Ga naar de hoofdinhoud

Ongevallen privéleven

 • Een vergoeding tot 1 miljoen euro in functie van de gekozen formule
 • Bij een ongeval wordt het hele gezin bijgestaan
 • Geen toelatingsvereisten, noch een medisch onderzoek nodig

Terugbetalingsformules

Kies de formule die best bij je past

Kies de formule Ongevallen privéleven die bij je past

Bereken je maandelijkse prijs en verhoog je bescherming bij je makelaar.

Een ongeluk is onvoorspelbaar en zit in een klein hoekje

Je Ongevallenverzekering privéleven beschermt je op lange termijn tegen de financiële gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeval in je privéleven.

Ken jij het verschil tussen deze 3 verzekeringen?  

Nog vragen?

We nemen een extreem maar duidelijk voorbeeld om dit te verduidelijken: stel dat een professioneel pianist na een ongeval in de keuken zijn vinger onherstelbaar kwetst.

 • Het ziekenfonds helpt hem bij het betalen van de ziekenhuisfacturen en zorgt, gezien zijn arbeidsongeschiktheid, voor een dagvergoeding.
 • Zijn hospitalisatieverzekering zorgt voor een aanvullende vergoeding op de tussenkomst van zijn ziekenfonds.
 • De ongevallenverzekering gaat nog net een stapje verder want deze beperkt zich niet tot zijn ziekenhuiskosten. Ze komt niet tussen bij ziekte maar wél als het gaat over een ongeval in je privéleven. Deze verzekering neemt dus ook de langetermijngevolgen van het ongeval voor haar rekening. De pianist die na dit ongeval zijn beroep niet meer kan uitoefenen en dus zijn bron van inkomsten verliest, kan hierdoor rekenen op een schadevergoeding voor blijvende ongeschiktheid.

Diezelfde logica is eveneens van toepassing voor jou als je bijvoorbeeld tijdens het snoeien in je tuin valt en een breuk oploopt die je tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt laat.

Niet te verwarren met een Familiale verzekering want die dekt jou en je gezin (ook je huisdieren) voor schade die jullie veroorzaken aan anderen.

Je Ongevallenverzekering privéleven dekt enkel ongevallen in de privésfeer, bijvoorbeeld ongevallen die thuis of in je tuin gebeuren. Wil je jezelf beschermen bij een auto-ongeval, dan heb je een specifieke dekking ‘Veiligheid van de bestuurder’ nodig die je als optie kan nemen bij je verplichte BA-autoverzekering.

De meeste ongevallen gebeuren thuis of in de tuin en kwetsen vooral het hoofd, de handen en voeten. Probeer daarom voldoende tijd te nemen om klusjes te doen (m.a.w. niet ‘tussen de soep en de patatten’).
Zorg voor jezelf en hou het veilig met deze simpele basisregels:

 • draag een gepaste uitrusting: stevige handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, een helm, …
 • gebruik veilig gereedschap (en trek eerst de stekker uit voor je wil nakijken waarom je apparaat sputtert) en berg het nadien veilig op
 • geen goed idee: een schroevendraaier in je zak steken, huisdieren of kinderen in de buurt van je ladder, juwelen dragen, …
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Interessant voor jou

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Ongevallenverzekering privéleven afsluit.

Elke waarborg heeft zijn beperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en/of uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor onze Ongevallenverzekering privéleven - forfaitair product:

 • arbeidsongevallen en de ongevallen van en naar het werk zijn uitgesloten
 • het professioneel uitoefenen van een sport in en sommige sporten met of zonder begeleiding door een monitor (paragliding, deltavliegen, ULM, benji, …) zijn uitgesloten
 • tussenkomstdrempel van 10% bij blijvende ongeschiktheid
 • overlijden: begrafeniskosten beperkt tot € 5 000 euro in de formule Single
 • ...

De belangrijkste uitsluitingen voor onze Ongevallenverzekering privéleven - vergoedend product - zijn de volgende:

 • arbeidsongevallen en de ongevallen van en naar het werk
 • uitoefenen van een sport in beroepsverband en van sommige sporten met of zonder begeleiding door een monitor (paragliding, deltavliegen, ULM, benji…)
 • tussenkomstdrempel van 5 of 30% (volgens je keuze) bij blijvende ongeschiktheid
 • overlijden: begrafeniskosten beperkt tot € 5 000 euro, geen vergoeding van de economische en morele schade in de formule Single
 • ...

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract. 

Ongevallen Privéleven - forfaitair product - en Ongevallen privéleven - vergoedend product (Daylife Protect) - werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.