Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering bouwplaats 

 • Bescherm uw werf bij bouwen of renoveren
 • Verzeker schade aan derden ten gevolge van werkzaamheden
 • Geniet van een Rechtbijstand

Uw bouwplaats in alle rust

Beheer uw bouw- en renovatieprojecten in alle gemoedsrust dankzij onze verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s.

In een notendop

  De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt u in geval van

 • schade aan de werken ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen
 • juridische conflicten

  Betalende opties

 • schade tijdens de bouwtermijn
 • schade aan het gebouw tijdens de onderhoudstermijn
 • schade aan derden omwille van de werken

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

Wist u dat u, als speler in de bouwsector, wettelijk verplicht bent om de verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid te onderschrijven voor bouw- en renovatiewerkzaamheden van woningen en waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is?

MEER WETEN

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van de verwijlinteresten
 • uitsluitig van de financiële verliezen
 • uitsluiting van de schade aan de bestaande of naburige onroerende goederen zonder voorafgaande plaatsbeschrijving (de dekking van de bestaande onroerende goederen zal beperkt zijn tot de stoffelijke schade veroorzaakt door een volledige of gedeeltelijke instorting als gevolg van de werken)
 • uitsluiting van het verdwijnen of ontbreken van voorwerpen, vastgesteld bij een inventaris
 • uitsluiting van niet-accidentele vervuiling

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.