Ga naar de hoofdinhoud

Blog

De voordelen van een POZ | Blog AXA.be

Top

| 2 min lezen

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen zonder vennootschap (POZ)

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

Voor 1 juli 2018 kon u als zelfstandige, actief onder de vorm van een eenmanszaak, enkel een aanvullend pensioen opbouwen via een als zelfstandige, actief onder de vorm van een eenmanszaak, enkel een aanvullend pensioen opbouwen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De premies zijn echter beperkt; 8,17% van het beroepsinkomen, met een maximum van 3965,77 euro per jaar voor een gewone VAPZ.

Zelfstandigen met een vennootschap kunnen ervoor kiezen om naast dat VAPZ ook nog een Individuele Pensioentoezegging (IPT) af te sluiten via de vennootschap. Dit is echter niet mogelijk voor eenmanszaken.

Sinds 1 juli 2018 werd dit onderscheid weggewerkt. Zelfstandigen zonder vennootschap én hun meewerkende echtgenoot of helper kunnen dan ook de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten, al dan niet gecombineerd met een VAPZ.

Zowel met een IPT als een POZ krijgt u de mogelijkheid om een hoger aanvullend pensioenkapitaal bijeen te sparen. Zo kunt u uw levensstandaard min of meer op peil houden tijdens uw pensioen.

De voordelen van de POZ op een rijtje

Uw fiscale voordelen

  • uw stortingen in de POZ geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30%, in zoverre de wettelijke regels worden gerespecteerd
  • het kapitaal dat u bijeen hebt gespaard wordt op pensioenleeftijd voordelig belast aan 10%(*)

(*) Er dient rekening te worden gehouden met parafiscale inhoudingen.

 

Bescherm uzelf en uw gezin

  • Arbeidsongeschikt door langdurige ziekte, depressie of ongeval? Dankzij een dekking arbeidsongeschiktheid geniet u een gewaarborgd inkomen.
  • Met een overlijdensdekking beschermt u uw gezin, want uw nabestaanden krijgen bij overlijden een uitkering.

Flexibiliteit troef bij AXA

U hebt enerzijds de keuze uit een interessante spaarverzekering met een gewaarborgde intrestvoet van momenteel 1,60% (voor de nieuwe contracten), die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname.

Anderzijds kunt er ook voor kiezen om een beleggingsstrategie te volgen, waarbij zowel uw pensioenkapitaal als uw stortingen automatisch door onze experten worden verdeeld over risicoloze en/of risicodragende beleggingen. Deze keuze hangt af van uw persoonlijke risicoappetijt, maar wordt ook beïnvloed door uw leeftijd. Zo zullen de meest risicovolle beleggingen automatisch evolueren naar minder risicovolle of risicoloze beleggingen naarmate u dichter bij uw pensioen komt. Deze innovatieve aanpak kan enerzijds zorgen voor gemoedsrust, maar anderzijds ook voor een potentieel hoger pensioenkapitaal op langere termijn.

Zowel voor de IPT als voor de POZ, zoekt uw makelaar samen met u naar een oplossing op maat volgens uw leeftijd en risicoappetijt.

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing? 

Hoe kiest u de interessantste pensioenoplossing?

Simuleer uw pensioen et ontdek onze aanvullende pensioenformules voor zelfstandigen, ondernemers en KMO's. 

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL