Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Zelfstandigen: alles wat u moet weten over de btw

Top

| 4 min lezen

Zelfstandigen: alles wat u moet weten over de btw

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Kiest u voor een nieuw avontuur als zelfstandige, dan vraagt u zich waarschijnlijk af of u btw-plichtig bent of niet. Slechts enkele beroepen zijn ervan vrijgesteld maar in bepaalde gevallen kan u wel een vrijstelling van btw aanvragen. De activering van uw btw-nummer aanvragen, is zelfs een van de eerste stappen die u moet zetten. Maar wat is die belasting op de toegevoegde waarde eigenlijk? Wat zijn de verschillende btw-stelsels? In welke gevallen kan men aanspraak maken op een vrijstelling btw? En wat als u een lage omzet hebt? Op al die vragen vindt u hier een antwoord.

Wat is de belasting op de toegevoegde waarde, kortweg ‘btw’?

Zoals de site van de FOD Financiën uitlegt, is een onderneming btw-plichtig zodra ze goederen of diensten levert die in het btw-wetboek worden beschreven. Op zijn weg van een producent naar een eindgebruiker of consument, krijgt een goed of dienst meestal meer waarde in elke stap van zijn transformatie. Op die waardestijging heft de Belgische staat telkens een belasting, de btw. Deze wordt berekend volgens een percentage dat officieel vastgelegd is voor elke categorie van producten of diensten.

Wat met de "aftrek van btw"?

In werkelijkheid is het altijd de koper die de btw betaalt aan de verkoper of dienstverlener, die hem dan doorstort aan de rechthebbende. Maar om de procedures te beperken, kunnen de zelfstandigen de btw op hun aankopen al aftrekken van de bedragen die ze verschuldigd zijn. Wanneer ze hun btw-aangifte invullen, kunnen ze de te recupereren btw aftrekken van het te storten bedrag.

Btw-tarieven en bijzondere stelsels

Het zijn dus de federale instanties die het btw-tarief vastleggen naargelang van de verschillende types producten en diensten. Het meest courante tarief is 21%, maar voor sommige bijzondere materialen, artikelen en diensten bedraagt het slechts 6%. Voor alle details kunt u de officiële site van de overheid raadplegen. Voor bepaalde sectoren (veelal kleinhandel in geval van onderneming natuurlijke persoon) heeft de overheid ook een forfaitair stelsel voorzien. Neem een kijkje en check even of u aan de voorwaarden voldoet qua sector, omzet en handelingen.

Btw-plichtig of niet? Vrijstelling van de btw

Als uw jaaromzet lager is dan 25.000 € (excl. btw) kunt u de btw-vrijstellingsregeling aanvragen. Als u recht hebt op vrijstelling:

  • moet u geen periodieke aangifte bij de btw-administratie indienen
  • moet u uw klanten geen btw aanrekenen
  • en moet u geen btw in de staatskas storten.

Maar toch gelden er nog altijd enkele verplichtingen, zoals de aangifte van de start/de wijziging/de stopzetting van uw activiteit, de btw-plicht (u moet een btw-nummer hebben), de jaarlijkse indiening van uw klantenlisting enz. Bovendien kunt u zelf geen btw aftrekken.
Op zoek naar meer details? Een volledige en interessante infobrochure vindt u bij de nuttige links op de website van de overheid.

Btw-aangifte en lijst van de btw-plichtige klanten

Als zelfstandige moet u uw btw-aangifte elke maand of elk kwartaal indienen (afhankelijk van de aard van uw activiteit en van uw omzet). U moet bovendien voor 31 maart van elk jaar een listing indienen van al uw btw-plichtige klanten aan wie u in het voorbije jaar voor meer dan 250 € (exclusief btw) goederen of diensten hebt geleverd. Op de website van de overheid vindt u een duidelijk overzicht over het wat, wanneer en hoe van de aangifte en van de jaarlijkse listing in het bijzonder.

 

Het is van fundamenteel belang dat u aan al deze wettelijke verplichtingen voldoet. Maar denk ook aan uzelf: zorg ervoor dat u uzelf en uw activiteit met de juiste aanvullende verzekeringen beschermt!
Het AXA Business Pack is een eenvoudige en handige online tool die u helpt om uw package van verzekeringen op maat samen te stellen (naargelang uw activiteit/sector en uw persoonlijke situatie).

 

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL