Ga naar de hoofdinhoud

Bedrijfsschade

Liggen uw activiteiten stil of worden ze vertraagd als gevolg van een schadegeval gedekt door uw verzekering Brand Eenvoudige Risico’s (met uitsluiting van verliezen ten gevolge van een natuurramp)?
De verzekering Bedrijfsschade verzekert u

 • financiële inkomsten in geval van schade gedekt door uw brandverzekering
  • ‘forfaitaire’ formule

   Storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, dan is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.

  • formule ‘plus’

   Storting van een vergoeding op omzet om uw bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de omzet aangegeven worden aan AXA.

  • formule ‘extra kosten’

   Tussenkomst om uw activiteit te hervatten (huur van tijdelijke lokalen of meubilair, kosten voor vervoer van personeel naar deze lokalen, enz.)

Hebt u vragen over de verzekering Bedrijfsschade?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME