Ga naar de hoofdinhoud
NL

Blog

De medische teleconsultatie, voortaan terugbetaald

Top

De medische teleconsultatie, voortaan terugbetaald

Voor meer toegankelijke zorgen

Dankzij de teleconsultatieplatformen die de laatste jaren op de Belgische markt zijn verschenen, wordt het steeds gebruikelijker om een arts te raadplegen voor een gezondheidsprobleem zonder naar de dokterspraktijk te hoeven gaan. Tegenwoordig worden deze nieuwe en succesvolle initiatieven officieel erkend. Wat gaat deze geneeskunde op afstand u kosten ?

Of het nu gaat om het zoeken naar informatie, online aankopen of het gebruik van diensten, de Belgen hebben steeds meer belangstelling voor het virtuele. Door een beweging die zeker werd versterkt door een gezondheidscrisis die ons onder "huisarrest" plaatste, maken we nu in vele aspecten van ons dagelijks leven gebruik van het virtuele, en dit is ook het geval als het gaat om onze gezondheid en ons welzijn.

Een intrinsiek deel van het medisch landschap

Tijdens het hoogtepunt van de Covid-19-pandemie hebben de autoriteiten en de medische wereld korte en online consultaties georganiseerd om fysiek contact te vermijden. Aangezien een groot deel van de consultaties in verband met het virus op afstand werd uitgevoerd, heeft men met tijdelijke tussenkomst van het ziekenfonds een globaler mechanisme opgezet, dat werd uitgebreid tot psychologen, psychiaters, kinesisten, logopedisten, ...

Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, zou binnen deze context in Nederland consultatie via videoconferentie de grote winnaar zijn van de digitale gezondheidstoepassingen: het zou 64% van de medische praktijken vertegenwoordigen en het gebruik ervan zal waarschijnlijk nog toenemen.

In een recent officieel advies bevestigt de Belgische Nationale Raad van de Orde van Geneesheren dat teleconsultatie een onmisbaar element is van het huidige zorgaanbod als aanvulling op het fysieke bezoek, waarbij het een adequaat antwoord vormt op de lange wachttijden, de administratieve werklast, het tekort aan artsen en de overbelasting van de wachtdiensten. Op verzoek van artsen in opleiding zou het zelfs moeten worden opgenomen in de leerstof van de faculteiten geneeskunde.

Momenteel vergoed door het ziekenfonds

Door deze geboekte vooruitgang treedt het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in de voetsporen van meerdere Europese landen en heeft zo sinds augustus 2022 een nieuw wettelijk kader gecreëerd dat teleconsultatie erkent en toegang geeft tot een terugbetalingssysteem.

Sinds 1 augustus kan u dus, zo vaak als nodig is, telefonisch of per video, overleg plegen met:

  • een professional met wie u al een therapeutische relatie hebt omdat hij/zij uw volledige medische dossier beheert of omdat u hem/haar onlangs hebt geraadpleegd,
  • een specialist naar wie u door een andere arts werd doorverwezen,
  • een algemene huisartsenpost.

De teleconsultatie zou ongeveer 20 euro kosten, maar een definitief model zal binnenkort worden ontwikkeld voor de organisatie en financiering van consultaties op afstand van huisartsen.

De teleconsultatie bij AXA: gratis voor onze  verzekerden

8 personen op 10 hebben een hospitalisatieverzekering en 50% bij hun werkgever. 40% van de deelnemers aan een recente enquête zei geïnteresseerd te zijn in consultaties op afstand met een huisarts. Dit is één van de redenen waarom wij voortdurend op zoek zijn naar innovatie.

Toen we in 2018 MyAXA Healthcare lanceerden, een online platform speciaal voor onze zorgpolisverzekerden, stonden we aan het begin van e-health; ondertussen worden de meeste aanvragen voor ziekenhuisopname en steeds meer vergoedingsaanvragen online ingediend. 

Sindsdien zijn ook onze medische en psychologische teleconsultatiediensten van Doctors Online van start gegaan. 24 uur per dag, 7 dagen per week kan u via videoconferentie gratis en binnen de 30 minuten (of wanneer het u het beste uitkomt) online een arts of psycholoog raadplegen. Dit voor zover u dit in uw hospitalisatieverzekering bij AXA opgenomen is.  

De succesvolle ervaring met teleconsultatie maakt dat gebruikers er ook vaak gebruik van maken voor een consultatie met hun kind.  De behandelde aandoeningen omvatten meestal virussen, infecties, dermatologische problemen... Het is uiteraard niet de bedoeling om de menselijke band te verbreken: het is een eerstelijnsoplossing die de traditionele consultaties ondersteunt. Een klein derde van de afspraken op afstand leidt trouwens tot een fysieke consultatie. Deze dienst heeft tot tevredenheid geleid van de gebruikers, van wie de meesten beweren dat zij  één of andere oplossing voor hun problemen hebben bekomen.

Jezelf geruststellen over je gezondheid in een paar minuten 

Onlangs werd SymptomZoom, een dienst voor pre-diagnose, toegevoegd aan het digitale gezondheidsaanbod. Maakt u zich zorgen om een lichamelijk ongemak ? U kan op elk moment inloggen op de toepassing en na het beantwoorden van een aantal vragen ontvangt u uw pre-diagnose met eventueel te nemen maatregelen en een inschatting van de mate van dringendheid.

Vervolgens belt u Doctors Online  indien u dit met een gezondheidsdeskundige wilt bespreken. Als u akkoord gaat, zal het SymptomZoom-verslag voorafgaand aan de afspraak doorgestuurd worden. Deze nieuwe dienst, die een snelle en gemakkelijke manier biedt om uzelf gerust te stellen, spreekt vooral actieve personen tussen 20-29 en 40-59 jaar aan. SymptomZoom doet er gemiddeld 3,2 minuten over om een zelfdiagnose te stellen voor zorgen waarvoor geen echt noodgeval nodig is, zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid... 

Bent u verzekerd bij AXA voor gezondheidszorgen (via uw werkgever)? Controleer de rubriek "Mijn Gezondheidsdiensten" van uw MyAXA Healthcare platform om na te gaan of u in aanmerking komt voor de diensten van SymptomZoom en Doctors Online.

Ga naar uw gezondheidsportaal, MyAXA Healthcare

Lees meer over dit onderwerp :
> Softwaretoepassingen en hun wettelijke erkenning  

Uw gezondheid is onze prioriteit

Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

ONTDEK ONZE DIENSTEN

DEEL DIT ARTIKEL