Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Verschil ziekenfonds vs. ongevallenverzekering | Blog AXA.be

Top

| 2 min lezen

Ziekenfonds en ongevallenverzekering privéleven: wat is het verschil?

Op zoek naar een ongevallenverzekering privéleven?

Jij en je gezin kunnen op ons rekenen, dankzij de verzekering op maat bij ongevallen in het privéleven.

ONTDEK ONZE FORMULES

Het ziekenfonds, de noodzakelijke basis

In België moet iedereen van 25 jaar of ouder die niet meer ten laste is van zijn ouders en geen studentenstatuut heeft zich inschrijven bij een ziekenfonds (als ‘begunstigde’). U bent er dus ongetwijfeld bij aangesloten.

Het ziekenfonds helpt u de gezondheidszorg te betalen, zoals consultaties bij de huisarts of een specialist, medische onderzoeken, het ziekenhuis, medicijnen, ... Kortom, een noodzakelijk iets om in goede gezondheid te blijven zonder dat u uw huis moet hypothekeren!

Het ziekenfonds betaalt eveneens, bij ziekte, ongeval of bevalling, vervangingsinkomsten die ook ’dagvergoedingen‘ worden genoemd tijdens een arbeidsongeschiktheid.

De ongevallenverzekering privéleven, de ultieme bescherming

Zoals de naam het aangeeft, dekt de ongevallenverzekering privéleven enkel ongevallen en geen ziektes. Meer in het bijzonder dekt ze ongevallen in het privéleven, met andere woorden ongevallen buiten uw professionele werkzaamheden (ongeval tijdens het fietsen, skiën of klussen, val van de trap, …).

Deze verzekering heeft echter een grotere reikwijdte dan een ziekenfonds, en zelfs dan een hospitalisatieverzekering. Ze kan niet alleen medische kosten ten laste nemen die niet gedekt zijn door deze twee laatste (tot 5.000 euro), maar vooral: ze betaalt u een financiële compensatie indien een ongeval voor u en uw gezin gevolgen heeft op lange termijn.En stel dat deze gevolgen om een herinrichting van uw woning en/of voertuig vragen, dan kan deze verzekering - naargelang de gekozen formule – u ook daarin tegemoetkomen.

Vindt u dit overbodig omdat u uiterst voorzichtig bent en u er in het slechtste geval vanaf denkt te komen met hooguit een gips en enkele beurten bij de kinesist? We wensen u het allerbeste toe, maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, komen ongevallen in het privéleven tot 3 keer meer voor dan op de weg. Bovendien kunnen de gevolgen heel verregaand zijn! Bijvoorbeeld: na een valpartij blijft u pijn hebben aan uw hand en kunt u uw beroep waarbij u vooral uw handen gebruikt, niet meer voltijds uitoefenen. En daar komt de ongevallenverzekering privéleven ten volle tot zijn recht, naast het noodzakelijke ziekenfonds.

Op zoek naar een ongevallenverzekering privéleven?

Jij en je gezin kunnen op ons rekenen, dankzij de verzekering op maat bij ongevallen in het privéleven.

ONTDEK ONZE FORMULES

DEEL DIT ARTIKEL