AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
medal_1st

Enige verzekering aanbevolen door Unie van Syndici

Prijs op maat

Volgens de afwerking van uw gebouw

Advies van professionelen

Voor advies kan u steeds terecht bij een netwerk van gespecialiseerde makelaars

Makelaar contacteren

Bijstand in nood

AXA Assistance is 24/7 beschikbaar om u bij te staan in nood:(32)02/550.05.55

Basisdekkingen

Uw gebouw is volledig gedekt:

Brand, ontploffing, rook en roet

Schade door water en door stookolie

Schade door inbraak en vandalisme

Breken en barsten van glas

Storm, hagel bliksem en natuurrampen

Schade aan derden door het gebouw

Mogelijke extra dekkingen

 • Schade aan gemeenschappelijke installaties: (niet opblaasbare) zwembaden, tennisterreinen, domotica, zonnepanelen, audiovisuele apparaten
 • Schade aan de meubelen, tapijten, vuilnisbakken … in de gemeenschappelijke delen
 • Schade aan scheidingswanden van de terrassen, carports, uithangborden
 • Schade aan de gemeenschappelijke delen door bewoners die verhuizen
 • Extra kosten voor de syndicus na een schadegeval

Prijs op maat

Volgens de afwerking van uw gebouw en de gekozen opties. Zo betaalt u nooit teveel. Voorkeurtarieven voor nieuwe, recente of gerenoveerde gebouwen.

Buildimo

 • voor een gebouw met een eenvoudige afwerking
 • alle basisdekkingen
 • tegen de beste prijs

Buildimax

 • voor een nieuw of recent gebouw, uitgerust met nieuwe technologieën, een lift, terrassen, gemeenschappelijke tuin
 • alle basisdekkingen + uitbreidingen
 • hoge schadevergoedingen
 • bescherming technische installaties: defecte lift…

Buildimax premium

 • voor gloednieuwe of exclusieve gebouwen en inrichtingen met bijvoorbeeld een zwembad
 • alle basisdekkingen + ruime uitbreidingen
 • zeer ruime schadevergoedingen
 • zeer ruime schadevergoedingen
 • bescherming technische installaties: defecte lift…

Voordelen voor de bewoners van uw gebouw

 • 20% korting op hun eigen brandverzekering voor huurders en eigenaars
 • Eigenaars zijn overal beschermd zoals thuis:
 • in hun vakantiewoning
 • in hun vervangverblijf (na een schadegeval)
 • in het studentenverblijf van hun kind
Download de brochure

Gratis diensten

Een vraag? Een schadegeval? Bel ons meteen op (32) 02 550 05 55

Infoline
24/7

Voor gelijk welke vraag die u kan hebben bij uw dagelijks beheer van het gebouw
 

Meer weten

Eerste hulp
in het gebouw

Beschadigde goederen opslaan, bewaken en voorlopig afschermen van het gebouw…
 

Meer weten

Hulp bij
onbewoonbaarheid

Voorlopige logies van de bewoners, eerste maatregelen…
 

Meer weten

The Legal Village

Juridische vraag of probleem? Ontdek onze gratis tips onze rechtsbijstandsverzekering
 

thelegalvillage.be

Opties

Afhankelijk van uw situatie, voegt u dekkingen toe.
Neemt u ze niet, dan betaalt u er ook niet voor:

Bescherming voor
technische installaties

Meer weten

Rechtsbijstand
 

Meer weten

Extra uitgaven door een schadegeval

Meer weten

Kosten van de
mede-eigendom

Meer weten

BA Beroep
 

Meer weten

Beperkingen en uitsluitingen

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds en uitsluitingen. U vindt alle details in de algemene voorwaarden.

FAQ

Is het verplicht om uw mede-eigendom te verzekeren? En wat als het gebouw in aanbouw is?

Neen, momenteel is een brandverzekering nog niet wettelijk verplicht in België, maar ze wordt wel ten zeerste aanbevolen. Waarom is dit zo belangrijk? Met deze verzekering verzekeren mede-eigenaars niet alleen hun eigen gebouw tegen eventuele schade, maar ook de schade die het gebouw zelf kan veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een brand waardoor niet alleen de mede-eigendom beschadigd raakt maar die zich uitbreidt naar het naburige gebouw. De mede-eigenaars die aansprakelijk zijn voor het schadegeval moeten dan niet alleen hun gebouw op eigen kosten herstellen maar ook de schade aan het naburige gebouw vergoeden.

Gebouwen in aanbouw zijn in eerste instantie verzekerd door de projectontwikkelaar. Zodra de bouw klaar is, is een brandverzekering afgesloten door de vereniging van mede-eigenaars nodig.

Wat dekt een verzekering voor een gebouw in mede-eigendom?

Deze verzekering dekt het hele gebouw! Dus zowel het privégedeelte als de gemeenschappelijke delen. In de basisakte staat de beschrijving van het vastgoedcomplex en wordt een onderscheid gemaakt tussen het privégedeelte en de gemeenschappelijke delen. Voorbeelden: ramen, liften, dak, gevel, ondergrondse garage.

Hoe 2 verzekeringsvoorstellen vergelijken? Wat zijn de aandachtspunten?

In het algemeen moet aandacht worden besteed aan risicosituaties die zich kunnen voordoen in een mede-eigendom. Bijvoorbeeld: waterschade, met vaak zware gevolgen. Controleer dus goed of u verzekerd bent voor waterinsijpeling, huiszwam, kosten voor het opsporen van de leiding die aan de oorsprong ligt van de schade en de herstelling ervan.

Controleer ook of de specifieke kenmerken van uw gebouw (zoals zonnepanelen, lift, tuin, technische installaties, domotica …) door uw contract gedekt zijn. Bekijk altijd de bedragen van de eigen risico's en de vergoedingsgrenzen.

Wat bij een conflict over uw gebouw?

Met de optie rechtsbijstand (basis of uitgebreid) geniet u:

 • een gratis Info Line: een gespecialiseerd team beantwoordt al uw vragen over uw rechten en plichten, zelfs zonder schadegeval
 • juridische steun om tot een minnelijke schikking te komen
 • een vergoeding voor de advocaat- en expertisekosten van uw verdediging voor de rechtbank

Ontdek alle dekkingen in uw contract!

Wat zijn de rechten en plichten van de syndicus?

De syndicus is de officiële vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars (VME). Hij draagt tijdens zijn opdracht rechtstreeks de aansprakelijkheid van de VME. Hij moet:

 • alle nodige maatregelen nemen voor het dagelijkse beheer van het gebouw
 • de algemene vergadering bijeenroepen, het verslag opstellen en bewaren
 • de beslissingen van de algemene vergadering uitvoeren
 • alle conservatoire daden uitvoeren in het belang van de VME (bijv.: noodmaatregelen om het gebouw te beschermen, kleine herstellingen, onderhoudswerken, schoonmaak van de gemeenschappelijke delen)
 • het geld van de VME beheren
 • de VME vertegenwoordigen, met name voor de rechtbank

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan 3 jaar, maar kan worden hernieuwd door uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

Meer informatie in de brochure van de Koning Boudewijnstichting

Wat zijn de rechten en plichten van de algemene vergadering?

De algemene vergadering is het soevereine orgaan van de vereniging van mede-eigenaars. Elke mede-eigenaar maakt er deel van uit.

Ze wordt voorgezeten door een mede-eigenaar en moet een aanwezigheidsquorum naleven om geldig te zijn: meer dan de helft van de mede-eigenaars moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze moeten samen minstens de helft van de quota in de gemeenschappelijke delen bezitten. Als de eigenaars meer dan ¾ van de quota in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen, zijn de beslissingen ook geldig zonder dat de eerste voorwaarde moet zijn nageleefd. Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn quotum in de gemeenschappelijke delen.

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid (50 % + 1) van de stemmen van de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Sommige belangrijkere of delicatere beslissingen worden met een gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld 75 %) of unaniem genomen.

Meer informatie in de brochure van de Koning Boudewijnstichting

Wat moet u als bewoner doen bij een schadegeval in uw gebouw?

Als het schadegeval zich voordoet in de gemeenschappelijke delen, zoals het dak of de gemeenschappelijke riolen, verwittigt u de syndicus (en uw eigenaar indien u huurder bent) en handelt u in onderling overleg voor de bewarende maatregelen.

Als het schadegeval zich voordoet in het privégedeelte is het aan de eigenaar om te handelen. Bij noodgevallen, belt u naar de 1ste hulp op 32 2 550 05 55!

De DECAVI-trofeeën belonen elk jaar de beste verzekeringsproducten in België of de bijhorende reclamecampagnes. De jury bestaat uit professionals uit de verzekeringswereld.

Het aanbod gebouwenverzekeringen Buildimo-Buildimax die voor het 5e jaar op rij een trofee behaalt

* Trofees Decavi van Verzekering Niet Leven 2018 gepubliceerd in het persbericht van 25 april 2018 op www.decavi.be voor volgende categorieën :
Categorie Brand (mede-eigenaars) (8 deelnemende producten): Buildimo-Buildimax

Info Line 24/7

Onze Info Line bezorgt u alle nuttige telefoonnummers van dienstverleners:

 • dichtstbijzijnde ziekenhuizen en ambulancediensten
 • apothekers, dokters, dierenartsen, verplegers van wacht
 • pechverhelpingsdiensten die 24 uur op 24 ter beschikking staan loodgieterij, schrijnwerkerij, elektriciteit, herstelling van TV-toestellen, slotenmakerij, glazenmakerij
 • betrokken openbare diensten bij een dringend probleem in verband met uw gebouw
 • reinigingsfirma’s
 • ...

Eerste hulp in het gebouw

Als uw goederen na een overstroming of brand moeten gered, opgeslagen of bewaard worden, organiseren en betalen wij:

ten belope van €1.000

 • het redden, opslaan, bewaren van de beschadigde goederen
 • de huur van een bestelwagen zonder chauffeur
 • de inschakeling van een verhuisfirma
 • de opslag in een meubelbewaarplaats

ten belope van €1.000 per logement en €1.000 voor de gemeenschappelijke delen:

 • de bewaking van de beschadigde goederen
 • de voorlopige afscherming van het gebouw

De kosten verbonden aan de privé-inboedel worden niet ten laste genomen.

Hulp bij onbewoonbaarheid van het gebouw

De eerste maatregelen

Wanneer uw woning als verzekerde bewoner door zware schade onbewoonbaar wordt, organiseren en betalen wij:

 • P uw kosten voor de overnachting (kamer + ontbijt gedurende 3 dagen) in een hotel of gelijkaardig logies dicht bij uw woonplaats. Indien het u onmogelijk was om op ons een beroep te doen, betalen wij u deze kosten voor overnachting terug ten belope van €125 per nacht en per kamer.
 • P uw verplaatsing, als u niet in staat bent om er met eigen middelen te geraken.

Hulp bij het zoeken naar nieuw logies

Als u verzekerde bewoner bent en uw woonruimte onbewoonbaar wordt, helpen wij u om uw huisvesting in een gelijkaardige woonruimte te organiseren tijdens de ganse normale duur van de onbewoonbaarheid.

Extra bescherming voor uw technische installaties

Heeft uw gebouw een lift, een goederenlift, centrale verwarming …? Deze optie dekt alle risico’s:

 • de materiële schade veroorzaakt aan de technische installaties
 • de herstellingskosten, inclusief buiten de kantooruren of het spoedtransport van bepaalde stukken.

Rechtsbijstand

 • verdedigt u bij een conflict met betrekking tot uw gebouw
 • komt tegemoet in de kosten voor uw gerechtelijke verdediging
 • een gespecialiseerd team beantwoordt uw vragen over uw rechten, zelfs los van enig schadegeval
 • 2 mogelijke formules volgens uw wensen

Indirecte verliezen

Bij een schadegeval zijn er altijd stappen te ondernemen. Daarom dekt uw blokpolis ook uw verplaatsingskosten, telefoonkosten ... U geniet een forfait tot 10% van de vergoeding die wordt gestort voor het schadegeval in kwestie.

Kosten van de mede-eigendom

Met deze optie vermijdt u financiële problemen als een mede-eigenaar zijn deel van de gemeenschappelijke kosten niet betaalt. Hiervoor werkt AXA samen met Atradius:

 • een maatschappij gespecialiseerd in kredietverzekering en inning
 • zij betalen aan de mede-eigendom het bedrag van de lasten en beheerskosten die verschuldigd zijn door een mede-eigenaar, binnen 30 dagen na ontvangst van uw aangifte
 • en zorgen vervolgens voor de inning van deze schulden.

Uw rechten en bescherming

Dit product comfort thuis speciaal/formule buildimo-buildimax is een verzekering die de waarborgen brand en andere schade aan de woning (gebouw en inhoud), burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en eerste hulp omvat. De waarborg rechtsbijstand is optioneel. Comfort thuis speciaal/formule buildimo-buildimax werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij staat voor u klaar en is het best geplaatst om een voorstel te doen dat bij uw situatie past. Wij nodigen u uit de algemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Bescherming voor technische installaties

Heeft uw gebouw een lift, een goederenlift, centrale verwarming...?

Deze optie dekt alle risico's:

 • materiële schade ten gevolge van een storing, een technisch probleem…
 • herstellingskosten, ook buiten de kantooruren
 • spoedtransport van onderdelen

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Untitled-2

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

j​​​​​​​​​​​​​​​