Ga naar de hoofdinhoud

Op elk moment beschermd

Onderschrijf online of bij uw makelaar de verzekering Patroon, die u dekt in geval van ongevallen in het kader van het privé- of het beroepsleven, en geniet als Starter* 20% korting! 

Meer info over de verzekering Patroon

Met ‘Starter’ bedoelen we elke onderneming die sinds minder dan 2 jaar ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en die maximaal 10 personen tewerkstelt, met inbegrip van de bestuurder van de onderneming.

Commerciële actie geldig van 11/01/2022 tot 31/12/2022. Bij onderschrijving van een verzekering Patroon als Starter*, geniet de verzekeringnemer een premiekorting van 20% op basis van het geldende tarief. Elke wijziging van de verzekeringsovereenkomst waaruit een aanpassing van de premievoet volgt, leidt van rechtswege tot het einde van de korting en de berekening van de nieuwe premie op basis van de op dat moment geldende tarief- en toepassingsvoorwaarden.