Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
medal_1st

Enige verzekering aanbevolen door Unie van Syndici

building_blue_circle

Prijs op maat

Volgens de afwerking van uw gebouw
en de gekozen opties

agent_man

Advies van professionelen

Voor advies kan u steeds terecht bij een netwerk van gespecialiseerde makelaars

Makelaar contacteren
24_7

Bijstand in nood

AXA Assistance is 24/7 beschikbaar om u bij te staan in nood:(+32)2 550.05.55

Is je gebouw in orde?

Vrijwillige syndicus? Met Syndic4you bieden wij jou een vereenvoudigd beheer van jouw mede-eigendom tot jouw volgende algemene vergadering!

Al jouw voordelen

Basisdekkingen

Uw gebouw is volledig beschermd:

Brand, ontploffing, rook en roet

Schade door water en door stookolie

Schade door inbraak en vandalisme

Breken en barsten van glas

Storm, hagel bliksem en natuurrampen

Schade aan derden door het gebouw

Mogelijke extra dekkingen

 • Schade aan gemeenschappelijke installaties: zonnepanelen, audiovisuele apparaten,...
 • Schade aan meubelen, tapijten, vuilnisbakken … in de gemeenschappelijke delen
 • Schade aan scheidingswanden van de terrassen, carports, uithangborden
 • Schade aan de gemeenschappelijke delen door bewoners die verhuizen
 • Onkostenvergoeding voor de syndicus en/of voor de raad van medeëigendom na een schadegeval
 • Schade door graffiti en tags
 • Waterinfiltratie via de buitenmuren
 • Gemeenschappelijke inhoud

Prijs op maat

Volgens de afwerking van uw gebouw en de gekozen opties.
Voorkeurtarieven voor nieuwe, recente of gerenoveerde gebouwen.

Appartementsgebouw van minstens 4 eenheden met/zonder kantoren of handelsruimtes

Buildimo

 • Verzekering 'alles behalve per gevaar’: brand, waterschade …
 • Standaarddekkingen en -plafonds

Gebouw met een eenvoudige afwerking, kleine mede-eigendom, unieke eigenaar

 • Prijsbewuste formule

Buildimax

 • Verzekering 'alles behalve per gevaar’: brand, waterschade …
 • Uitgebreide dekkingen en hoge plafonds

Grote building, recent of gerenoveerd gebouw

 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Buildimax All Risk

 • Verzekering Alle Risico's: alles is gedekt behalve wat uitgesloten is
 • Zeer uitgebreide dekkingen als verhoogde plafonds

Grote building, recent of gerenoveerd gebouw

 • Gemoedsrust

Voordelen voor de bewoners van uw gebouw

20% korting op hun eigen brandverzekering voor huurders en eigenaars

Gratis diensten

Een vraag? Een schadegeval? Bel ons meteen op (+32)2 550 05 55

Infoline
24/7

Voor gelijk welke vraag die u kan hebben bij uw dagelijks beheer van het gebouw
 

Meer weten

Eerste hulp
in het gebouw

Beschadigde goederen opslaan, bewaken en voorlopig afschermen van het gebouw…
 

Meer weten

Hulp bij
onbewoonbaarheid

Voorlopige logies van de bewoners, eerste maatregelen…
 

Meer weten

The Legal Village

Ontdek onze gratis tips en onze rechtsbijstandsverzekering

thelegalvillage.be

Opties

Afhankelijk van uw situatie, voegt u dekkingen toe.
Neemt u ze niet, dan betaalt u er ook niet voor:

Bescherming voor
technische installaties

Meer weten

Rechtsbijstand
 

Meer weten

Extra uitgaven door een schadegeval

Meer weten

Kosten van de
mede-eigendom

Meer weten

BA Beroep
 

Meer weten

Goed om te weten

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen en beperkingen van de producten zijn de volgende:

 • Opzettelijk schadegeval waarvan u de veroorzaker of medeplichtige bent
 • Gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling en de inhoud ervan, behalve indien ze bewoond of normaal bewoonbaar zijn
 • In de formule Buildimo wordt de privatieve inhoud niet ten laste genomen
 • De vergoeding kan rekening houden met een waardevermindering van het beschadigd goed volgens de ouderdom en de graad van slijtage

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. Comfort thuis speciaal, Buildimo/Buildimax/Buildimax All Risk werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

FAQ

Is het verplicht om uw mede-eigendom te verzekeren? En wat als het gebouw in aanbouw is?

Wat dekt een verzekering voor een gebouw in mede-eigendom?

Hoe 2 verzekeringsvoorstellen vergelijken? Wat zijn de aandachtspunten?

Wat bij een conflict over uw gebouw?

Wat moet u als bewoner doen bij een schadegeval in uw gebouw?

Info Line 24/7

Onze Info Line bezorgt u alle nuttige telefoonnummers van dienstverleners:

 • dichtstbijzijnde ziekenhuizen en ambulancediensten
 • apothekers, dokters, dierenartsen, verplegers van wacht
 • pechverhelpingsdiensten die 24 uur op 24 ter beschikking staan loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteit, herstelling van TV-toestellen, slotenmakerij, glazenmakerij
 • betrokken openbare diensten bij een dringend probleem in verband met uw gebouw
 • reinigingsfirma’s
 • ...

Eerste hulp in het gebouw

Als uw goederen na een overstroming of brand moeten gered, opgeslagen of bewaard worden, organiseren en betalen wij:

ten belope van €1.000

 • het redden, opslaan, bewaren van de beschadigde goederen
 • de huur van een bestelwagen zonder chauffeur
 • de inschakeling van een verhuisfirma
 • de opslag in een meubelbewaarplaats

ten belope van €1.000 per logement en €1.000 voor de gemeenschappelijke delen:

 • de bewaking van de beschadigde goederen
 • de voorlopige afscherming van het gebouw

De kosten verbonden aan de privé-inboedel worden niet ten laste genomen.

Hulp bij onbewoonbaarheid van het gebouw

De eerste maatregelen

Wanneer uw woning als verzekerde bewoner door zware schade onbewoonbaar wordt, organiseren en betalen wij:

 • P uw kosten voor de overnachting (kamer + ontbijt gedurende 3 dagen) in een hotel of gelijkaardig logies dicht bij uw woonplaats. Indien het u onmogelijk was om op ons een beroep te doen, betalen wij u deze kosten voor overnachting terug ten belope van €125 per nacht en per kamer.
 • P uw verplaatsing, als u niet in staat bent om er met eigen middelen te geraken.

Hulp bij het zoeken naar nieuw logies

Als u verzekerde bewoner bent en uw woonruimte onbewoonbaar wordt, helpen wij u om uw huisvesting in een gelijkaardige woonruimte te organiseren tijdens de ganse normale duur van de onbewoonbaarheid.

Extra bescherming voor uw technische installaties

Heeft uw gebouw een lift, een goederenlift, centrale verwarming …? Deze optie dekt alle risico’s:

 • de materiële schade veroorzaakt aan de technische installaties
 • de herstellingskosten, inclusief buiten de kantooruren of het spoedtransport van bepaalde stukken.

Rechtsbijstand

 • verdedigt u bij een conflict met betrekking tot uw gebouw
 • komt tegemoet in de kosten voor uw gerechtelijke verdediging
 • een gespecialiseerd team beantwoordt uw vragen over uw rechten, zelfs los van enig schadegeval
 • 2 mogelijke formules volgens uw wensen

Indirecte verliezen

Bij een schadegeval zijn er altijd stappen te ondernemen. Daarom dekt uw blokpolis ook uw verplaatsingskosten, telefoonkosten ... U geniet een forfait tot 10% van de vergoeding die wordt gestort voor het schadegeval in kwestie.

Kosten van de mede-eigendom

Met deze optie vermijdt u financiële problemen als een mede-eigenaar zijn deel van de gemeenschappelijke kosten niet betaalt. Hiervoor werkt AXA samen met Atradius:

 • een maatschappij gespecialiseerd in kredietverzekering en inning
 • zij betalen aan de mede-eigendom het bedrag van de lasten en beheerskosten die verschuldigd zijn door een mede-eigenaar, binnen 30 dagen na ontvangst van uw aangifte
 • en zorgen vervolgens voor de inning van deze schulden.

Uw rechten en bescherming

Dit product comfort thuis speciaal/formule buildimo-buildimax is een verzekering die de waarborgen brand en andere schade aan de woning (gebouw en inhoud), burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en eerste hulp omvat. De waarborg rechtsbijstand is optioneel. Comfort thuis speciaal/formule buildimo-buildimax werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij staat voor u klaar en is het best geplaatst om een voorstel te doen dat bij uw situatie past. Wij nodigen u uit de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Bescherming voor technische installaties

Heeft uw gebouw een lift, een goederenlift, centrale verwarming...?

Deze optie dekt alle risico's:

 • materiële schade ten gevolge van een storing, een technisch probleem…
 • herstellingskosten, ook buiten de kantooruren
 • spoedtransport van onderdelen

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Untitled-2

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

j​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​