AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
55% van de ongevallen

in het privéleven kon vermeden worden door preventie.

Is uw gezin even goed beschermd als uw huis of uw auto in geval van een ongeval in het privéleven ?

AXA stelt u 2 oplossingen voor:

ESSENTIËLE BEHOEFTEN

  • Storting van een vooraf bepaald forfaitair bedrag

GEMOEDSRUST

  • Vergoeding aangepast aan uw situatie (tot €1.000.000)
  • Bijstand

Meer weten

Ontdek hier onze preventietips:

Uw rechten en bescherming

Ongevallen privéleven is ons gamma verzekeringen die u en uw gezin beschermen bij een ongeval in uw privéleven. Indien u na een ongeval een blijvende ongeschiktheid overhoudt, garanderen wij u een vergoeding die is aangepast aan uw situatie en aan de gekozen formule.

Daarin inbegrepen of als optie, dekken wij na een ongeval ook de bijstanddiensten, behandelingskosten, vergoedingen voor tijdelijke ongeschiktheid of overlijden.

Ongevallen privéleven werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw makelaar voor meer informatie of om een offerte te vragen. (Deze laatste) Uw makelaar staat te uwer beschikking en is het best geplaatst om u raad te geven over wat voor u het meest geschikt is. Wij verzoeken u om de algemene voorwaarden van dit product vóór aanschaf te lezen. Hierin worden de voorziene aangeboden dekkingen, beperkingen en uitsluitingen garantielimieten en –uitsluitingen vermeld. U kunt deze documenten gratis verkrijgen op www.axa.be of bij uw makelaar.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).