Ga naar de hoofdinhoud

Alle Bouwplaatsrisico’s

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt de professionelen van de bouwsector tegen schade en diefstal die tijdens hun bouw-/renovatiewerken voorvallen.

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt u in geval van 

U bent gedekt voor schade ten gevolge van, onder andere:

 • brand en/of explosie
 • overstroming, storm, onweer
 • een ongeval: val van een kraan, botsing met een voertuig, instorting ...
 • diefstal van en/of vandalisme aan werken en uitrusting
 • een fout in het ontwerp, de berekening en/of eigen gebrek van de materialen, met uitsluiting van het deel van de goederen dat door deze fout, berekening of gebrek is getroffen

Indien deze schade is veroorzaakt:

 • op het werk in opbouw en op de verschillende uitrustingen die daarin zullen worden opgenomen (installaties, toestellen ...)
 • op voorlopige bouwwerken (voor zover het contract daarin voorziet)
 • op (voor)bestaande onroerende goederen die eigendom zijn van de bouwheer (op voorwaarde dat dit daarin is voorzien in het contract en dat een plaatsbeschrijving van de inrichting is opgemaakt vóór de aanvang van de werken. Indien er geen plaatsbeschrijving is, zal onze tussenkomst beperkt zijn.)

 

Dankzij de ‘Rechtsbijstand– Bemiddeling’ kan u uw rechten doen gelden via buitengerechtelijke bemiddeling, een doeltreffende, snelle en goedkopere aanpak om conflicten op te lossen dan via een gerechtelijke procedure. 

BETALENDE OPTIES 

Met deze optie verzekeren wij, tijdens de bouw-montage-proeftermijn, onder meer en onder bepaalde voorwaarden:

 • stoffelijke schade van mechanische en/of elektrische oorsprong aan de verzekerde uitrusting
 • de kosten voor het verwijderen van graffiti van de verzekerde goederen

 

Voor zover hierin wordt voorzien in uw contract, verzekeren wij de schade die haar oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats heeft voorgedaan.


Bovendien kan u onder bepaalde voorwaarden de dekkingen uitbreiden, met name tot:

 • stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een voorgaand schadeverwekkend feit
 • de kosten voor het opsporen van de oorsprong van de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen

 

Voor zover hierin wordt voorzien in uw contract is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt in geval van een lichamelijk letsel en stoffelijke schade:

 • die toe te schrijven is aan de verzekerden tijdens de uitvoering van de werken en veroorzaakt wordt aan derden
 • die toe te schrijven is aan de bouwheer en veroorzaakt wordt aan de constructies die aan derden behoren

Vergeet niet om een plaatsbeschrijving op te stellen voor het begin van de werken om de BA van de Alle Bouwplaatsrisico’s te laten tussenkomen.

Hebt u vragen over de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me