Ga naar de hoofdinhoud

Buildimax All Risk

Voor een grote building, recent of gerenoveerd gebouw
APPARTEMENTSGEBOUW VAN MINSTENS 4 EENHEDEN MET/ZONDER KANTOREN OF HANDELSACTIVITEITEN

Je geniet de volgende dekkingen

 • brand, ontploffing, implosie, rook, roet, bliksem
 • botsing
 • schade aan onroerend goed, vandalisme en kwaad opzet
 • inwerking van elektriciteit
 • schade door water en huiszwam
 • schade door stookolie
 • breken en barsten van glas
 • natuurrampen
 • storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • aanslag en arbeidsconflict
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

Maar ook

 • schade door accidentele verontreiniging aan zwembaden en bubbelbaden
 • schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw tijdens de verhuizing van elke bewoner
 • dekking voor de gemeenschappelijke inhoud
 • een ruimer begrip van de definitie gebouw en inhoud

En

 • diefstal van de gemeenschappelijke inhoud
 • vervanging van sleutels en sloten in geval van diefstal
 • geniet van een alle risico dekking

Heb je een gedekt schadegeval?

Dan geniet je ook nog van de volgende bijdekkingen:

 • reddingskosten, kosten voor het opruimen en slopen van de verzekerde goederen
 • saneringskosten in geval van asbestvervuiling
 • kosten voor de schoonmaak, bewaring en opslag
 • kosten van voorlopige logies
 • gebruiksderving van onroerend goed
 • kosten verbonden aan een schadegeval, veroorzaakt door water, stookolie of inwerking van elektriciteit
 • kosten verbonden aan een schadegeval ingevolge breken en barsten van glas, verlies aan dichtheid van isolerende beglazing
 • kosten om te voldoen aan de Energieprestatiereglementering
 • kosten voor het heraanleggen van de gemeenschappelijke tuin
 • expertisekosten
 • het voorschieten van geld

Maar ook

 • saneringskosten in geval van het wegvloeien van stookolie en andere vloeistoffen bestemd voor de verwarming van het gebouw
 • kosten verbonden aan een schadegeval ingevolge breken en barsten van glas, verlies aan dichtheid van zonnepanelen
 • kosten voor de raad van mede-eigendom en/of syndicus
 • begrafeniskosten

En

 • hospitalisatiekosten ingevolge een gedekt schadegeval dat schade heeft veroorzaakt aan het gebouw

AXA gaat nog een stapje verder want wij verlenen ook dekking, buiten het verzekerde gebouw, in de hele wereld voor:

 • het vervangverblijf
 • het vakantieverblijf
 • het studentenverblijf

Maar ook voor

 • het lokaal voor een familiefeest
 • het rusthuis, zorginstelling of serviceflat

En

 • het vergaderlokaal door jou of door de syndicus gehuurd ter gelegenheid van de algemene vergadering of een bijkomende (spoed)vergadering

Meer weten?

Vraag uitleg aan je makelaar of lees onze Algemene Voorwaarden of productfiches.