NL

BA+ Mini-Omnium

De ideale aanvulling bij je BA

Voor je wagen tussen 2 en 5 jaar oud

20% korting op je Mini-Omnium (24+) 
+ 1 sleepbeurt/pechverhelping aangeboden *

Je Autoverzekering dekt je voor

Je dekkingen BA

Wettelijk verplichte basisdekking voor je Autoverzekering

Schade aan anderen

 • Lichamelijke schade aan derden en je passagiers
  De verplichte BA-Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die jij veroorzaakt aan anderen, inclusief je passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als jij niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die je per abuis beschadigt. Deze BA- Autoverzekering omvat ook materiële schade die jij aan anderen toebrengt.

Eerste hulp bij een ongeval

24/7 bijstand met een vervangwagen

Je hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft jou en 24/7 de nodige antwoorden:
Wat moet je doen? Heb je informatie nodig over urgentiediensten, hoe je een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

Je kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van je familie, … verwittigen)
 • de herstelling van je wagen ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van jouw keuze
 • het vervoer van jou en je passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Je wagen rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangwagen nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je auto niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangwagen voor max. 3 dagen. Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
  Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen. 

Meer details over onze partnergarages

De BOB-waarborg

Bescherm je BOB en je wagen

Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt je naar huis na een avondje uit. Wat als deze een ongeval in fout veroorzaakt?
Wij vergoeden:

 • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
  Je vrijstelling (= deel wat jij nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van je wagen moet je langsgaan bij een van onze partnergarages.
 • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

Joker for you beschermt je premie

Wij belonen onze goede bestuurders

Je veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt je BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

 • je hebt al meer dan 11 jaar je rijbewijs
 • je had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij jij in fout was

Je makelaar geeft je graag meer uitleg over deze optie.

EURO+

Extra financiële hulp bij een ongeval in het buitenland

Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij je (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

 • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
 • compenseert het verschil in de evaluatie van je lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Je dekkingen Mini-Omnium

Schade aan je wagen 

(ruit kapot, brand, schade door natuurkrachten, botsing met dieren, (poging tot) diefstal)

 • Glasbreuk
  Barst in de voorruit, een gebroken zij- of achterruit, …? Je hoeft geen schade-aangifte te doen. Maak onmiddellijk een afspraak maken bij een van onze partners naar keuze (Autoglass Clinic of Carglass).
 • Brand
  Je Mini-Omnium beschermt je bij schade aan je auto door brand, blikseminslag, ontploffing of bij een kortsluiting.
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, botsing met dieren en schade veroorzaakt door knaagdieren
  Hagel, storm, overstroming, … een everzwijn dat onverwachts oversteekt, … steenmarters die aan de kabels knagen, … Legio voorbeelden van situaties, gedekt door de Mini-Omnium, die zich vrij vaak voordoen en schade aan je wagen kunnen berokkenen.
 • Diefstal of poging tot diefstal
  • Auto gestolen, deur geforceerd, …? Wij vergoeden je gestolen wagen of de herstelkosten.
  • Je kan je auto niet missen na een (poging tot) diefstal? Wij geven je tot max. 30 dagen een vervangwagen.

Vervangwagen na een ongeval

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni- Assistance.
 • Vervangwagen nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je auto niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangwagen voor max. 3 dagen.

  Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
 • Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen.
 • Meer details over onze Partnergarages

Keuze vrijstelling en afschrijving

Je kiest je vrijstelling

 • Hoge, medium of lage vrijstelling
 • Vaste of Engelse vrijstelling. In dat laatste geval wordt het bedrag dat voor jouw rekening blijft, niet toegepast bij totaalverlies of als de kosten van de herstellingen hoger zijn dan het vooraf bepaalde bedrag van de vrijstelling, ook als de herstellingen uitgevoerd worden in één van onze partnergarages.

Je kiest je afschrijving

Afhankelijk van de degressiviteit die je kiest, heb je de mogelijkheid om je auto voor een bepaalde waarde te verzekeren voor 6, 12 of 24 maanden (te tellen vanaf de eerste inverkeerstelling). Heb je tijdens deze periode een totaalverlies, dan is het voor jou makkelijker om een nieuwe wagen te kopen.

Breid je bescherming verder uit met deze betalende OPTIONELE DEKKINGEN

Veiligheid van de bestuurder (20% korting) 

Bescherming van lichamelijke schade, inkomstenverlies, … van de bestuurder bij een ongeval

20% korting op de optie Veiligheid van de bestuurder! (3)

Deze optionele dekking beschermt je wanneer je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als je in fout bent. Of je nu zelf rijdt, iemand anders je wagen bestuurt of je met een andere wagen rijdt in privéomstandigheden.

Heb je na je ongeval medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet je wagen of woning aangepast worden? Dan kan je rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van jouw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10 % bedraagt (de eerste 10 % wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner, …)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg je een voorlopige schadevergoeding. Zijn de omstandigheden van het ongeval niet duidelijk of betwist de tegenpartij zijn aansprakelijkheid?

(3) Aanbod onder voorwaarden, geldig van 14/12/2020 tot en met 30/06/2021, voor elke nieuwe zaak of wijziging van voertuig in een reeds bestaand contract bij het afsluiten van de dekking Veiligheid van de bestuurder. Het voertuig kan voor privé- of professioneel gebruik zijn en de in het contract aangewezen hoofdbestuurder moet minstens 25 jaar oud zijn. De korting is geldig tot de volgende belangrijke wijziging van het contract (wijziging van voertuig, verzekeringnemer of hoofdbestuurder) en eindigt automatisch bij schrapping van de dekking Veiligheid van de bestuurder.

Omni-Assistance

Bijstand in België of in het buitenland: Wegen-, Personen- én Woninghulp

Wist je dat een basis Autoverzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan je kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als je een autoreis naar het buitenland plant.
Zo geniet je van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp.


Rechtsbijstand 

Handig bij een juridisch geschil

Beeld je in dat je betrokken bent bij een verkeersongeval en jij en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een Rechtsbijstandsverzekering kan je hierbij helpen met:

 • nuttige informatie en antwoorden op je juridische vragen
 • verdediging van je belangen bij een juridisch geschil over je wagen
 • dekking van de kosten van je gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van je advocaat (naar keuze), gerechtskosten, enzovoort

Kies, op basis van je noden en je budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Is je wagen ouder dan 2 jaar?

20% korting op je Mini-Omnium 24+ 
+ 1 sleepbeurt/pechverhelping aangeboden *

Kies voor een BA + Mini-Omnium 24+

Geniet alle dekkingen Mini-Omnium maar met een prijs aangepast aan de leeftijd en de waarde van je wagen.

Het enige verschil tussen beide formules is de verzekerde waarde van het voertuig bij totaalverlies. Waarop baseren wij ons dan voor de vergoeding van je wagen?

 • Heb je een Mini-Omnium?
  De afschrijving wordt berekend op basis van de door jou gekozen formule en verzekerde waarde (die ligt tussen de factuurwaarde en de cataloguswaarde van het nieuwe voertuig). De degressiviteit start op de datum van de eerste inverkeerstelling van het voertuig.
 • Heb je een Mini-Omnium 24+?
  Een afschrijving van 1% per maand - op de door jou verzekerde waarde die overeenkomt met de factuurwaarde van het tweedehandsvoertuig - te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de waarborg.

Heb je een economisch totaalverlies (als de herstellingskosten hoger liggen dan de waarde van je wagen op het ogenblik van het schadegeval), dan kan je met je Mini-Omnium 24+ kiezen voor een vergoeding berekend in totaalverlies of voor de herstelling van je wagen in een van onze partnergarages. In dit geval zal de vergoeding gelijk zijn aan het bedrag berekend bij een totaalverlies, vermeerderd met max. 10% (met een maximum van 1 000 euro).

PROMO

Mobiliteitssalon 2021

20% korting op je Mini-Omnium (24+) 
+ 1 sleepbeurt/pechverhelping aangeboden *

* Gratis pechverhelping of slepen van je voertuig naar de garage van jouw keuze in België, bij pech in België of binnen een straal van 30 km buiten onze grenzen. Alsook de terugkeer naar de verblijfplaats of de voortzetting van de reis van de niet-gewonde passagiers naar de eindbestemming. Deze pech in België kan te wijten zijn aan een mechanische, elektrische of elektronische fout van het verzekerde voertuig, een lekke band of klapband, aan een brandstoftekort of als - in het geval van een elektrische wagen - de batterij leeg is, aan het feit dat je verkeerde brandstof tankte (inclusief de fout bij het tanken van AdBlue in de dieseltank, als de tanks voor diesel en AdBlue zich naast elkaar bevinden).
Aanbod onder voorwaarden. De korting en de aangeboden pechverhelping/sleping zijn geldig van 14/12/2020 tot en met 30/06/2021, voor elke nieuwe zaak of wijziging van voertuig in een reeds bestaand contract bij het afsluiten van de dekking Mini-Omnium (24+). Het voertuig kan voor privé- of professioneel gebruik zijn en de in het contract aangewezen hoofdbestuurder moet minstens 25 jaar oud zijn. De korting is geldig tot de volgende belangrijke wijziging van het contract (wijziging van voertuig, verzekeringnemer of hoofdbestuurder) en eindigt automatisch bij schrapping van de dekking Mini-Omnium (24+). De pechverhelping/sleepbeurt wordt één keer tijdens de volledige duurtijd van het contract aangeboden.

Hoe je Autoverzekering online afsluiten?

Hiernaast vind je de te nemen stappen. Gelezen en alles bij de hand?

 1. Bereken je prijs

  Geef wat basisinfo over jezelf/je auto en bereken in 5 minuten je prijs.

  Tip: hou je rijbewijs, aankoopfactuur en verzekeringsbewijs ('groene kaart') bij de hand.

 2. Op maat: kies zelf wat je wil verzekeren

  Voeg opties toe aan je basisdekking en betaal enkel voor wat je nodig hebt.
 3. Bevestig en betaal 

  Kijk alles na, bevestig en betaal online. Je ontvangt meteen je contract via e-mail en je groene kaart volgt via de post. Je bent verzekerd vanaf de startdatum van het contract.
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder.
   Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig.
   Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Brocom