Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden en productfiches

Talensia

Intro

Naam Referentie A.V. Jaargang A.V. Alle versies Productfiches
​Inleiding - Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen Referentie 4185450  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Woordenlijst Referentie 4185453  06/2022 Opent in een nieuw tab
Productfiches
​Administratieve bepalingen Referentie 4185456  06/2022 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Bijstand Referentie 4185525  06/2022 Opent in een nieuw tab
Productfiches

Personen

Naam Referentie A.V. Jaargang A.V. Alle versies Productfiches
Arbeidsongevallen Referentie 4185459  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Uittreksels uit de Arbeidsongevallenwet Referentie 4185433  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Patroon Referentie 4185462  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Collectieve Gemeen Recht Referentie 4185465  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches

Goederen en winsten

Naam Referentie A.V. Jaargang A.V. Alle versies Productfiches
Producten in voege
Brand Eenvoudige Risico's Referentie 4185492  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
​Inlasblad Building Referentie 4800869  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Brand Speciale Risico's Referentie 4185495  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico's Referentie 4185498  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Diefstal Speciale Risico's Referentie 4185501  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Forfaitaire Bedrijfsschade Eenvoudige Risico's Referentie 4185504  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Bedrijfsschade Extra kosten Referentie 4185507  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico's Referentie 4185510  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Bedrijfsschade Plus Speciale Risico's Referentie 4185513  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Full machinery & .COM Referentie 4186898  03/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Vervoerd materieel en koopwaar Referentie 4185614  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Niet meer gecommercialiseerde producten
Machinebreuk Referentie 4185522  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
.COM Referentie 4185519  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Bedrijfsschade Hagel op oogsten Referentie 4185516  04/2014 Opent in een nieuw tab
Productfiches

Aansprakelijkheid

Naam Referentie A.V. Jaargang A.V. Alle versies Productfiches
B.A. Uitbating Referentie 4185468  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
B.A. Uitbating Garage Referentie 4185471  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
B.A. Uitbating Landbouw Referentie 4185474  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
B.A. Na levering Referentie 4185477  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
B.A. Na levering of Na Werken van Garages Referentie 4185480  12/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
B.A. Na levering Landbouw Referentie 4185483  12/2021 Opent in een nieuw tab

Toon eerdere versies

Verberg eerdere versies

Productfiches
B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers Referentie 4185486  01/2021 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing Referentie 4185489  10/2019 Opent in een nieuw tab
Productfiches
Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid (Para)Medische Sector Referentie 4185866  10/2019 Opent in een nieuw tab

Toon eerdere versies

Verberg eerdere versies

Productfiches

Cyberrisico's

Naam Referentie A.V. Jaargang A.V. Alle versies Productfiches
Cyber Protection Referentie 4185869  06/2022 Opent in een nieuw tab

Toon eerdere versies

Verberg eerdere versies

Productfiches