Ga naar de hoofdinhoud

Press

Jaarresultaten 2023 van AXA Belgium & Luxemburg

Top

Jaarresultaten 2023 van AXA Belgium & Luxemburg

Brussel, 22 februari 2024 - AXA Belgium & Luxemburg laat een positieve groei optekenen in al haar activiteiten: de omzet voor 2023* bedroeg € 4.153 miljoen, +7% hoger dan verleden jaar. Het bedrijfsresultaat voor 2023* bedroeg € 429 miljoen, een stijging met +12% ten opzichte van 2022.

  • Bij Schade liet de omzet een toename zien van +5,2% tot € 2.431 miljoen. De groei was vooral sterk in het klantensegment van de zelfstandigen en kleine ondernemingen. In het segment grote ondernemingen bleef de groei kleiner door een gedisciplineerd prijsbeleid inzake arbeidsongevallenverzekeringen. De schadeverzekeringenactiviteiten voor particulieren stegen, onder impuls van de brandverzekeringen.
  • De omzet van Gezondheidsverzekering steeg met +16,0% tot € 264 miljoen, dankzij een verbetering van onze service, de optimalisatie van de klantervaring en de introductie van nieuwe diensten.
  • Leven zag de omzet met +9,3% toenemen tot € 1.458 miljoen, dankzij unit-linked pensioenproducten en groei in niet-unit-linked Groepsverzekeringen. Dit werd gedeeltelijk geneutraliseerd door een krimp in het pensioensegment voor zelfstandigen als gevolg van wetswijzigingen.
  • Het bedrijfsresultaat steeg met +12,2% tot € 429 miljoen, met name door een daling van de kosten gelinkt aan natuurrampen.

Etienne Bouas-Laurent, CEO van AXA Belgium en Chairman van AXA Luxemburg: “We lieten een sterke prestatie optekenen in 2023. Ook 2024 zijn we goed begonnen met de terugkeer van AXA in de 4e pijler en een innovatief aanbod op het vlak van activabeheer, de verdere uitrol van onze digitale tools en de ontwikkeling van oplossingen op basis van artificiële intelligentie in al onze activiteiten. Ik wil onze klanten bedanken voor hun trouw, onze makelaars voor hun vertrouwen en onze medewerkers voor hun inzet.”

DISCLAIMER
Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder verklaringen over toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen of doelstellingen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn inherent onderhevig aan geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde risico's en onzekerheden en kunnen worden beïnvloed door tal van factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in dergelijke verklaringen worden aangegeven. U wordt verwezen naar Deel 4 "Risicofactoren en risicobeheer" van het Registratiedocument van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2016 voor een beschrijving van bepaalde belangrijke factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van AXA. AXA is niet verplicht om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, of om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te communiceren.

*Resultaten gecommuniceerd volgens de geconsolideerde versie gepubliceerd door de AXA Groep. Toepassing van IFRS 17 normen in 2023 en IFRS 4 in 2022.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Allan Matthys, Media Relations Manager, +32 496 21 29 24, press@axa.be

DEEL DIT ARTIKEL