Ga naar de hoofdinhoud

Alle Bouwplaatsrisico’s 

 • Bescherm u werf bij bouwen of renoveren
 • Alle dekkingen in één contract
 • Uw makelaar staat voor u klaar

Uw werf zonder zorgen 

Bouwen kan soms riskant zijn! Diefstal, vandalisme, waterschade, ontevreden buren die u aansprakelijkheid in vraag stellen... er zijn zoveel omstandigheden die kunnen leiden tot vertragingen of erger nog, het stilleggen van de werf. Ontdek hoe u met een gerust hart kan bouwen of renoveren met onze verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s.

Uw verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt u voor

 • Schade aan de werken door brand, storm, overstroming, onweer, ongevallen (kraan die valt, aanrijding door een voertuig,…), diefstal en vandalisme
 • Rechtsbijstand-bemiddeling
 • Schade aan het gebouw tijdens de onderhoudstermijn
 • ...

Breid uw bescherming verder uit met deze betalende opties

 • Schade door de werken aan anderen
 • Bestaande goederen
Meer details

Tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Als speler binnen de bouwsector geldt de nieuwe wet betreffende de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid.

Wat houdt deze wet in?

Deze wet verplicht alle spelers binnen de bouwsector om zich te verzekeren wanneer ze werkzaamheden uitvoeren aan gebouwen die bestemd zijn voor individuele bewoning en wanneer de tussenkomst van de architect verplicht is.

Deze verzekering dekt de schade die de stevigheid en de stabiliteit van de gesloten ruwbouw van de woning in gevaar kan brengen, en dit voor een periode van tien jaar. Het doel van deze wet is om particulieren in hun hoedanigheid van bouwheer zo goed mogelijk te beschermen (binnen het kader van de bouw of de renovatie van woningen) door hen de schadevergoeding te waarborgen voor de gevolgen die verbonden zijn aan bepaalde gebreken in de bouw. De materiële schade en immateriële gevolgschade wordt gedekt door deze verzekering.

Meer weten

Nog vragen?

 • het bouwwerk in opbouw en alle betrokken uitrustingen zoals installaties, toestellen, …
 • de voorlopige bouwwerken voor zover ze voorzien zijn in de overeenkomst
 • de bestaande onroerende goederen die eigendom zijn van de bouwheer en voor zover ze voorzien zijn in de overeenkomst én een plaatsbeschrijving op tegenspraak (zie ook volgende vraag) werd opgesteld vóór de start van de werkzaamheden (bijvoorbeeld met de hulp van de architect)
 • Om ervoor te zorgen dat de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s kan tussenkomen. Voorbeeld: bij burenhinder voor schade veroorzaakt aan je buren.
 • Om de verzekering voor stoffelijke schade te kunnen inroepen wanneer je gebouw wordt beschadigd tijdens werken op je werf. Zonder een voorafgaande plaatsbeschrijving wordt deze dekking beperkt tot stoffelijke schade als gevolg van een volledige of gedeeltelijke instorting door werkzaamheden.

Tip: vraag hulp aan je architect voor het opstellen van de plaatsbeschrijving.

Het minimumbedrag van het eigen risico voor de verzekering stoffelijke schade bedraagt € 1 000.

 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • de verwijlinteresten
 • de financiële verliezen
 • de schade aan de bestaande of naburige onroerende goederen zonder voorafgaande plaatsbeschrijving (de dekking van de bestaande onroerende goederen zal beperkt zijn tot de stoffelijke schade veroorzaakt door een volledige of gedeeltelijke instorting als gevolg van de werken)
 • het verdwijnen of ontbreken van voorwerpen, vastgesteld bij een inventaris
 • niet-accidentele vervuiling

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw verzekeringsovereenkomst.

Alle Bouwplaatsrisico’s werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as