Ga naar de hoofdinhoud

Press

Daar gaan we weer met de Wegquiz!

Top

Daar gaan we weer met de Wegquiz!

Ruim helft van de Vlamingen niet vertrouwd met verkeersregels rond speedpedelecs en elektrische steps.

Recente verkeersregels onvoldoende gekend

Uit een VSV-onderzoek1 bij 900 Vlaamse weggebruikers tussen 16 en 65 jaar blijkt dat de gemiddelde Vlaming niet goed op de hoogte is van de verkeersregels over nieuwe vervoersmiddelen:

  • Slechts 53% weet dat speedpedelecs niet verplicht op het fietspad moeten rijden als de snelheidslimiet 50 km/u of minder bedraagt. 18% twijfelt, 29% denkt verkeerdelijk dat speedpedelecs altijd op het fietspad moeten rijden. 16- tot 24-jarigen zijn het minst vertrouwd met deze regel (slechts 42% heeft het juist), de 35- tot 44-jarigen scoren dan weer het best (58% goede antwoorden).
  • Slechts 53% weet dat speedpedelecs niet verplicht op het fietspad moeten rijden als de snelheidslimiet 50 km/u of minder bedraagt. 18% twijfelt, 29% denkt verkeerdelijk dat speedpedelecs altijd op het fietspad moeten rijden. 16- tot 24-jarigen zijn het minst vertrouwd met deze regel (slechts 42% heeft het juist), de 35- tot 44-jarigen scoren dan weer het best (58% goede antwoorden).
  • Slechts 62% weet dat je voorrang moet verlenen aan een weggebruiker met elektrische step op het fietspad. 10% twijfelt en 28% denkt dan weer foutief dat dit niet hoeft. Ook hier geven vrouwen iets vaker een correct antwoord (64%) dan mannen (60%). 55-plussers (54%) scoren het slechtst op deze vraag. De meeste juiste antwoorden werden gegeven bij de 45- tot 54-jarigen (69%), maar ook de leeftijdsgroepen tussen 16 en 34 jaar halen een betere score (68%).

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV: “Speedpedelecs en elektrische steps winnen dan wel aan populariteit in het straatbeeld; toch is het met onze verkeerskennis over deze nieuwe vervoersmiddelen pover gesteld. Uit ons onderzoek blijkt dat iedereen nog een ‘trapje’ kan bijsteken – mannen zowel als vrouwen, jongeren zowel als de oudere leeftijdsgroepen. Met De Grote Verkeersquiz willen we hen daarom op een laagdrempelige en speelse manier hun kennis over deze en andere verkeersregels laten bijschaven.”

Kennis bijschaven met een quiz

De Grote Verkeersquiz biedt weggebruikers een ideale gelegenheid om meer te leren over veilig verkeer. Ook bij de vorige edities van de quiz bleken recente verkeersregels minder goed gekend, net als de regels voor voetgangers en fietsers. Met meer dan 100.000 unieke deelnemers vorig jaar blijft De Grote Verkeersquiz een zeer breed publiek aanspreken.

De Grote Verkeersquiz biedt weggebruikers een ideale gelegenheid om meer te leren over veilig verkeer. Ook bij de vorige edities van de quiz bleken recente verkeersregels minder goed gekend, net als de regels voor voetgangers en fietsers. Met meer dan 100.000 unieke deelnemers vorig jaar blijft De Grote Verkeersquiz een zeer breed publiek aanspreken.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Regelmatig komen er nieuwe verkeersregels bij. Je kennis testen en bijschaven is daarom een must voor je eigen veiligheid en die van anderen. Met De Grote Verkeersquiz kan dat op een leuke en speelse manier. En er vallen bovendien mooie prijzen mee te winnen!”

Ter promotie van de quiz loopt er een campagne die weggebruikers laat stilstaan bij verkeersvragen die iedereen zich wel eens stelt. Hoeveel afstand moet je bijvoorbeeld houden als je met de wagen een fietser inhaalt? En mag je een kind van 1m40 al met de gewone veiligheidsgordel vastklikken? De Grote Verkeersquiz biedt het antwoord. De campagne speelt daarop in en loopt een viertal weken via sociale media, met bekende koppen als Kürt Rogiers en Tatyana Belloy als ambassadeurs. De quiz staat ook centraal in de MNM Verkeersweek die van 26 tot en met 29 oktober loopt.

Partners

De Grote Verkeersquiz is een initiatief van de VSV in samenwerking met de Vlaamse overheid en het Waalse verkeersveiligheidsagentschap AWSR, en met de steun van AXA Verzekeringen en tal van andere partners.

Jef Van In, Chief Executive Officer van verzekeraar AXA Belgium: “Als marktleider in autoverzekeringen ligt verkeersveiligheid ons nauw aan het hart. In het kader van onze preventiepolitiek analyseren we continu de ongevallenstatistieken in het verkeer. Fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer bijvoorbeeld, worden steeds ernstiger en doen zich ook steeds vaker voor. Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat een sensibiliserend project als De Grote Verkeersquiz ertoe bijdraagt de maatschappelijke doelstellingen inzake verkeersveiligheid te halen!”

 

Meer info: www.degroteverkeersquiz.be

1 Methodologie: online panelbevraging uitgevoerd in juni 2020 door Ipsos in opdracht van de VSV, bij een representatief staal van Vlaamse weggebruikers tussen 16 en 65 jaar (N=900).