Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

​​Talensia


​​Referentie Jaargang IPID fiches
​Inleiding - Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen 4185450 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
-


​​Referentie Jaargang IPID fiches
​Woordenlijst ​4185453 10/2020
02/2020
10/2019
06/2016
08/2015
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
-


​​Referentie
Jaargang
IPID fiches
​Administratieve bepalingen ​4185456 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
-


​​Referentie
Jaargang IPID fiches
​Bijstand ​4185525 10/2019
06/2018
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
-

Personen

​Referentie
​Jaargang
​IPID fiches
Arbeidsongevallen ​4185459 ​10/2019
​06/2016
​04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
​4186141
Uittreksels uit de Arbeidsongevallenwet 4185433 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
-
​Patroon 4185462 10/2019
06/2016
04/2014
​​06/2011
10/2010
04/2010
4186165
Collectieve Gemeen Recht ​4185465 10/2019
06/2016
04/2014
​06/2011
10/2010
04/2010
4186147
 

Goederen en winsten

​Referentie
Jaargang
IPID fiches
Producten in voege
Brand Eenvoudige Risico's ​4185492 10/2019
06/2016
08/2015
​04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186153
​Inlasblad Building ​4800869​ 10/2019
08/2015
04/2014
04/2013
4186159
Brand Speciale Risico's ​4185495 ​10/2019
​06/2016
​04/2014
06/2011
10/2010
04/2010​ 
4186156
Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico's ​4185498 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186204
Diefstal Speciale Risico's ​4185501 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186207
Forfaitaire Bedrijfsschade Eenvoudige Risico's ​4185504 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186168
Bedrijfsschade Extra kosten ​4185507 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186171
Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico's ​4185510 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186174
Bedrijfsschade Plus Speciale Risico's ​4185513 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186177
Machinebreuk 4185522 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186144
​.COM ​4185519 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186138
Vervoerd materieel en koopwaar ​4185614 10/2019
06/2016
​​04/2014
06/2011
4186162
Niet meer gecommercialiseerde producten
Bedrijfsschade Hagel op oogsten ​4185516 04/2014
​​06/2011
10/2010
04/2010
-
 

Aansprakelijkheid

​Referentie
Jaargangn IPID fiches
B.A. Uitbating ​4185468 03/2020
10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186189
B.A. Uitbating Garage ​4185471 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186195
B.A. Uitbating Landbouw ​4185474 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186192
B.A. Na levering ​4185477 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
​10/2010
04/2010
4186180
B.A. Na levering of Na Werken van Garages ​4185480 10/2019
04/2014
06/2011
​10/2010
04/2010
4186186
B.A. Na levering Landbouw ​4185483 10/2019
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186183
B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers 4185486 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186210
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing ​4185489 10/2019
06/2016
04/2014
06/2011
10/2010
04/2010
4186201
Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medische Sector 4185866 10/2019 
06/2016 
4186198
 

Cyberrisico’s

​Referentie
Jaargang
IPID fiches
Cyber Protection ​4185869 10/2019
06/2016
4186150
  ​​
​​​​​