Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Uw cyberbeveiliging verbeteren

Een virus legt uw netwerk lam of een hacker slaagt erin toegang te krijgen tot het klantenbestand van uw webshop... U hebt vast en zeker al maatregelen genomen om dit te vermijden, zoals het installeren van een antivirus of een firewall. Dat is een goed begin, maar is dit wel voldoende? Wat als een virus ondanks alles uw systeem toch infecteert? En een hacker u om losgeld vraagt? Ontdek hoe onze verzekering cyber protection uw zaak beschermt.

Experten 24u/24 beschikbaar om u te helpen
Een dekking voor elk type aanval
Een financiële bescherming tegen cybercriminelen vanaf €27 per maand
51%
 

Het percentage kmo’s dat slachtoffer werd van cybercriminaliteit in 2017 (Unizo).

10.000 
 

Het gemiddeld bedrag van de geleden schade (BCC)!

24u of 3
werkdagen

De gemiddelde tijd nodig om het systeem te herstellen na een aanval (Norton Symantec)

In detail

Talensia cyber protection bestaat uit 6 dekkingen die u beschermen tegen de cyberrisico’s van uw professionele activiteit.

Een standaardformule en een uitgebreide formule die, onder voorwaarden, voorziet in de verdubbeling van de gedekte kapitalen en, in het kader van de dekking 'Poging tot cyberafpersing', de terugbetaling van het losgeld dat eventueel geëist wordt.

Er gaan gegevens verloren op de servers en op bepaalde harde schijven van pc's en software. Het systeem werkt vertraagd.
De dekking « Aantasting van gegevens en programma's »

AXA komt onder andere tussen in:

 • de kosten voor de wedersamenstelling van gegevens vanaf een back-up
 • de kosten voor de wederaankoop van software

Persoonlijke gegevens van uw contacten werden zonder uw medeweten verspreid op het internet.
De dekking « Schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving »

AXA komt onder andere tussen in:

 • de expertisekosten om de oorsprong van de daad te achterhalen
 • het opsporen van aangetaste zones
 • de kennisgeving van de verspreiding van de gegevens aan de betrokken klanten

Een hacker heeft uw IT systeem versleuteld en eist losgeld van u om het systeem te deblokkeren?
De dekking « Poging tot cyberafpersing »

AXA komt onder andere tussen in:

 • het opsporen van de aangetaste zones
 • het achterhalen van de oorsprong en de draagwijdte van het virus, inclusief het verwijderen ervan
 • indien uitgebreide formule: tussenkomst in de terugbetaling van het losgeld dat u betaald heeft (onder voorwaarden).

Uw webshop is niet langer bereikbaar en dit heeft een invloed op de verkoop.
De dekking « Verlies van omzet bij onlineverkoop»

AXA treedt op om het omzetverlies te compenseren als uw webshop niet meer toegankelijk is.

AXA komt met name tussen in de volgende financiële gevolgen:

 • de daling van het bedrijfsresultaat
 • de kosten van het imagoherstel

U heeft, zonder het te beseffen, een virus naar uw contacten gestuurd?
De dekking « Burgerlijke aansprakelijkheid Cyber »

Uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het kader van uw beroepsactiviteiten is gedekt.

Als u een fout hebt gemaakt, zal het slachtoffer onder andere vergoed worden voor:

 • de schade aan derden door imagoschade en schending van het privéleven
 • de kosten voor het herstellen van informaticagegevens van derden

De reputatie van uw onderneming wordt aangetast op sociale media?
De dekking « E-reputation »

AXA komt met name tussen in:

 • de minnelijke procedure
 • opkuis en verdringing
 • bemiddelingskosten
 • actie via gerechtelijke weg tegen de aansprakelijke derde

Een cyberexpert nodig?

Bel AXA Assistance!

Na een cyberaanval

Slachtoffer van een cyberaanval? AXA Assistance brengt u 24u/24 in contact met een cyberexpert die (gemiddeld) binnen 4 uur een oplossingen kan bieden. Indien uw schadegeval gedekt is, dient u enkel nog de schade aan te geven om beroep te doen op uw verzekering Cyber Protection.

Preventie

Weet u niet wie u moet contacteren om uw bedrijf beter te beschermen? AXA Assistance brengt u in contact met een cybersecurityexpert om uw beveiliging te verbeteren. De kosten verbonden aan deze audit zijn voor uw rekening.

Ook uw informaticamaterieel dekken?

.com is de ideale aanvulling op de verzekering cyber protection en dekt uw informaticamaterieel.

Meer weten over verzekering.com

Heel brede basisdekking
Principe van 'blanket cover'

u hoeft geen inventaris van uw materieel op te maken

In bepaalde omstandigheden dekking van het materieel in een onbemand voertuig

Ontdek onze artikels

Wat te doen bij een cyber aanval?

Meer weten

Onze 10 preventietips

Meer weten

Uw kans op cyberrisico’s in enkele cijfers

Meer weten

Cybercriminaliteit bij KMO's

Meer weten

Het produkt TALENSIA CYBER PROTECTION is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht.

Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

In geval van een klacht kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail : customer.protection@axa.be). Indien u van mening bent dat u op deze manier niet de beste oplossing heeft verkregen, kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).