Verzekering van informatica- en bureauticamaterieel

Uw informatica- en bureauticamaterieel dekken.

Waarom een verzekering.com?

Is het vast bureauticamaterieel en de vaste elektronische uitrusting van het gebouw, zoals een telefooncentrale, alarmsysteem, bewakingscentrale, toegangscontrolesysteem, oproepsysteem essentieel voor uw onderneming? 

Er bestaat een verzekering die de elektronische en informaticainstallaties dekt tegen alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade en tegen diefstal.

In een notendop

Dekkingen

 • Alle onvoorzienbare en plotselinge stoffelijke schade
 • Diefstal met inbraak, inklimming, geweld, bedreiging of het gebruik van valse of gestolen sleutels
 • De bijkomende kosten bij een gedekt schadegeval
 • Dekking van het materieel in een onbemand voertuig
 • ...
Meer details

Verzekering Cyber protection

Een ideale aanvulling op de verzekering .com is de verzekering Cyber protection die uw cyberrisico's dekt.

 • Één enkele verzekering met 6 dekkingen
 • Geen voorafgaande audit
 • Ideale aanvulling op de verzekering .com
Meer weten over onze verzekering cyber protection

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Talensia .Com afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware
 • schade aan de verwisselbare elektronische elementen en de regelmatig te vervangen elementen voor schade buiten elk ander vergoedbaar schadegeval
 • kosten voortvloeiend uit de verbetering van het materieel, een slechte programmering, een wijziging van gegevens/programma’s, de achterstand in de herstelling en het verkrijgen van een licentie
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia .Com werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Brocom