Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een verzekering .com?

Is het vast bureauticamaterieel en de vaste elektronische uitrusting van het gebouw, zoals een telefooncentrale, alarmsysteem, bewakingscentrale, toegangscontrolesysteem, oproepsysteem essentieel voor uw onderneming? Er bestaat een verzekering die de elektronische en informaticainstallaties dekt tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en tegen diefstal.

U hoeft geen inventaris op te maken en het contract bij iedere vervanging te wijzigen

Eén enkele premie voor het materieel, de bijkomende kosten en de gegevens en programma's

Een verzekering zonder overlappingen: het te verzekeren bedrag wordt afgetrokken van de brandtarifering

Een dekking zonder premietoeslag voor de goederen aangebracht door derden, geleende voorwerpen en het ter beschikking gestelde personeel

Dekkingen

Principe van 'alle risico's behalve'

Alles wat niet wordt uitgesloten in uw verzekeringsovereenkomst, is gedekt. Zo bent u verzekerd van een heel brede basisdekking.

De verzekering .com dekt:

 • Alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade
 • Diefstal met inbraak, inklimming, geweld, bedreiging of het gebruik van valse of gestolen sleutels

De bijkomende kosten en de gegevens en programma's

Voor uw vast en draagbaar informaticamaterieel en uw vast bureauticamaterieel

AXA komt tussen in:

 • De bijkomende kosten bij een gedekt schadegeval: huur van vervangmaterieel, kosten voor tijdelijk personeel, kosten voor overuren van het personeel…
 • De kosten voor de wedersamenstelling van de verloren gegevens en programma's en de vervanging van de beschadigde dragers na een gedekt schadegeval

Dekking van het materieel in een onbemand voertuig

U hebt uw informaticamaterieel in de koffer van uw wagen achtergelaten en het wordt gestolen. Onder bepaalde voorwaarden komt uw verzekering .com tussen.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade aan de verwisselbare elektronische elementen en de regelmatig te vervangen elementen voor schade buiten elk ander vergoedbaar schadegeval
 • kosten voortvloeiend uit de verbetering van het materieel, een slechte programmering, een wijziging van gegevens/programma’s, de achterstand in de herstelling en het verkrijgen van een licentie
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Het product Talensia .Com is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Verzekering Cyber protection

Een ideale aanvulling op de verzekering .com is de verzekering cyber protection die uw cyberrisico's dekt.

 • Één enkele verzekering met 6 dekkingen
 • Geen voorafgaande audit
 • Ideale aanvulling op de verzekering .com
Meer informatie over onze verzekering cyber protection?

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).