Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Wat als je tijdens de werkuren een ongeval hebt?

Top

| 3 min lezen

Wat als je tijdens de werkuren een ongeval hebt?

Heb je een arbeidsongeval? 

Is je werkgever verzekerd bij AXA en heb je een arbeidsongeval gehad?

Raadpleeg de te volgen stappen

Je bent even verstrooid en struikelt tijdens de werkuren over het tapijt. Je verzwikt hierbij je enkel. Kan deze valpartij als een arbeidsongeval worden beschouwd? Wie neemt de medische kosten in het kader van je ongeval ten laste? Lees hieronder onze antwoorden op je vragen.

Gaat het om een arbeidsongeval?

Volgens de wet wordt een ongeval beschouwd als arbeidsongeval wanneer het gaat om een plotselinge gebeurtenis die leidt tot een letsel en die zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

In de praktijk is het niet altijd voor iedereen even duidelijk en hebben we niet steeds de juiste reflex. Sommigen vinden het ongeval onschuldig en geven het niet aan, anderen denken er enkel aan om hun ziekenfonds op de hoogte te brengen terwijl ook hun werkgever betrokken is.

4 stappen om te ondernemen bij een ongeval

  • Breng onmiddellijk je werkgever op de hoogte die het ongeval op zijn beurt zal aangeven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar.
  • Raadpleeg je arts en stuur het medisch attest van eerste vaststelling naar je werkgever en naar je ziekenfonds. Heeft je arts je enkele dagen rust voorgeschreven? Stuur dan ook je attest van arbeidsongeschiktheid.
  • Leg nauwkeurig uit wat er gebeurd is en breng eventuele bewijzen aan om het ongeval al dan niet te kunnen erkennen als arbeidsongeval. Was er een getuige aanwezig, deel dan zijn naam en gegevens mee. Dat vereenvoudigt de procedure voor erkenning als ongeval.
  • Breng je ziekenfonds op de hoogte, zoals je dat ook doet bij een ziekte of een ander soort ongeval, maar vermeld erbij dat het a priori gaat om een arbeidsongeval.

Wordt je ongeval erkend als arbeidsongeval?

Is het een arbeidsongeval, dan is het inderdaad de verzekeraar die je zal vergoeden voor je medische kosten, verplaatsingen en loonverlies. Je bezorgt dan alle nuttige informatie en documenten aan de verzekeraar: medische en apotheekkosten, ziekenhuis- en ziekenwagenfacturen ... Ben je via je werkgever verzekerd bij AXA, dan hebben wij het platform MyAXA Accident@Work om je daarbij te helpen. 

Is je ongeval (nog) niet erkend als arbeidsongeval?

Dan worden je kosten terugbetaald door het ziekenfonds. De erkenning van een arbeidsongeval gebeurt echter niet steeds van vandaag op morgen. De werkgever en de verzekeraar moeten alle informatie waarover ze beschikken, onderzoeken, vooraleer ze een oordeel kunnen vormen en het ongeval al dan niet erkennen als arbeidsongeval. Indien het arbeidsongeval erkend wordt, zal je ziekenfonds de betaalde bedragen terugvorderen bij de verzekeraar.

Steeds meer arbeidsongevallen thuis

Voor velen onder ons is telewerk de norm geworden: het is dus logisch dat er ook steeds vaker ongevallen thuis plaatsvinden. Als je gewond raakt terwijl je jouw gazon aan het maaien bent, is er uiteraard geen sprake van een arbeidsongeval. Om zeker te zijn dat je ongeval als dusdanig wordt erkend, zijn er een aantal criteria ... Lees in ons artikel hoe je te weten komt of een ongeval thuis een arbeidsongeval is:
Is mijn ongeval thuis een arbeidsongeval?

Heb je een arbeidsongeval? 

Is je werkgever verzekerd bij AXA en heb je een arbeidsongeval gehad?

Raadpleeg de te volgen stappen

DEEL DIT ARTIKEL