Ga naar de hoofdinhoud
NL

Blog

Digitale geneeskunde en wettelijke erkenning

Top

Digitale geneeskunde en wettelijke erkenning

Softwaretoepassingen om uw gezondheid beter te beheren

Naast medische teleconsultatie verrijken nieuwe ontwikkelingen het aanbod op het gebied van mobiele gezondheid: zowel software gekoppeld aan sensoren die op de patiënt worden geplaatst als monitoringinstrumenten voor artsen zullen ons binnenkort helpen informatie over onze gezondheid te verzamelen, te visualiseren, te delen en te gebruiken, om er zo op een positieve manier mee aan de slag te gaan. Waar gaat het concreet om en wat vindt het Rijksinstituut voor Ziekteverzekering ervan?

Dankzij de enorme vooruitgang die op het gebied van gegevensverwerking en kunstmatige intelligentie is geboekt, zijn in België meerdere softwaretoepassingen voor digitale geneeskunde in opmars. Deze toepassingen, die gecertificeerd zijn als medische apparatuur en voldoen aan de eHealth- en privacyvereisten, zijn bedoeld om de patiënt een gepersonaliseerde, professioneel begeleide therapie te bieden. Ze kunnen worden gebruikt voor chronische en acute ziekten, cardiologische  of neurologische aandoeningen, diabetes, geestelijke gezondheidsproblemen, revalidatiebehoeften...

Waarover gaat het concreet ?

Hier volgen enkele concrete voorbeelden ter illustratie van het belangrijke onderzoek dat gaande is:

  • MoveUP: eén van de onderzoeksdomeinen is postoperatieve revalidatie: een  applicatie en wearables (op het lichaam gedragen geconnecteerde voorwerpen) personaliseren en actualiseren het herstel- en revalidatieprogramma van patiënten onder toezicht van een multidisciplinair team.
  • Diabeloop van Roche Diagnostics: een zelflerend algoritme berekent de juiste dosis insuline die aan een diabetespatiënt moet worden toegediend op basis van zijn/haar persoonlijke parameters. Voordeel: de patiënt is gerustgesteld en weet dat zijn/haar behandeling onder controle is.
  • On Comfort: is het mogelijk om pijn of angst in verband met een operatie zonder medicatie te beheersen ? Ja, dankzij virtual reality hypnotherapiesessies. De toepassing veroorzaakt een verdoving zonder het gebruik van kalmerende middelen of pijnstillers, tot tevredenheid van de patiënt.

Wat beloven die nieuwe toepassingen ons ?  

Volgens het witboek over Digitale Therapeutica van de Belgische Federatie van de Medische Technologie-industrie zijn de voordelen legio: meer personalisering van de zorg, betere levenskwaliteit en mentaal comfort, het responsabiliseren en de sterke betrokkenheid van de persoon bij zijn of haar therapeutisch traject, een vermindering van de kosten, tijdwinst voor de patiënt en medisch personeel dat meer patiënten zal kunnen opvangen...

Ook wettelijke erkenning voor medische toepassingen ?  

De terugbetaling van medische teleconsultaties, die sinds augustus 2022 van toepassing is, maakt deel uit van een ruimer plan om initiatieven op het gebied van mobiele gezondheid (mHealth) aan te moedigen.

De voorbije jaren heeft het RIZIV een experimentele aanpak uitgevoerd op basis van 24 innovatieve projecten om na te gaan hoe mHealth-toepassingen in ons zorgmodel kunnen worden geïntegreerd.

Uiteindelijk zullen mobiele gezondheidstoepassingen die aan de gestelde normen voldoen en een toegevoegde waarde bieden, ook een plaats krijgen in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Bijvoorbeeld: een eerste terugbetaling werd op experimentele basis toegekend voor een medische, mobiele toepassing die ontworpen is om de revalidatie na plaatsing van een knie- en heupprothese te vergemakkelijken.   

AXA en innovatie 

Bij AXA is het onze missie om onze klanten diensten aan te bieden die verder gaan dan verzekeringen. 
Wij waken er voortdurend over dat wij de verwachtingen van onze  verzekerden goed kennen en beantwoorden. Met deze kennis en na analyse van de pijnpunten in de huidige flows, kunnen wij bijvoorbeeld onze tools voortdurend verbeteren om de gebruikerservaring te optimaliseren en onze klanten beter te begeleiden in de klantenzone "MyAXA Healthcare". 
Onderzoek naar mobiele gezondheidsdiensten heeft ook geleid tot onze nieuwste diensten die gericht zijn  aan mensen wiens werkgever een hospitalisatieverzekering bij AXA heeft afgesloten:

  • De dienst voor pre-diagnose, SymptomZoom, om snel een idee te krijgen van uw gezondheidstoestand: 24 uur per dag, 7 dagen per week, kan men inloggen op de  applicatie  en een paar vragen beantwoorden. Gemiddeld 3,2 minuten later ontvangt men gratis een pre-diagnose samen met eventueel te nemen maatregelen en een inschatting van de mate van dringendheid. 
  • De medische en psychologische teleconsultatiediensten van Doctors Online : 24 uur per dag, 7 dagen per week waarmee men via videoconferentie gratis en binnen 30 minuten, of wanneer het best uitkomt, een arts of psycholoog kan raadplegen.

Bent u bij AXA verzekerd voor uw gezondheidszorgen (via uw werkgever)? Controleer de sectie "Mijn Gezondheidsdiensten" van uw MyAXA Healthcare platform om na te gaan of u geniet van de SymptomZoom en Doctors Online diensten. 

Ga naar uw gezondheidsportaal, MyAXA Healthcare. MyAXA Healthcare

Uw gezondheid is onze prioriteit

Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

ONTDEK ONZE DIENSTEN

DEEL DIT ARTIKEL