Ga naar de hoofdinhoud
Hoe verloopt een medische teleconsultatie? Hoe verloopt een medische teleconsultatie?

Blog

Blog AXA.be - Medische teleconsultatie

Top

| 2 min lezen

Medische teleconsultatie: hoe werkt het en wat kost het jou?

Uw gezondheid is onze prioriteit

Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

ONTDEK ONZE DIENSTEN

Dankzij de teleconsultatieplatformen die de laatste jaren op de markt zijn verschenen, wordt het steeds gebruikelijker om een arts te raadplegen zonder naar de dokterspraktijk te hoeven gaan. Wat kost deze geneeskunde op afstand?

Een intrinsiek deel van het medische landschap

Tijdens de coronapandemie organiseerden de overheid en de medische wereld online consultaties om fysiek contact te vermijden. Daardoor werd met een tijdelijke tussenkomst van het ziekenfonds een globaler mechanisme opgezet, dat zich uitbreidde tot psychologen, psychiaters, kinesisten, logopedisten, ...

Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg zou binnen deze context in Nederland consultatie via videoconferentie de grote winnaar zijn van de digitale gezondheidstoepassingen: dergelijke consultaties zouden 64% van de medische praktijken vertegenwoordigen en het gebruik ervan zal waarschijnlijk nog toenemen.

In een recent officieel advies bevestigt de Belgische Nationale Raad van de Orde van Geneesheren dat teleconsultatie een onmisbaar element is van het huidige zorgaanbod als aanvulling op het fysieke bezoek. Teleconsultatie biedt een adequaat antwoord op de lange wachttijden, de administratieve werklast, het tekort aan artsen en de overbelasting van de wachtdiensten. Op verzoek van artsen in opleiding zou het zelfs moeten worden opgenomen in de leerstof van de faculteiten geneeskunde. 40% van de deelnemers aan een recente enquête zei geïnteresseerd te zijn in consultaties op afstand met een huisarts.

Terugbetaling door het ziekenfonds

Door deze vooruitgang treedt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in de voetsporen van meerdere Europese landen. Het heeft sinds augustus 2022 een nieuw wettelijk kader gecreëerd dat teleconsultatie erkent en toegang geeft tot een terugbetalingssysteem.

Sindsdien kan je dus, zo vaak als nodig is, telefonisch of per video, overleg plegen met:

  • een professional met wie je al een therapeutische relatie hebt omdat hij/zij je medisch dossier beheert of omdat je hem/haar onlangs hebt geraadpleegd
  • een specialist naar wie je door een andere arts werd doorverwezen
  • een algemene huisartsenpost

De teleconsultatie zou ongeveer 20 euro kosten. Een definitief model voor de organisatie en financiering van consultaties op afstand van huisartsen zit in de pijplijn.


Meer info en tips op onze gezondheidsblog

Uw gezondheid is onze prioriteit

Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

ONTDEK ONZE DIENSTEN

DEEL DIT ARTIKEL