Ga naar de hoofdinhoud

Cyber Protection

De Cyber Protection verzekering beschermt u tegen de cyberrisico's die aan uw professionele activiteit zijn verbonden.

De Cyber Protection verzekering dekt u in geval van

We dekken de kosten voor het herstellen van gegevens (vanuit back-ups), de kosten voor de aankoop van software en andere kosten die bedoeld zijn om de onderbreking of vermindering van de activiteit te beperken.

Voorbeeld : er gaan gegevens verloren op servers, sommige externe harde schijven en software. De activiteit van uw machines en servers wordt vertraagd.

De Cyber Protection verzekering komt tussen in geval van schending van de bescherming van persoonsgegevens en kennisgeving (GDPR) en dekt de daaruit voortvloeiende kosten, met inbegrip van de individuele kennisgeving aan uw klanten die het slachtoffer zijn geworden van de inbreuk.

Voorbeeld : de adressen van uw klanten worden zonder hun medeweten op het internet verspreid.

We komen tussen in geval van poging tot cyberafpersing van fondsen. Zo dekken wij bijvoorbeeld de kosten voor het opsporen van de getroffen zones, de oorsprong en de omvang van het virus en de verwijdering ervan.

Voorbeeld : nadat hij uw computersysteem heeft versleuteld, vraagt een hacker u te betalen om uw computersysteem te ontgrendelen.

De Cyber Protection verzekering komt tussen in geval van verlies van omzet bij onlineverkoop.

Voorbeeld : uw onlineverkoop daalt na de onbereikbaarheid van uw webshop als gevolg van een aanval door denial of service.

De Cyber Protection verzekering komt tussen bij betwistingen die uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid (cyber) in twijfel trekken.

Voorbeeld : na een verkeerdelijke manipulatie verstuurt u een virus naar uw contacten.

De Cyber Protection verzekering komt tussenbeide als uw E-reputatie in twijfel wordt getrokken.

Voorbeeld : uw restaurant wordt in diskrediet gebracht op sociale netwerken.

Hebt u vragen over de Cyber Protection verzekering?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

Contacteer me