Ga naar de hoofdinhoud

Familiale verzekering

 • Tarief aangepast aan jouw gezinssituatie
 • Schade veroorzaakt door drones, dieren, boten, vrijwilligersactiviteiten, enz.
 • Fietsbijstand inbegrepen

Het leven is een avontuur, geniet er ten volle van

De Familiale verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die je in België en in het buitenland in het kader van je privéleven kan veroorzaken aan anderen.

In een oogopslag

De Familiale verzekering dekt schade veroorzaakt door:

 • jou en de leden van jouw gezin
 • je dieren, zelfs 'exotische', en dieren die je onder jouw hoede hebt
 • je drones en je boten
 • vrijwilligersactiviteiten
 • twee rijpaarden in eigendom (max. 2)

Opties voor meer bescherming

 • Premium (dekking van de toevertrouwde/gehuurde goederen/BOB-waarborg)
 • Rechtsbijstand privéleven
 • BA Rijpaarden: voor meer dan twee paarden
 • Kinderoppas erkend door Kind en Gezin

Dagelijks beschermd

Elk moment brengt zijn kleine zorgen met zich mee. Wat ook je leeftijd of je gezinssituatie is, de familiale verzekering past perfect in je dagelijkse leven en biedt je drie formules die aangepast zijn aan alle situaties.

formule alleenstaande

EÉN VERZEKERDE

Emma, Erasmusstudente

 • Op een verstrooid moment maakt ze met haar fiets een kras in een luxewagen.
 • Ze stoot haar glas water om op de computer van haar medehuurder.
 • Als vrijwilliger in een bar beschadigt ze de koffiemachine.
formule duo

TWEE VERZEKERDEN

Pieter, gescheiden, papa van Tuur

 • Sam, hun hond, bijt een voorbijganger.
 • Pieter steekt zonder kijken de straat over en loopt een fietser omver.
 • De babysitter die Pieter had gevraagd, morst kokend water over de arm van Tuur.
formule gezin

VANAF DRIE VERZEKERDEN

Lucas en Marie, John en Caroline

 • Lucas en Marie 'versieren' de muren van de vakantiewoning met onuitwisbare stift.
 • John vergeet sneeuw te ruimen op het trottoir. Een voorbijganger valt en breekt zijn arm.
 • Caroline huurt een grasmaaier via een verhuurplatform en beschadigt hem.

Fietsbijstand,
altijd inbegrepen

Een lekke band, diefstal of een technisch probleem met je (elektrische) fiets tijdens een fietstocht?

Dankzij de familiale verzekering kun jij en je hele gezin gebruik maken van de fietsbijstand bij ongeval, diefstal of panne (lekke band of geblokkeerd slot), tot twee keer per jaar en zonder supplement.

Naargelang je keuze zorgt AXA voor:

 • pechverhelping ter plaatse (in België en tot 30 km buiten onze grenzen) of transport naar een hersteller
 • jouw vervoer naar jouw vertrek-/aankomstplaats of naar uw bestemming

Wil je meer bescherming voor je fiets?

Denk aan onze Fietsverzekering

Ken jij het verschil tussen deze 3 verzekeringen ?

Je hebt al een Woonverzekering bij ons?

Als je een Familiale verzekering afsluit als aanvulling bij je Woonverzekering van AXA, dan geniet je een mooi tariefvoordeel.

Contacteer meContacteer me

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Neen. We raden het echter wel ten zeerste aan. Stel: je rijdt met je fiets een voetganger aan die ten val komt en naar het ziekenhuis moet. Eigenlijk een vrij banaal ongeval dat voor jouw zware financiële gevolgen kan hebben. Met een familiale verzekering bent je beter gedekt om die gevolgen te dragen.

  Max. vergoeding (per schadegeval) Eigen risico
Basisformule
lichamelijke schade 26.478.620 euro* 0 euro
materiële schade 5.295.724 euro* 264,76 euro*
Premium
BOB-waarborg 25.000 euro 500 euro niet geïndexeerd
andere premiumwaarborgen 50.000 euro 264,76 euro*
Rechtsbijstand
basisdekkingen 25.000 euro 350 euro* (tussen­komst­drempel)
insolventie van derden 12.500 euro 250 euro*
Burgerlijke Aansprakelijkheid eigendom paard
  idem basisformule 264,76 euro*

* Deze bedragen zijn berekend op basis van index 255,56 van september 2020 (basis 100 = 1981).

 • De Familiale verzekering dekt je en je hele gezin (en dus ook je huisdieren) tegen de schade die je door onoplettendheid kunt veroorzaken aan anderen.
  Bijvoorbeeld: de smartphone van jouw vriend glipt uit je handen en het scherm barst, je zoon leert fietsen en maakt een kras op een geparkeerde wagen ...
 • De hospitalisatieverzekering biedt je een aanvullende vergoeding voor wat niet door je ziekenfonds gedekt is. Indien je in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dekt het ziekenfonds slechts een deel van jouw kosten, naargelang je medische of paramedische behandeling (kamer, chirurg, geneesmiddelen, enz.).
  Voorbeeld: een operatie, een bevalling ... ; de latere gevolgen van de hospitalisatie (invaliditeit ...) zijn niet gedekt door de hospitalisatieverzekering maar wel door de verzekering ongevallen privéleven.
 • Tot slot biedt de verzekering ongevallen privéleven je een financiële schadevergoeding indien je een ongeval privéleven hebt dat medische kosten, invaliditeit (tijdelijk of blijvend, algeheel of gedeeltelijk) of je overlijden met zich meebrengt.
  Voorbeeld: ongeval tijdens een barbecue, terwijl je aan het knutselen bent, tijdens een fietstocht ...

Je bent aansprakelijk voor jouw hond. Je moet de fietser dus vergoeden. Indien je hebt gekozen voor de familiale verzekering, bent je gedekt voor de schade die je huisdier aan anderen veroorzaakt.

Interessant voor jou

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Familiale afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • daden die voortvloeien uit een professionele activiteit zijn uitgesloten
 • schade veroorzaakt aan dieren die je onder jouw hoede hebt en waarvan het bezit door particulieren toegelaten is door de Belgische wet, is beperkt tot 25.000 euro
 • de contractuele BA voor schade veroorzaakt aan jouw vakantiewoning, aan de ruimte gehuurd voor een familiefeest, aan de studentenkamer van jouw kinderen is beperkt tot 50.000 euro
 • in BA is de vergoeding beperkt tot 26.612.277,17 euro voor lichamelijke schade en 5.322.455,43 euro voor materiële schade

De verzekerde bedragen, de premie en het eigen risico van 266,09 euro worden aangepast volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van januari 2021, zijnde 256,85 (basis 100 = 1981).

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Thuis Flex - BA Privéleven werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.