Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
medal_1st
Decavi-trofeeën 2020 : Innovatieprijs (gezondheid) voor Doctors Online by AXA, de medische online consultatiedienst.
MEER WETEN

Ontdekt onze verzekering die speciaal is ontwikkeld om studenten te beschermen tijdens hun reizen naar het buitenland.
Een uitbreiding van de dekking zodat ze er volledig voor kunnen gaan.

Students Travel is een verzekering die studenten beschermt bij:

theft_white_circle

Diefstal/Verlies
Agressie

hospital

Medische of hospitalisatiekosten in het buitenland

graduation_hat

Uitstel van het vertrek/Onderbreking of annulatie van de studies

wheelchair

Ongevallen met letsels die invaliditeit kunnen veroorzaken (Daylife Protect)

Voor studenten en jongeren tot 30 jaar in het kader van:

 1. Erasmus

 2. Taalverblijven in het buitenland

 3. Werkvakantie

 4. Sabbatjaar ...

Gedurende een periode van maximum 12 maanden!

Online een dokter raadplegen

Ontdek onze dienst 'Doctors Online by AXA', waarmee je gratis 24/7 een dokter kan raadplegen via videoconferentie.

Ben je verzekerd als student via een Students Travel contract, dan kan je gratis gebruikmaken van 'Doctors Online by AXA' tijdens de duur van uw contract (1 jaar).

De dekkingen in detail

Goed nieuws! Nina kreeg een beurs om voor een jaar in Australië te gaan studeren. De koffers zijn gepakt en ze heeft een woning gevonden, het verzekeringscontract  Daylife protect – Uitbreiding Students Travel is getekend; ze is klaar om te vertrekken.

Op het programma: surf, studies en meer surf! Ze heeft weliswaar al een paar maanden training achter de rug, maar toch valt ze. Nina en haar surfplank worden tegen een koraalrif gekatapulteerd. Verdict? Een serieuze breuk van het scheenbeen, een verblijf in het ziekenhuis en doodongeruste ouders. Wat nu? Geen paniek, Students Travel betaalt de medische en hospitalisatiekosten.

Deze verzekering heeft zelfs gedacht aan de ergste scenario’s en beschermt Nina in geval van:

Diefstal/Verlies/Agressie

theft_blue_circle
 • Onmiddellijke bijstand bij de ondernomen stappen.
 • Bij verlies of diefstal van bagage wordt de betaling van dringende aankopen tot 250€ ten laste genomen.
 • Voorschieten van een bedrag tot € 2.500.

Uitstel van het vertrek/Onderbreking of annulatie van de studies

graduation_hat
 • Tot € 5.000.
 • Gemaakte onderbrekings-en annulatiekosten, vervoerskosten, schoolgeld, kosten voor schending van de huurovereenkomst, enzovoort.
 • In sommige welbepaalde gevallen zoals het overlijden van een naaste in 2de graad.

Medische kosten/Hospitalisatiekosten in het buitenland

hospital
 • Tot € 1. 250.000
 • Indien nodig: de repatriëring of het sturen van een dokter ter plaatse.
 • In geval van hospitalisatie van meer dan 5 dagen: het vervoer en de hotelkosten voor één van de ouders.

Ongevallen met letsels die invaliditeit kunnen veroorzaken (Daylife protect)

wheelchair
 • Een vergoeding tot € 1.000.000,
 • dit wordt bepaald naargelang de persoonlijke situatie: economische, huishoudelijke, morele, esthetische schade, enz.
 • naargelang de tegemoetkomingsdrempel die zij bij de contractsluiting heeft gekozen (5 of 30%).

Een eenvoudig tarief:

 • 299 € / jaar alle taksen inbegrepen.

 • Tarief voor één student.

 • Bij uw makelaar kunt u ook voor andere combinaties kiezen, onder meer een gezinsformule.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke waarborg heeft zijn dekkingsbeperkingen, tegemoetkomingsdrempels, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen en beperkingen van het product zijn de volgende:

 • Arbeidsongevallen en de ongevallen van en naar het werk in het kader van een overeenkomst van onbepaalde duur
 • Uitoefenen van een sport in beroepsverband en van sommige sporten met of zonder begeleiding door een monitor (parapente, deltaplane, ULM, benji…)
 • Onderbrekingsen annulatiekosten zijn tot 5000 eur gedekt
 • In het geval van verlies of diefstal, bedraagt het aantal van de tegenwaarde 2.500 eur

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de betreffende IPID-fiche.

De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. Daylife Protect - Uitbreiding Students Travel werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgisch recht.

Onze artikelen

Langdurig op reis als student: met deze checklist bent u er helemaal klaar voor

Vertrekt u naar het buitenland om daar meerdere maanden te verblijven? Ontdek onze tips om het goede verloop van uw reis te garanderen voordat u uw koffers pakt ...

Studentenverzekering in het buitenland: wat moet u doen bij verlies of diefstal van uw paspoort?

U bent aangekomen op uw bestemming en u bent in paniek: uw paspoort is verdwenen! Er bestaan oplossingen om de impact van een dergelijk ongemak te beperken ...

Erasmus-reis: in welk geval verleent een repatriëringsverzekering tussenkomt voor de student?

Een gezondheidsprobleem of het overlijden van een naaste zijn situaties waarin een repatriëring naar het land van herkomst noodzakelijk kan zijn. Ontdek er meer over.

Is er een specifieke Erasmus-verzekering vereist in geval van ziekte tijdens de reis?

Als u in Europa verblijft, dekt uw ziekenfonds doorgaans uw gezondheidszorgen. Soms kan aanvullende bijstand noodzakelijk zijn.

Meer weten over Students Travel?
Lees onze brochure en ga langs bij uw makelaar!

Download onze brochure

+9.000
Belgische studenten

Vertrekken jaarlijks op Erasmus

+155.000
mensen

hebben een beroep gedaan op de bijstand van AXA

+800
Mensen

zijn door AXA gerepatrieerd in 2017

Nuttige links

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Ongevallendekking in het privéleven - vergoedingsproduct (daylife protect) Algemene voorwaarden Daylife protect - Uitbreiding Students Travel MiFiD regelgeving voor verzekeringen IPID Productfiche Uw rechten en Bescherming

De reisverzekering voor studenten, Students Travel is een  uitbreiding van  het product Daylife protect, dat de dekkingen Ongevallen privéleven (bij een ongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden tot gevolg) combineert met de dekking Hulpverlening.

Students Travel verleent wereldwijd hulp tijdens reizen en verblijven van het type Erasmus, taalkampen, vrijwilligerswerk in het buitenland, enz. die niet langer duren dan twaalf maanden. Het verzekeringscontract Daylife protect- wordt afgesloten voor een termijn van één jaar met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging; de uitbreiding Students Travel eindigt automatisch na één jaar. Dit product is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De dekkingsbeperkingen, uitsluitingen en het volledige toepassingsgebied vindt u in de toepasselijke algemene voorwaarden (Daylife  protect + Daylife protect - Uitbreiding Students Travel) op onze website www.axa.be via de link "Juridische informatie" onderaan de pagina. U kan  deze informatie ook gratis verkrijgen bij  uw makelaar. Vergeet niet om ze te raadplegen vooraleer te onderschrijven. Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie of om een offerte aan te vragen. Hij staat tot uw dienst en is het beste geplaatst om u de oplossing voor te stellen die het beste geschikt is voor u. In het geval van een eventuele klacht, kunt u een beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de u aangeboden oplossing niet voldoet, kunt u zich wenden tot dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplein 35, te 1000 Brussel. U kunt zich  ook altijd tot de rechtbank wenden.

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen  (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel (België) • www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.6132 - V.U. : G.Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).

2020

DECAVI 2020 : 1 trofee voor de dienst Doctors Online by AXA

De DECAVI-Trofeeën belonen elk jaar de beste verzekeringsproducten in België of de bijhorende reclamecampagnes. De jury bestaat uit professionals uit de verzekeringswereld.

Dit jaar heeft onze online medische consultatiedienst, Doctors Online by AXA, de innovatietrofee (gezondheid) gewonnen.

Decavi Niet-Levensverzekeringstrofee 2020, op 30 april 2020 gepubliceerd in een persbericht op www.decavi.be voor de volgende categorie :

 • Innovatie - Gezondheid (12 deelnemende producten ) : Doctors Online by AXA

Deze dienst werd in zijn categorie tot de beste op de markt van het afgelopen jaar verkozen.

Een ongeval? Hulp nodig? AXA helpt je stap voor stap

 1. Bel AXA Assistance +32 (2) 550 05 55.
 2. Neem foto’s
 3. Doe de aangifte online of via jouw makelaar
 4. Volg jouw dossier op in MyAXA

Jouw makelaar helpt je graag verder

 • Vrijblijvend advies
 • Persoonlijk gesprek
 • Een offerte overhandigen

Altijd bij jou in de buurt

Untitled-2

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).