Ga naar de hoofdinhoud
NL

Brand

De Brandverzekering vergoedt de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, storm ... en in vele andere​ situaties. Als eigenaar wordt u vergoed voor alle schade veroorzaakt aan uw gebouw. Als u huurder of bewoner van het gebouw bent, dekken wij uw huurdersaansprakelijkheid.

Dekking

Wij dekken de volgende gevaren:

 • brand en gelijkgestelde gevaren
 • storm, hagel sneeuw- of ijsdruk (met inbegrip van schade aan uw zonnetenten, luifels en stores onder bepaalde voorwaarden)
 • een natuurramp
 • water en minerale oliën
 • inwerking van elektriciteit
 • een aanslag, arbeidsconflicten

En dit ook voor schade veroorzaakt aan

 • thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen
 • kunstglaswerk, vensters, uithangborden en reclamepanelen
 • koopwaar en voeding voor privégebruik als gevolg van een temperatuurverandering naar aanleiding van een gedekt schadegeval
 • het materiaal en de koopwaar die gebruikt worden in het kader van een beurs of tentoonstelling in een land van de EU

…en uiteraard ook de mogelijke dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

Voorbeeld: er komt een dakpan los van uw gebouw en een voorbijganger raakt gewond.

Naast schadevergoeding komen wij ook tussen in:

 • reddingskosten, kosten voor het opruimen en slopen, bewaringskosten en kosten voor opslag van de geredde goederen
 • kosten die verband houden met de dekkingen schade door water, schade door minerale olie, inwerking van elektriciteit en glasbreuk
 • kosten die verband houden met het heraanleggen van de tuin en de kosten voor voorlopige logies
 • expertisekosten, onbruikbaarheid van onroerende goederen
 • verhaal van de huurders of bewoners
 • verhaal van derden
 • begrafeniskosten

Goed om te weten:

 • Verhuist u binnen België? Wij dekken tijdelijk het oude en het nieuwe adres.
 • Bent u huurder of bewoner van het gebouw? Wij dekken uw huurders-/bewonersaansprakelijkheid.

Opties

Uw onrechtstreekse verliezen na een door de Brandverzekering gedekt schadegeval kunnen eveneens worden vergoed.

Uw uitgaven zoals telefoonkosten, postzegels, verplaatsingen … worden ten laste genomen door een vermeerdering met 10% van de verschuldigde schadeloosstelling voor bepaalde schadegevallen, met een maximum van 75 000 euro.

In het kader van de rechtsbijstand vertrouwt AXA het beheer van uw schade toe aan Legal Village NV. Dit onafhankelijk schaderegelingsbureau, gespecialiseerd in rechtsbijstand, informeert u over uw rechten en zoekt naar een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van een conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Is dit niet mogelijk, dan komt men tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Rechtsbijstand binnen de Brandverzekering omvat onder meer:

 • de strafrechtelijke verdediging:
  In het kader van een strafrechtelijke verdediging, stelt Legal Village NV een advocaat van uw keuze aan om uw rechten te verdedigen voor een strafrechtbank.
  Voorbeeld: u hebt te lang gewacht om grote herstelwerken te laten uitvoeren aan het dak van het gebouw. Door een storm is de schade verergerd en is een dakpan op een voorbijganger gevallen. Aangezien de verwondingen tot een aanzienlijke arbeidsongeschiktheid leiden, besluit het parket om u aan te klagen voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Legal Village NV stelt een advocaat van uw keuze aan om uw rechten te verdedigen voor een strafrechtbank.
 • het extracontractueel burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde:
  In het kader van een extracontractueel burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde, zal Legal Village NV alle nodige stappen ondernemen om de door uw geleden schade op hem te verhalen.
  Voorbeeld: u hebt last van doorsijpelend water in uw muren doordat uw buurman zijn dakgoten niet onderhoudt? Legal Village NV zal de schade trachten te verhalen op de aansprakelijke derde.

Hebt u vragen over de verzekering Brand?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME