Ga naar de hoofdinhoud

Press

De Zelfvertrouwen Kloof: ​Nieuwe Belgische studie toont aan dat zelfvertrouwen slinkt bij meisjes vanaf 15 jaar

Top

De Zelfvertrouwen Kloof: ​Nieuwe Belgische studie toont aan dat zelfvertrouwen slinkt bij meisjes vanaf 15 jaar

Er is wel degelijk sprake van een significant verschil in zelfvertrouwen* tussen Belgische jongens en meisjes. Dat blijkt uit De Zelfvertrouwen Kloof, een studie van het HR-departement van verzekeraar AXA Belgium en het jongerenbureau Trendwolves. De discrepantie begint tussen 15 en 19 jaar oud, en - opvallend - kan niet meer gedicht worden tussen 20 en 24 jaar.

De toekomst wordt bepaald door jonge generaties met diverse visies, vernieuwende idealen, hedendaagse gevoeligheden en de energie om een inclusieve wereld van morgen te creëren. En laat zelfvertrouwen nu één van de sleutelingrediënten zijn om met een positief (zelf)beeld de toekomst in te stappen, bewuste keuzes te maken en je eigen (carrière)pad in handen te nemen. Verzekeraar AXA Belgium en jongeren onderzoeksbureau Trendwolves polsten +1.350 Belgische jongeren** tussen 10 en 24 jaar over hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Al vanaf 10 jaar is het gebrek aan zelfvertrouwen bij meisjes groter dan bij jongens (73% vs. 64% in de leeftijdsgroep 10-14 jaar). Hoe ouder, hoe méér het zelfvertrouwen echter bij jongens groeit. Algemeen geeft 70% van de meisjes aan dat ze zich vaak onzeker voelt (vs. 54% van de jongens). Bij 10 tot- 14 jarige meisjes geeft 62% aan dat ze een positief zelfbeeld heeft, dat getal slinkt echter naarmate ze ouder worden: bij 15 tot- 19 jarigen is dat 57%, bij 20 tot- 24-jarigen is dat slechts 48%.

Els Jans, Chief People Officer AXA Belgium:“Met dit onderzoek willen we de leefwereld van de jongeren -en bij uitstek meisjes- beter begrijpen. Ik vind het belangrijk dat wij als bedrijf door data te verzamelen hierover de vinger aan de pols houden en desgewenst ons HR-beleid kunnen aanpassen aan de noden van jongere generaties. Het is geen geheim dat alle bedrijven voor grote uitdagingen staan om mensen aan te werven, op te leiden en te behouden in de komende jaren. Daarnaast willen we jongeren ondersteunen en versterken om met meer zelfvertrouwen te kunnen starten in hun (professionele) leven. Uit data blijkt dat een veilige plek, samen zijn met mensen die ze vertrouwen en door wie ze zich aanvaard voelen, erg belangrijke zaken zijn voor meisjes en jonge vrouwen, en hen meer zelfvertrouwen geeft.”

Jongens geloven veel meer in hun eigen capaciteiten en slaagkansen

Mensen op de werkvloer begeleiden en ondersteunen zodat ze sterker in hun schoenen staan en hun carrièrepad zelf in handen nemen, is tegenwoordig een HR-prioriteit voor elk florerend bedrijf. Toch blijkt het noodzakelijk om jongeren, en vooral meisjes, meer zelfvertrouwen te geven vóór ze het werkveld betreden. 29% van de meisjes vergelijkt zich met hun leeftijdsgenoten als het gaat om schoolprestaties. En die “zij heeft al meer bereikt dan mij”-mentaliteit zorgt op haar beurt voor een negatieve impact op hun toekomstplannen of op hun idee over eigen slaagkansen (51% meisjes twijfelt sterk aan hun eigen slaagkansen, vs. 38% jongens). Uit kwalitatieve gesprekken gelinkt aan De Zelfvertrouwen Kloof blijkt dat zelfvertrouwen het laagst is op momenten waarop meisjes dienen te presteren, zoals bij toetsen of in examenperiodes, terwijl jongens aangeven hierrond minder druk te ervaren.

Opvallend: de helft van de bevraagde meisjes geeft aan dat ze vinden dat jongens en mannen meer kans op succes en slagen hebben in onze maatschappij dan meisjes en vrouwen. 70% van de bevraagde jongens gelooft echter stellig dat mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen in het (persoonlijke en professionele) leven.

Meer dan de helft van deze digital natives ondervindt negatieve invloed op zelfbeeld door sociale media

Interesse in mode (33%) en het belang van sociale media (43%) en vrienden (53%) piekt bij 15 tot- 19 jarige meisjes. Deze leeftijd markeert meteen ook het moment waarop hun zelfvertrouwen verandert en keldert. Geen verrassing: de invloed van sociale media op onze jongeren is enorm. Uit recente cijfers van Mediawijs blijkt dat Instagram dit jaar de op één na populairste app is bij 13 tot- 18 jarigen (80%), na Whatsapp (92%). Zowel meisjes als jongens geven aan sterk beïnvloed te worden door sociale media, op positieve én negatieve wijze. Al geeft meer dan de helft (60%) van deze digital natives aan dat sociale mediakanalen een negatieve impact hebben op hun zelfbeeld. Vooral meisjes meten zich vaak met anderen via sociale media, ook wat betreft hun uiterlijk en lichaamsbeeld (46% vs. 28% jongens). Algemeen zien we dat 69% van de bevraagde meisjes vergelijkt hoe ze er uit ziet met leeftijdsgenoten (vs. 42% van de jongens).

Jongens zijn dan weer veel bezig met sport (54% vs. 22% bij de bevraagde meisjes). Ook blijken jongens een sterke interesse te hebben in technologie (33% vs. 6.5% bij de meisjes). Deze resultaten kunnen reeds de toon zetten waarom jongens vaker aan de slag gaan in wiskundige en wetenschappelijke studies en jobs***.

Maarten Leyts, CEO Trendwolves:“ Je kan wel aannemen dat de duik in zelfvertrouwen bij Belgische meisjes een enorme impact heeft op hun verdere levenswandel ; het al dan niet durven kiezen voor een STEAM studierichting bijvoorbeeld , hun latere vertrouwen op de werkvloer en het ambiëren van een beter aangeschreven job en hoger salaris."

* “It should be emphasized that we are tapping global self-worth or self-esteem directly, it is a qualitatively different evaluation of how much one likes oneself as a person, is happy with the way one is leading one’s life, is generally happy with the way one is, as a human being. Thus, it constitutes a general perception of the self, in contrast to the domain-specific judgments of ability or a sense of adequacy in specific arenas of one’s life. Thus, there are no references to specific competencies or skills, or specific characteristics.” Self Perception Profile for Adolescents Susan Harter - 2012 - University of Denver, USA - Department of Psychology

** +1.350 Belgische jongeren (Nederlands- en Franstalig, 900 meisjes, 450 jongens als controlegroep) tussen 10 en 24 jaar, via een synergie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek (SMS-onderzoek en duo-gesprekken), werden bevraagd over hun zelfvertrouwen, zelfbeeld, relatie tot elkaar en de invloed van sociale media op hun zelfbeeld. De meisjes en jongens werden onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 10 tot 15 jaar, 15 tot 19 jaar en 20 tot 24 jaar.

*** STEM Monitor 2022 van de Vlaamse overheid

Over AXA Belgium
AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3.200 makelaars en 3.000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. Info: https://www.axa.be/nl.

DEEL DIT ARTIKEL