremie onder andere gebaseerd is op specifieke kenmerken van uw voertuig, zal dus ook uw premie wellicht wijzigen. Gaat u niet akkoord met deze premiewijziging of voorwaarden van uw verzekeraar, dan hebt u het recht om van verzekeringsmaatschappij te veranderen. U kan uw contract dan opzeggen binnen de maand nadat wij u de nieuwe premies en voorwaarden meedeelden.

 • Een typisch voorbeeld: u leent uw bestelwagen regelmatig uit aan een van uw kinderen.

  Als uw gezin meerdere bestuurders telt, geef dan niet enkel de hoofdbestuurder op bij het afsluiten van uw contract, maar ook alle occasionele bestuurders. Het niet doorgeven van deze informatie kan immers heel vervelende gevolgen hebben.

 • Leent u uw bestelwagen soms uit aan een kennis of een familielid?

  Geen probleem, uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) dekt de schade die zij toebrengen aan anderen.

Uw verzekering bestelwagen is geldig in alle landen die op uw verzekeringsbewijs (groene kaart) staan. Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto dekt dan ook alle materiële en lichamelijke schade aan derden in deze landen. Hou er wel rekening mee dat de plaatselijke wetgeving van toepassing zal zijn om deze aansprakelijkheid en de vergoeding te bepalen. Gelukkig komen wij ook daarin tegemoet.

U kiest natuurlijk zelf maar een Omnium kan interessant zijn voor een nieuwe of recente bestelwagen (van 0 tot 24 maanden oud). Zo geniet u optimale bescherming en de meest ruime dekkingen.

Bij ons zit u goed

DECAVI 2021

Comfort Auto wint een Decavi-trofee in de categorie  ‘Mijn mobiliteit - Auto verzekering (BA en Omnium)’.

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een Autoverzekering voor bestelwagens afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder.
   Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig.
   Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Hierbij ook de segmentatiecriteria

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as