Ga naar de hoofdinhoud

Press

AXA Future Risks Report 2021

Top

AXA Future Risks Report 2021

AXA publiceert vandaag de achtste editie van haar Future Risks Report. In deze wereldwijde studie worden de veranderingen in de perceptie van opkomende risico's gemeten en gerangschikt door een panel van risicobeheerexperts maar ook door het brede publiek. Dit jaar wordt de Belgische top-10 aangevoerd door de klimaatverandering.

Lucie Taleyson, Chief Risk Officer bij AXA Belgium zegt:
“Verzekeraars hebben een belangrijke, maatschappelijke rol: onze klanten beschermen tegen risico’s. Dát is onze kernactiviteit. Het Future Risks Report helpt ons om inzichten te verwerven in de belangrijkste risicotrends van vandaag en morgen. De strijd tegen de klimaatverandering blijft één van de grootste, dringende uitdagingen van onze tijd. Met de overstromingen in België hebben we net een tweehonderdjarige gebeurtenis meegemaakt die wellicht verband houdt met de klimaatverandering. Maar ik wil benadrukken dat risico’s steeds vaker met elkaar in verband staan wat ons noopt tot het creëren van collectieve oplossingen om zowel economie als samenleving te beschermen en te versterken.”

Klimaatverandering is risico n°1

Wat betreft de algemene ranking zijn er verschillen op te merken tussen de mening van de experten (hierboven) en het algemeen publiek (hieronder). De klimaatverandering blijft het belangrijkste risico voor de respondenten in België. Ook de gezondheidscrisis laat haar sporen na want zowel de experten als het algemeen publiek zetten pandemieën en infectieziekten in hun top-3. Cyberrisico’s daarentegen worden door de experten hoger ingeschat (plaats 2) dan het algemeen publiek (plaats 5). Het omgekeerde fenomeen zien we bij de risico’s met betrekking tot beveiliging en terrorisme. Dergelijke risico’s vervolledigen de top-3 van het algemeen publiek terwijl we ze bij de experten pas op plaats 7 terugvinden.

Lokale kwetsbaarheid voor risico’s wordt onderschat

Onder de experten is 78% van mening dat risico’s een significante dreiging vormen voor de samenleving. Het algemeen publiek is diezelfde mening toegedaan (72%). Liefst 89% van de experten is zelfs van mening dat de wereld kwetsbaarder is geworden voor risico’s in vergelijking met 5 jaar eerder. Ook het algemeen publiek scoort hoog bij deze stelling (81%). Opvallend: zowel experten (72%) als algemeen publiek (61%) zijn van mening dat hun stad, gemeente of dorp minder kwetsbaar is dan pakweg het land, het continent of de wereld in zijn geheel. Voor hun eigen, dichte omgeving ligt men dus over het algemeen minder wakker van risico’s.

Heeft de globalisering een gunstige impact of niet?

Of de globalisering een positieve dan wel negatieve impact heeft op risico’s, daar zijn de meningen van het algemeen publiek verdeeld. 50% wijst op het positief effect en stipt aan dat de globalisering ons in staat stelt om risico’s samen doeltreffender te bestrijden. De andere helft is van mening dat globalisering bijdraagt tot de verspreiding van risico’s en gevolgen ervan.

Globale aanpak

Indien er op politiek niveau beslissingen moeten worden genomen om toekomstige risico’s te bestrijden, dan opteert het merendeel van de Belgen voor een globale aanpak (57%), gevolgd door een continentale (21%), nationale (19%) en tot slot lokale aanpak (3%). Opvallend: zowel de experten als het algemeen publiek (92% vs. 73%) hebben veel vertrouwen in de wetenschap als het aankomt op het indijken van de gevolgen van een eventuele, toekomstige crisis.

Het volledige Future Risks Report 2021 kan je ontdekken via de AXA-website

Over het onderzoek

De AXA Future Risks Survey 2021 werd uitgevoerd door Ipsos in opdracht van AXA. Hierbij werden online vragenlijsten voorgelegd aan twee verschillende groepen: experts en leden van het publiek.

Experts

Tussen 6 en 28 mei 2021 hebben we 3.448 experts in 60 landen ondervraagd. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 45 jaar. 60% van hen waren mannen en 39% vrouwen. Het merendeel van hen - 78% - werkt bij AXA en de meest vertegenwoordigde beroepen zijn onderschrijving en risicobeheer. De overige 22% behoort tot de professionele netwerken van AXA, en werkt voornamelijk in de sector van de financiële diensten en voor grote bedrijven. De verdeling over de verschillende werelddelen ziet er als volgt uit:

  • Europa: 1674 (toplanden: Frankrijk – 410; Verenigd Koninkrijk – 400; Duitsland – 177; België: 80)
  • Azië-Stille Oceaan: 969 (toplanden: Indonesië – 187; India – 146; Japan – 120)
  • Amerika: 678 (toplanden: Verenigde Staten – 444; Colombia – 93; Mexico – 75)
  • Afrika: 118
  • Overige: 9

Grote publiek

Tussen 21 mei en 15 juni 2021 hebben we 19.001 leden van het publiek in 15 landen ondervraagd. De respondenten werden geselecteerd uit een groep van personen van 18 jaar en ouder om een representatief beeld te hebben wat betreft leeftijd, geslacht en beroep; de landen werden gekozen op basis van regio en marktomvang.

We hebben 5000 mensen ondervraagd in de Verenigde Staten, 1001 in het VK en telkens 1000 in Australië, België, China, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Italië, Japan, Mexico, Marokko, Nigeria, Spanje en Zwitserland. De resultaten per land werden gewogen om te komen tot wereldwijde en regionale resultaten.

De 25 risico's

We hebben aan de respondenten 25 risico's, ingedeeld in vijf categorieën, voorgelegd en gevraagd om daar hun top vijf uit te kiezen. We hebben de resultaten als volgt gerangschikt: 5 punten voor elk eerste antwoord, 4 punten voor het tweede antwoord, enz.

  • Gezondheid en geneeskunde: chronische ziektes; blootstelling aan schadelijke stoffen op lange termijn; pandemieën en infectieziekten; risico's die verband houden met veranderende gezondheid praktijken en nieuwe beroepsziekten; en risico's die verband houden met medische vooruitgang en innovaties.
  • Milieu en energie: klimaatverandering; energietransitierisico's; vervuiling; ruimte- en planeetrisico's; natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteitsrisico's.
  • Technologie en gegevens: cyberbeveiligingsrisico's; baanbrekende technologieën; ethische risico's met betrekking tot het gebruik van technologie; risico's die verband houden met intelligente en autonome systemen.
  • Economie, financiën en bedrijfsomgeving: risico's op het vlak van financiële stabiliteit; macro-economische risico's; risico's op het vlak van monetaire en fiscale beleid; risico's die verband houden met artificiële intelligentie en data; technologiegerelateerde economische risico's.
  • Samenleving, politiek en regelgeving: geopolitieke instabiliteit; nieuwe beveiligingsrisico's en terrorisme; risico's in verband met de veranderende demografie; risico's in verband met de veranderende regelgeving en procesvoering; risico's in verband met de toekomst van het werk; maatschappelijke onvrede en lokale conflicten.