Ga naar de hoofdinhoud

Diefstal & Vandalisme

Onze tussenkomst gaat veel verder dan het dekken van schade na een diefstal of poging tot diefstal.

Wij dekken de volgende gevaren:

  • verdwijning en beschadiging van de inhoud van het gebouw als gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal
  • schade veroorzaakt door vandalisme aan het gebouw of de inhoud ervan als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal
  • diefstal van materieel en koopwaar
  • diefstal van waarden in kassa
  • valse bankbiljetten die u te goeder trouw hebt aanvaard
  • diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning gebruikt worden, mits regelmatige bewoning

Naast vergoeding van de schade, komen wij ook tussen in:

  • reddingskosten
  • bewakingskosten
  • kosten voor de vervanging van de sloten

Hebt u vragen over de verzekering Diefstal & Vandalisme?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME