Ga naar de hoofdinhoud
Man is gelukkig wanneer hij op zijn gsm de dekkingen van de BA Autoverzekering van AXA nakijkt

BA + Omnium van AXA

De verzekering BA + Omnium van AXA biedt de optimale bescherming voor je nieuwe of recente wagen van minder dan 2 jaar

Je Verzekering BA + Omnium dekt je voor

Je dekkingen BA

Schade aan anderen

 • Lichamelijke schade aan derden en je passagiers
  De verplichte BA-Autoverzekering dekt de lichamelijke schade die jij veroorzaakt aan anderen, inclusief je passagiers, tijdens een ongeval. Maar ook de lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …), zelfs als jij niet in fout bent.
 • Materiële schade aan derden 
  Van schade aan andermans voertuig tot de gevel die je per abuis beschadigt. Deze BA- Autoverzekering omvat ook materiële schade die jij aan anderen toebrengt.

Eerste hulp bij een ongeval

24/7 bijstand met een vervangingsvoertuig

Je hebt een ongeval in België of binnen een straal van 30 km buiten onze landsgrenzen?

Onze InfoLine geeft jou 24/7 de nodige antwoorden: 
Wat moet je doen? Heb je informatie nodig over urgentiediensten, hoe je een ongevalsaangifte moet invullen, wat te doen als er gekwetsten zijn, …?

Je kan bovendien, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, rekenen op AXA Assistance voor:

 • de dringendste noodmaatregelen (politie, iemand van je familie, … verwittigen)
 • de herstelling van je voertuig ter plaatse of het wegtakelen naar de garage van jouw keuze
 • het vervoer van jou en je passagiers naar jullie woonplaats of bestemming
 • psychologische hulp bij carjacking of bij een verkeersongeval met gewonden
 • ...

Je voertuig rijdt niet meer?

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je voertuig niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangingsvoertuig voor max. 3 dagen. Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
  Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangingsvoertuig rekenen. 

MEER DETAILS OVER ONZE PARTNERGARAGES 

De BOB-waarborg

Bescherm je BOB en je voertuig

Te diep in het glas gekeken en een BOB brengt je naar huis na een avondje uit. Wat als je BOB een ongeval in fout veroorzaakt? 
Wij vergoeden:

 • de materiële schade aan het verzekerde voertuig (tot maximum 25 000 euro)
  Je vrijstelling (= deel wat jij nog moet betalen) bedraagt 500 euro en voor de herstelling van je voertuig moet je langsgaan bij een van onze partnergarages.
 • de lichamelijke letsels van de BOB (tot 100 000 euro)

Joker for you beschermt je premie

Wij belonen onze goede bestuurders

Je veroorzaakt een ongeval in fout? Met de Joker for you wordt je BA-premie, na een ongeval, niet verhoogd!

Toelatingsvoorwaarden Joker for you:

 • je hebt al meer dan 11 jaar je rijbewijs
 • je had de laatste 5 jaar geen ongeval waarbij jij in fout was

Je makelaar geeft je graag meer uitleg over deze optie.

EURO+

Extra financiële hulp bij een ongeval in het buitenland

Op vakantie in het buitenland en slachtoffer van een ongeval waarbij je (gedeeltelijk) in recht bent? Gelukkig is er EURO+:

 • schiet het grootste deel voor van de te betalen som door de buitenlandse verzekeraar
 • compenseert het verschil in de evaluatie van je lichamelijke schade (die in de meeste landen van de Europese Unie vaak lager wordt ingeschat)

met een tussenkomst beperkt tot 500 000 euro per verzekerde.

Je dekkingen Omnium

 • Glasbreuk
  Barst in de voorruit, een gebroken zij- of achterruit, …? Je hoeft geen schade-aangifte te doen, want je bent gedekt dankzij je Omniumverzekering. Maak onmiddellijk een afspraak maken bij een van onze partners naar keuze (Autoglass Clinic of Carglass).
 • Brand
  Je Omnium beschermt je bij schade aan je voertuig door brand, blikseminslag, ontploffing of bij een kortsluiting.
 • Schade veroorzaakt door natuurkrachten, botsing met dieren en schade veroorzaakt door knaagdieren
  Hagel, storm, overstroming, … een everzwijn dat onverwachts oversteekt, … steenmarters die aan de kabels knagen, … Legio voorbeelden van situaties, gedekt door de Omnium, die zich vrij vaak voordoen en schade aan je voertuig kunnen berokkenen.
 • Diefstal of poging tot diefstal
  • Voertuig gestolen, deur geforceerd, …? Wij vergoeden je gestolen voertuig of de herstelkosten.
  • Je kan je voertuig niet missen na een (poging tot) diefstal? Wij geven je tot max. 30 dagen een vervangingsvoertuig.

Dé dekking die je enkel in een Omnium kan genieten: materiële schade aan je eigen wagen na een ongeval.
Maar ook schade na het tanken van foute brandstof en schade tijdens het vervoer van je voertuig (incl. lossen en laden) zijn gedekt door je Omnium.

 • Contacteer AXA Assistance bij een ongeval, brand, (poging tot) diefstal, botsing met dieren of schade door natuurkrachten.
  Je bent niet gedekt als je een panne hebt of foute brandstof tankte. Dan kan je rekenen op de betalende uitbreiding Omni-Assistance.
 • Vervangingsvoertuig nodig?
  Om je mobiliteit te garanderen, stellen wij je de optie ‘vervangingsvoertuig’ voor. Als je voertuig niet meteen kan worden hersteld, heb je recht op een vervangwagen voor max. 3 dagen.

  Ga je voor de herstelling langs bij een van onze partnergarages, dan kan je deze periode verlengen tot het einde van de herstellingen (max. 30 dagen) bij:
  • een ongeval in recht of
  • een gedekt schadegeval in (Mini-)Omnium.
 • Bij glasbreuk kan je max. 3 dagen op een vervangwagen rekenen.
 • Meer details over onze Partnergarages

Je kiest je vrijstelling

 • Hoge, medium of lage vrijstelling
 • Vaste of Engelse vrijstelling. In dat laatste geval wordt het bedrag dat voor jouw rekening blijft, niet toegepast bij totaalverlies of als de kosten van de herstellingen hoger zijn dan het vooraf bepaalde bedrag van de vrijstelling, voor zover je de herstellingen laat uitvoeren in één van onze partnergarages.

Je kiest je afschrijving

Je kan de verzekerde waarde van je voertuig behouden gedurende 0, 6, 12 of zelfs 24 maanden vanaf de eerste inverkeerstelling of vanaf de datum op de aankoopfactuur van je voertuig.*
Heb je tijdens deze periode een totaalverlies, dan is het voor jou makkelijker om een nieuw voertuig te kopen.

* Geldig onder voorwaarden.

Breid de bescherming van je verzekering BA + Omnium verder uit met deze betalende OPTIONELE DEKKINGEN

Indirecte verliezen
Moet het kinderzitje vervangen worden na een ongeval in totaalverlies? Voor dit soort kosten wordt je vergoeding steeds verhoogd met 5% (tot max. 2 500 euro).

Uitbreiding glasbreuk
Is het glazen gedeelte van je spiegels of lichten stuk? Dankzij Omnium XL komen wij ook hiervoor tussen (tot max. 2 000 euro).

Verlies sleutels
Voor diefstal van je autosleutels of van de eventuele afstandsbediening, ben je verzekerd via je Omnium. Met Omnium XL ben je dat nu ook bij het verlies ervan.

Vervoerde dieren
Wij vergoeden (tot max. 1 500 euro) de dierenartskosten voor je hond/kat die vervoerd worden in je voertuig en gekwetst raken ten gevolge van een gedekt ongeval.

Deze optionele dekking beschermt je wanneer je als bestuurder gewond raakt bij een ongeval, zelfs als je in fout bent. Of je nu zelf rijdt, iemand anders je voertuig bestuurt of je met een andere (bestel)wagen rijdt in privéomstandigheden.

Je kan kiezen tussen twee formules:

Vergoedende wijze

De vergoeding ‘Veiligheid van de bestuurder op vergoedende wijze’ gebeurt volgens gemeen recht.

Heb je inkomstenverlies na je ongeval of heb je medische zorgen nodig? Nood aan huishoudhulp? Moet je voertuig of woning aangepast worden? Dan kan je rekenen op schadevergoedingen, die kunnen oplopen tot 1 500 000 euro, in functie van jouw situatie:

 • medische behandelingskosten
 • tijdelijke, persoonlijke, economische of huishoudelijke ongeschiktheid als die langer duurt dan 15 dagen
 • blijvende ongeschiktheid als deze persoonlijk, economisch of huishoudelijk is en meer dan 10% bedraagt (de eerste 10% wordt niet vergoed)
 • overlijden (begrafeniskosten, morele schade en inkomstenverlies van de echtgenoot/echtgenote, samenwonende partner…)

Goed om te weten:
Betwisting van de aansprakelijkheid? Dan krijg je een voorlopige schadevergoeding.

Forfaitaire wijze

De vergoeding voor ‘Veiligheid van de bestuurder op forfaitaire wijze’ gebeurt niet volgens gemeen recht maar bestaat uit een forfaitair bedrag. Je geniet dekking bij blijvende persoonlijke ongeschiktheid, medische kosten en/of overlijden.

Heb je liever deze formule? Contacteer dan je makelaar voor meer informatie en/of het afsluiten van deze dekking.

Wist je dat een basis Autoverzekering doorgaans enkel bijstand biedt in geval van een ongeval? Om ook hulp te genieten bij een eventuele panne, kan je kiezen voor Omni-Assistance met een ruimere bijstand. Zeker als je een reis naar het buitenland plant met de wagen, mobilhome,...
Zo geniet je van Wegenhulp maar ook van Personen- en Woninghulp.

Beeld je in dat je betrokken bent bij een verkeersongeval en jij en de tegenpartij totaal verschillende meningen hebben. Zo’n conflict kan al snel uit de hand lopen en, in het slechtste geval, zelfs eindigen in een rechtbank.

Een rechtsbijstandsverzekering kan je hierbij helpen met:

 • nuttige informatie en antwoorden op je juridische vragen
 • verdediging van je belangen bij een juridisch geschil over je voertuig
 • dekking van de kosten van je gerechtelijke verdediging: administratieve briefwisseling, honoraria van je advocaat (naar keuze), gerechtskosten, enzovoort

Kies, op basis van je noden en je budget, uit een basisformule Fix of de all-in-formule Full.

Lees de Algemene Voorwaarden om te ontdekken hoe uitgebreid deze verzekering is en om de beperkingen en uitsluitingen na te lezen.

Hoe je verzekering BA + Omnium online afsluiten?

In slechts 3 stappen. En als je wil, zorgen wij voor je DIV-inschrijving én opzeg van je huidige verzekering.

 1. Bereken de prijs van je verzekering BA + Omnium

  Geef wat basisinfo over jezelf/je auto en bereken in 5 minuten je prijs.

  Tip: hou je rijbewijs, aankoopfactuur en verzekeringsbewijs ('groene kaart') bij de hand.

 2. Op maat: kies zelf wat je wil verzekeren

  Voeg opties toe aan je basisdekking BA + Omnium en betaal enkel voor wat je nodig hebt.
 3. Bevestig en betaal je premie 

  Kijk alles na, bevestig en betaal online. Je ontvangt meteen je contract via e-mail en je groene kaart volgt via de post. Je bent verzekerd vanaf de startdatum van het contract.
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat je moet weten voor je bij ons een Autoverzekering afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA):
  • de lichamelijke letsels van de aansprakelijke bestuurder. Die worden gedekt door de Veiligheid van de bestuurder (optie).
  • de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Dit valt onder de Omniumverzekering (optie).
 • voor de waarborg materiële schade: de schade door een gebrek aan onderhoud van het voertuig, …
 • voor de waarborg Rechtsbijstand: de boetes als gevolg van een overtreding, …
 • in de meeste waarborgen: schade voortvloeiend uit een opzettelijke daad gepleegd door verzekerde, een zware fout van de verzekerde (zoals dronkenschap of weddenschap), …

Alle details kan je terugvinden in de Algemene Voorwaarden en  productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van je contract.

Comfort Auto werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Hierbij ook de segmentatiecriteria.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.