Ga naar de hoofdinhoud
Afspraak bij de dokter voor een teleconsultatie

Blog

Blog AXA.be – Focus op preventie en gezondheidszorg

Top

| 5 min lezen

The next step in uw personeelsbeleid: leg de focus op preventie en gezondheidszorg

Een preventieve gezondheidszorg bevordert de vitaliteit van uw personeel en uw organisatie. Zo wordt de hospitalisatieverzekering een echte gezondheidsverzekering. We geven het woord aan Walter Borms, die ons de nieuwste tendensen uitlegt.

Onze houding ten opzichte van gezondheid is veranderd

De coronacrisis heeft ook op het vlak van gezondheidsverzekeringen een enorme impact gehad. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer belangstelling voor online medische hulp. Vóór de crisis waren werkgevers er gerust in dat ze met een basis hospitalisatieverzekering voldoende hadden gedaan voor hun medewerkers. Sinds 2020 is de vraag naar dekkingen ambulante zorgen en preventie in ieder geval enorm gestegen.

Grotere nood aan een ‘volledige’ gezondheidsverzekering

De coronacrisis zorgde ook bij het personeel voor nieuwe verwachtingen op het vlak van gezondheidszorg. De pandemie zette extra in de verf dat er nood is aan een gezondheidszorg die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een eerste diagnose zonder arts te bekomen, om een second opinion te krijgen van specialisten, of zelfs om zich bij arbeidsongeschiktheid te laten bijstaan door een psycholoog, een thuishulp of een taxidienst. Die ontwikkeling werd bevorderd door digitale toepassingen zoals teleconsultatie.

Walter Borms, Head of Life Distribution bij AXA: “We beseffen nu dat gezondheid kostbaar is maar geen verworvenheid, dat de mens kwetsbaar is op lichamelijk en mentaal vlak, dat een griep wereldwijd verwoestend kan zijn. Het is van onschatbare waarde als u dan op korte termijn een arts kan raadplegen en uzelf en uw gezin gerust kan stellen. Een hospitalisatieverzekering biedt niet het volledige antwoord op die behoefte. We moeten sneller in actie schieten om te voorkomen dat het acuut wordt.”

Steeds meer werkgevers begrijpen maar al te goed dat het belangrijk is dat hun personeel zich zo snel mogelijk kan laten verzorgen. Ze zijn daarom op zoek naar meer omvattende oplossingen, met inbegrip van preventieve maatregelen zoals medische controles, snelle behandeling, vereenvoudiging van de terugbetalingsformaliteiten, … De tendens is dus om de klassieke hospitalisatieverzekering te vervangen door de globale gezondheidszorgverzekering, die ook preventie en kleine uitgaven (ambulante kosten) dekt, wat een direct effect kan hebben op het ziekteverzuim.

Digitale gezondheid: preventietool als aanvulling op de klassieke geneeskunde

Walter Borms: “Digitale gezondheidsdiensten nemen de fakkel over wanneer fysieke artsen en spoeddiensten overstelpt zijn. Ze geven een eerste indicatie, ze verwijzen de patiënt door. Eigenlijk starten zij al het behandelingsproces. Naast de fysieke belasting is er ook de ongerustheid die de pathologie nog erger kan maken.”

Integratie in het lastenboek

“We begrijpen dat de prijs het meest objectiveerbare element is waarover een aanbestedende dienst beschikt wanneer hij zijn opdracht gunt. Als hij dat enkel doet op basis van de prijs of een dekkingsstandaard (zoals hospitalisatie) dreigt hij andere elementen uit het oog te verliezen”, benadrukt Walter.

“Er zijn andere aspecten om rekening mee te houden wanneer u uw personeel wil geruststellen en ondersteunen. De preventiediensten kunnen hen helpen om beter om te gaan met hun gezondheid en hun problemen. Alle partijen - openbare instelling/aangeslotene/verzekeraar – hebben baat bij een dergelijke benadering, die mogelijk wordt door een nauwere en vruchtbare samenwerking.”

De gunning als spiegel van maatschappelijke ontwikkelingen

Wanneer we het hebben over preventie, hebben we het vooral over alles wat zich afspeelt vóór een hospitalisatie en wat ervoor kan zorgen dat het voor uw personeelsleden niet zo ver komt. Het kan misschien een goed idee zijn om een ‘uitgebreider’ systeem van gunningscriteria in te voeren, gebaseerd op relatief objectiveerbare factoren, aldus nog Walter Borms, die de onderhandelde gunningsprocedure aanbeveelt.

“We kunnen echt een discussie op gang brengen om de verwachtingen duidelijk te definiëren en de nodige toelichting te geven bij kwalitatieve aspecten die niet door iedereen volledig worden begrepen, maar die in de toekomst wel belangrijk kunnen worden,” zegt Walter. “Voor ons doet elk lastenboek dienst als wet: we komen die na en verbinden ons ertoe ze strikt na te leven tot het einde van het contract, met een toegewijde begeleiding op maat.”

Investeren in een uitgebreide gezondheidsdekking die de volledige cyclus van de eerste klacht tot de genezing omvat – preventie, kleine regelmatige uitgaven, medische afspraken en hospitalisatie – dat is de aanpak die uw personeel het meest waardeert, vandaag des te meer. “Bovendien is de meerprijs niet in verhouding tot de waarde van de talrijke voordelen die deze preventiediensten bieden, en die toegankelijk zijn vanaf de sluiting van de basisdekking.”Wil u meer weten over gezondheidstoepassingen? Lees ons artikel Gezondheidsapps en digitale geneeskunde.

DEEL DIT ARTIKEL