Ga naar de hoofdinhoud
NL

AXA Business Pack

 • Online oplossing op maat voor Starters
 • Online en telefonische ondersteuning
 • Aangeboden diensten

Stel het verzekeringspackage samen dat beantwoordt aan uw behoeften

Start u als zelfstandige? Of is uw onderneming minder dan twee jaar oud? Het verzekeringspackage dat u kan samenstellen via ons ‘AXA Business Pack’ biedt u dekkingen op maat die afgestemd zijn op uw behoeften als Starter.

Oplossing op maat

U krijgt van ons een overzicht van de verzekeringen die wettelijk verplicht zijn maar ook die ons ‘essentieel’ of ‘geruststellend’ lijken voor uw sector, uw activiteit en uw professionele situatie. Hiervoor baseren we ons op onze ervaring en op de informatie die we van u ontvangen hebben.

Eenvoudig en snel

Weinig tijd? Met de online tool kan u een offerte aanvragen of een of meerdere professionele verzekeringen onderschrijven waar en wanneer u maar wil.

Uw verzekeringscontracten worden bovendien gegroepeerd onder één polisnummer. Hierdoor ontvangt u een globale betalingsuitnodiging met een gedetailleerd overzicht van de premies per verzekering.

Dit vereenvoudigt het beheer van uw verzekeringen en bespaart u tijd!

Ondersteuning tijdens het volledige proces

Hebt u vragen of twijfels? Tijdens het hele proces is hulp online en per telefoon beschikbaar. U kan ook advies vragen aan de makelaar van uw keuze. 

De makelaar die u kiest bij de online onderschijving wordt uw  bevoorrechte, enige gesprekspartner. Hij beheert de verzekeringen die u onderschreef via het  AXA Business Pack, beantwoordt al uw vragen en geeft u advies tijdens de evolutie van uw activiteit. Hebt u al een partnermakelaar bij AXA, dan kan u deze uiteraard kiezen in de online tool.

Ons verzekeringspackage

Afhankelijk van uw antwoorden, kunnen de volgende verzekeringen online of door uw makelaar voorgesteld worden om de verschillende aspecten van uw business te beschermen.

Wilt u weten welke verzekeringen verplicht zijn?

Vul dan uw informatie in via de onlinetool en zie meteen welke verplicht, essentieel en geruststellend zijn.

STEL UW VERZEKERINGSPAKKET SAMEN

Hoe kan u deze diensten genieten?

Heel eenvoudig! Op basis van uw ondernemingsnummer, kan u zich snel identificeren en de hierboven vermelde diensten genieten.

Het onderschrijven van een of meer Talensia-verzekeringen via zijn makelaar of van één of meer verzekeringen uit het AXA Business Pack als Starter geeft toegang tot de bovengenoemde diensten. De rol van AXA Belgium beperkt zich tot het verzekeren van voordelige voorwaarden voor de producten en/of diensten van deze leveranciers, die volledig verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van de aangeboden producten en/of diensten. AXA Belgium behoudt zich het recht voor om het aanbod van voordelen/partners aan te passen.
Met ‘Starter’ bedoelen we elke onderneming die sinds minder dan 2 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die maximaal 10 personen tewerkstelt, met inbegrip van de bestuurder van de onderneming.

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

 1. Stel uw verzekeringspakket samen

  Voer uw gegevens en die van uw onderneming in: op basis van uw antwoorden bieden wij u een ruime keuze aan verzekeringen voor professionelen die beantwoorden aan uw behoeften.
 2. Bereken de prijs

  Beslis met kennis van zaken welke verzekeringen u aan uw pakket wil toevoegen. Op basis van uw antwoorden ontvangt u onmiddellijk een prijs.
 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekeringen. U ontvangt snel uw overeenkomst(en) en uw betalingsuitnodiging via e-mail. 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dekt de schade aan derden als gevolg van feiten die verband houden met het dagelijkse leven van uw onderneming, terwijl de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid de intellectuele fouten dekt die verband houden met de uitoefening van een beroep.

Als u bijvoorbeeld als accountant koffie morst op de computer van uw klant, waardoor alle gegevens verloren gaan, dan valt dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating voor de veroorzaakte schade. Indien u daarentegen een professionele fout maakt in het beheer van de boekhouding van uw klant, dan kan u uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid inroepen.

De Talensia-packages die door uw makelaar of via het AXA Business Pack worden aangeboden, omvatten verschillende verzekeringen voor zelfstandigen, vrije beroepen of kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 personen.

Binnen dit aanbod stelt u het package op maat van uw activiteit samen. Dankzij de focus op prestaties en dankzij zijn flexibiliteit, evolueert het Talensia-package steeds mee met uw behoeften.

De dekkingen die in de verzekeringen van uw package zijn geselecteerd, bevatten automatisch de belangrijkste uitbreidingen die voor uw activiteiten aanbevolen zijn.

Verplichte verzekeringen
Verzekeringen kunnen wettelijk verplicht zijn voor uw werknemers, voor bepaalde activiteitencategorieën, voor de uitbating van bepaalde voor het publiek toegankelijke plaatsen, enz.

Essentiële verzekeringen
Op basis van onze ervaring in uw activiteitensector stellen we als 'essentieel' de meest onderschreven verzekeringen voor uw activiteit voor.

Geruststellende verzekeringen
Op basis van onze ervaring in uw activiteitensector stellen we als 'geruststellend' de verzekeringen voor die uw verzekeringspackage vervolledigen en u extra bescherming bieden, bijvoorbeeld om uw handelswaar en/of materiaal te dekken tegen diefstal.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de dekking van vrijwilligers en die van stagiairs.

De Arbeidsongevallenverzekering geldt niet voor vrijwilligers, aangezien zij niet onderworpen zijn aan de RSZ; ze kunnen bij een ongeval echter wel gedekt worden via de verzekering Gemeen Recht.

De dekking van stagiairs hangt af van het type opleiding:

 • Indien de opleiding georganiseerd is in het wettelijke of reglementaire kader van een opleiding voor betaald werk (lijst beschikbaar onder de noemer ‘kleine statuten’ op de site van Fedris), moeten de stagiairs gedekt worden door een Arbeidsongevallenverzekering.
 • Voor de andere soorten opleidingen kunnen stagiairs gedekt worden door een verzekering Gemeen Recht.

De verzekering Full Machinery & .Com dekt uw vast, mobiel en/of draagbaar materiaal voor beroepsgebruik, tegen alle onvoorzienbare en plotselinge materiële schade maar ook tegen diefstal, onder bepaalde voorwaarden.

De verzekering Cyber Protection daarentegen beschermt uw onderneming tegen cybercriminaliteit. Zijn bijvoorbeeld gedekt: de aantasting van gegevens en programma's, de schending van de bescherming van de persoonsgegevens, pogingen tot cyberafpersing, omzetverlies bij onlineverkoop, enz.

Is uw onderneming meer dan 2 jaar oud?

Ontdek de verplichte, essentiële en geruststellende verzekeringen voor uw onderneming.

Doe de check-up

Interessant voor u

Ondernemers & KMO's

De startersgids: uw stappenplan om te starten als zelfstandige

Start u als zelfstandige ? Wat met de sociale zekerheid? U moet sociale bijdragen betalen, maar waarom? Zijn ze verplicht en tegen welke risico’s dekken ze u? Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen? Ontdek het hier!

Ondernemers & KMO's

Zelfstandigen: alles wat u moet weten over de BTW

Wat is de BTW ? Wat zijn de verschillende regimes en wanneer kan u een vrijstelling aanvragen ? Bent u BTW-plichtig als uw zakencijfer laag is? U vindt hier alle antwoorden op uw vragen.

Ondernemers & KMO's

Welke sociale bijdragen moet ik betalen als zelfstandige?

Start u als zelfstandige ? Wat met de sociale zekerheid ? U moet sociale bijdragen betalen, maar waarom ? Zijn ze verplicht en tegen welke risico’s dekken ze u ? Hoeveel sociale bijdragen moet u betalen ? Ontdek het hier !

Ondernemers & KMO's

Ondernemingsplan en financieel plan: zijn ze nodig en wat is het verschil?

Terwijl het financieel plan verplicht is voor de meeste ondernemingen, is het ondernemingsplan (ook business plan genoemd) dat niet noodzakelijk. Ontdek hier het verschil tussen beiden en de voordelen die ze u bieden.

Ondernemers & KMO's

Start je zaak terwijl je nog studeert!

Ondernemen en studeren combineren, het kan dankzij het statuut student-zelfstandige. Belastingen? Gezondheidszorgen? Kindergeld? Ontdek de voordelen en de voorwaarden om uw eigen onderneming te starten terwijl je nog studeert.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.