Ga naar de hoofdinhoud

Buildimax

Voor een grote building, recent of gerenoveerd gebouw
APPARTEMENTSGEBOUW VAN MINSTENS 4 EENHEDEN MET/ZONDER KANTOREN OF HANDELSACTIVITEITEN

Je geniet de volgende dekkingen

 • brand, ontploffing, implosie, rook, roet, bliksem
 • botsing
 • schade aan onroerend goed, vandalisme en kwaad opzet
 • inwerking van elektriciteit
 • schade door water en huiszwam
 • schade door stookolie
 • breken en barsten van glas
 • natuurrampen
 • storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • aanslag en arbeidsconflict
 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

Maar, dankzij Buildimax, ook

 • schade door accidentele verontreiniging aan zwembaden en bubbelbaden
 • schade veroorzaakt aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw tijdens de verhuizing van elke bewoner
 • dekking voor de gemeenschappelijke inhoud
 • een ruimer begrip van de definitie gebouw en inhoud

Heb je een gedekt schadegeval?

Dan geniet je ook nog van de volgende bijdekkingen:

 • reddingskosten, kosten voor het opruimen en slopen van de verzekerde goederen
 • saneringskosten in geval van asbestvervuiling
 • kosten voor de schoonmaak, bewaring en opslag
 • kosten van voorlopige logies
 • gebruiksderving van onroerend goed
 • kosten verbonden aan een schadegeval, veroorzaakt door water, stookolie of inwerking van elektriciteit
 • kosten verbonden aan een schadegeval ingevolge breken en barsten van glas, verlies aan dichtheid van isolerende beglazing
 • kosten om te voldoen aan de Energieprestatiereglementering
 • kosten voor het heraanleggen van de gemeenschappelijke tuin
 • expertisekosten
 • het voorschieten van geld

Maar ook

 • saneringskosten in geval van het wegvloeien van stookolie en andere vloeistoffen bestemd voor de verwarming van het gebouw
 • kosten verbonden aan een schadegeval ingevolge breken en barsten van glas, verlies aan dichtheid van zonnepanelen
 • kosten voor de raad van mede-eigendom en/of syndicus
 • begrafeniskosten

AXA gaat nog een stapje verder want wij verlenen ook dekking, buiten het verzekerde gebouw, in de hele wereld voor:

 • het vervangverblijf
 • het vakantieverblijf
 • het studentenverblijf

Maar ook voor

 • het lokaal voor een familiefeest
 • het rusthuis, zorginstelling of serviceflat

Meer weten?

Vraag uitleg aan je makelaar of lees onze Algemene Voorwaarden of productfiches.