Ga naar de hoofdinhoud

Omni-Assistance

Vervolledig je Autoverzekering met een ruimere bijstand en reken, ook bij panne én in het buitenland, op onze hulp

Bovenop Eerste hulp bij een ongeval, inbegrepen in je BA-Auto, biedt de betalende optionele dekking Omni-Assistance je bijstand bij panne en kleine of grote problemen, in België en in het buitenland. Voor je voertuig maar ook voor je gezin en zelfs voor je woning.

REKEN OP DRIEVOUDIGE BIJSTAND

In België
en tot een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen

 • Je staat in panne en je hebt een pechverhelper of takelwagen nodig
 • Je hebt een vervangingsvoertuig (max. categorie B, type stadswagen)nodig:
  • bij diefstal (max. 30 dagen) of
  • tijdens herstellingen (max. 7 dagen)
 • Wij zorgen ervoor dat je naar je bestemming of terug naar huis kan (max. 125 euro)

In het buitenland
De landen vermeld op je verzekeringsbewijs

Je hebt een schadegeval (panne, ongeval, diefstal …) en hebt bijstand nodig? Wij zorgen:

 • voor een takeldienst
 • dat je terug naar België kan of geven je een vervangingsvoertuig (max. categorie B, type stadswagen)- bij om het even welk schadegeval of diefstal van je voertuig - gedurende max. 7 dagen zodat je kan verder reizen
 • wens je geen vervangingsvoertuig dan kan je opteren voor een hotelverblijf tijdens de herstelling van je motor( 125 euro per nacht en per persoon voor max. 10 nachten)

Enkele voorbeelden van problemen die wij voor je oplossen als je in het buitenland (wereldwijd) bent:

Bij ziekte of ongevallen

 • je moet naar het ziekenhuis
 • terugbetaling van je medische kosten (max. 50 000 euro per persoon/schadegeval)
 • ...

Bij tegenslag (diefstal, staking, …)

 • je bankkaart, bagage, … verloren
 • terugbetaling van je verblijfkosten bij staking, overmacht, … en je kan niet naar huis (max. 125 euro per nacht/kamer met een max. van 1 250 euro)
 • ...

Enkele voorbeelden van problemen die wij voor je oplossen:

 • Sleutels verloren of gestolen je hebt een slotenmaker nodig?
  Je kan rekenen op een tussenkomst van max. 65 euro per verzekeringsjaar en per schadegeval.
 • Pech (diefstal, brand, …) bij jou thuis terwijl jij op vakantie bent en je woning is onbewoonbaar? Wij organiseren je terugkeer.

Voor een verblijf in het buitenland kan je deze opties nog verder uitbreiden   

Op vakantie in het buitenland en je voertuig kan niet meer rijden na een panne, een ongeval, (poging tot) diefstal of kleine probleempjes? Ontdek de voordelen van onze nuttige uitbreidingen die je mobiliteit garanderen.

Car travel

 • Vervangingsvoertuig in het buitenland (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 15 dagen (in plaats van 7 dagen bij Wegenhulp)
 • Repatriëring van jou en je passagiers aan het einde van je verblijf als je voertuig niet tijdig wordt teruggevonden (na een diefstal) of hersteld
 • Vervangingsvoertuig in België (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 7 dagen in afwachting van de repatriëring van je eigen voertuig. Ga je voor de herstelling van je voertuig langs bij een van onze partnergarages, dan kan deze periode verlengd worden tot max. 15 dagen.

Car travel XL

 • Vervangingsvoertuig van dezelfde categorie als die van je eigen voertuig (max. categorie E zoals een berline, break, monovolume, …) in het buitenland gedurende max. 15 dagen (in plaats van 7 dagen bij Wegenhulp)
 • Repatriëring van jou en je passagiers aan het einde van je verblijf als je voertuig niet tijdig wordt teruggevonden (na een diefstal) of hersteld
 • Vervangingsvoertuig in België (max. categorie B, type stadswagen) gedurende max. 7 dagen in afwachting van de repatriëring van je eigen voertuig. Ga je voor de herstelling van je voertuig langs bij een van onze partnergarages, dan kan deze periode verlengd worden tot max. 15 dagen.

People travel

 • Je krijgt een hogere tussenkomst voor je medische kosten (tot 1 250 000 euro per persoon/schadegeval).
 • Vergoeding voor je reisonderbreking (max. 5 000 euro per gezin/ verzekeringsjaar/schadegeval).
 • Je moet je reis vroeger stoppen omdat je bijvoorbeeld een been brak? Je krijgt een vergoeding voor geboekte sportactiviteiten (max. 250 euro per gezin/reis) of sportlessen (max. 150 euro per gezin/reis) die je niet kon genieten. Maar ook voor je gehuurd sportmateriaal (max. 20 euro /dag gedurende max. 6 dagen per reis).
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en  productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.