Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Is mijn ongeval thuis een arbeidsongeval?

Top

| 4 min lezen.

Is mijn ongeval thuis een arbeidsongeval?

Heb je een arbeidsongeval? 

Is je werkgever verzekerd bij AXA en heb je een arbeidsongeval gehad?

Raadpleeg de te volgen stappen

Vandaag wordt er steeds meer aan telewerk gedaan. Wat zijn de risico's wanneer je van thuis uit werkt en wanneer spreken we van een arbeidsongeval?

Door de lockdown en de social distancing is telewerk in heel wat bedrijven de norm geworden.
Ook al houdt het onmiskenbare voordelen in, het fenomeen heeft ervoor gezorgd dat we ons huis moeten aanpassen om plaats te maken voor werkruimte en uiteraard zijn ook onze werkomstandigheden hierdoor veranderd.

Die tweede werkomgeving moet dan ook veilig zijn.

Beeld je in dat je thuis struikelt over een elektriciteitskabel die op de grond ligt en je je enkel verzwikt. Wordt dat ongeval gedekt door de arbeidsongevallenverzekering?

Kan een ongeval thuis een arbeidsongeval zijn?

Om over een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet het gaan om een plotselinge gebeurtenis die leidt tot een letsel en die zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Maar hoe zit het als je een ongeval hebt terwijl je je werk thuis uitvoert? Wees gerust, sinds de wet van 21 december 2018 kan een ongeval thuis worden gelijkgesteld met een ongeval op kantoor. Die wet maakt een einde aan discriminerende situaties tussen werken op kantoor en thuis, en tussen occasioneel en structureel telewer

Wanneer wordt een ongeval thuis erkend als arbeidsongeval?

Een ongeval thuis wordt door de werkgever erkend als arbeidsongeval wanneer:

  • het ongeval zich voordoet in het kader van het werk,
  • in een situatie die zich ook op kantoor zou kunnen voordoen,
  • bij je thuis of op je gebruikelijke telewerkplek (of op een andere plaats, na overleg en goedkeuring van je werkgever),
  • binnen de gebruikelijke tijdspanne of een andere voor zover die vermeld staat in de overeenkomst of in een ander document van de werkgever.

Gewond raken wanneer je het gras maait of van een ladder vallen wanneer je je dak schoonmaakt, zal niet worden aanvaard als arbeidsongeval. Maar bijvoorbeeld wel wanneer je je bezeert door van de trap te vallen of als je tijdens de middagpauze in je vinger snijdt.

Is er bewijs nodig dat het wel degelijk een arbeidsongeval is?

Sinds de wet van 27 januari 2019 wordt vermoed dat een arbeidsongeval thuis zich, behoudens tegenbewijs, heeft voorgedaan in de omstandigheden die je beschrijft, dus tijdens de uitoefening van je opdracht.

Het is echter belangrijk te weten dat indien het ongeval zich buiten je woning (of je gebruikelijke telewerkplek) en/of in een andere tijdspanne dan de uren die in je contract beschreven zijn, heeft voorgedaan, de werkgever een document moet opgesteld hebben dat telewerk op die plaats of tijdens die tijdspanne toelaat. Dat kan bijvoorbeeld een telewerkovereenkomst zijn maar ieder ander generiek of punctueel, collectief of individueel document van de werkgever is geldig.

Toch twee tips om misverstanden te vermijden:

  1. Breng bij een ongeval onmiddellijk je werkgever op de hoogte.
  2. Denk eraan om een getuigenis te vragen, indien iemand anders aanwezig was of als iemand het wegongeval zag gebeuren.

Wat als je buitenshuis gaat lunchen?

Zoals je misschien wel weet, ben je ook bij een ongeval tijdens het woon-werkverkeer gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Ook als je van thuis uit werkt, zijn bepaalde trajecten gelijkgesteld met de arbeidsweg: denken we bijvoorbeeld aan de weg van thuis naar de school van je kinderen of de crèche, en de weg om 's middags iets te gaan eten of eten te halen.

En de financiële kant?

Hoe regel je een arbeidsongeval? En hoe gebeurt de terugbetaling van de kosten en de betaling van eventuele salarisuitkeringen? Ontdek er alles over in deze getuigenis van een slachtoffer van een door AXA gedekt arbeidsongeval. 

Heb je een arbeidsongeval? 

Is je werkgever verzekerd bij AXA en heb je een arbeidsongeval gehad?

Raadpleeg de te volgen stappen

DEEL DIT ARTIKEL