Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

In een notendop

Talensia building is een formule, speciaal ontworpen voor vastgoed dat exclusief gebruikt wordt als kantoor en/of voor commerciële activiteiten en minstens 4 verschillende kantoren en/of handelszaken herbergt. Ze biedt daarvoor specifieke dekkingen aan om de gebouwen waarvoor u instaat te beschermen.

Perfect aangepaste dekkingen

U geniet onmisbare dekkingen voor uw vastgoed:

 • brand
 • schade veroorzaakt door water, inwerking van elektriciteit, storm
 • schade aan onroerend goed in geval van diefstal of poging tot diefstal
 • vandalisme …

Specifieke dekkingen voor uw gebouwen

 • de gemeenschappelijke zonnepanelen in glasbreuk, storm & hagel
 • de gemeenschappelijke antennes en installaties voor audiovisuele ontvangst
 • het breken van sanitair, uithangborden … gedekt tot 5.500 euro
 • de inhoud van de mede-eigendom, gedekt tot 5.500 euro!

De beste oplossing tegen de beste prijs

Geniet:

 • een voordelig tarief, vooral als het gebouw nieuw of recent is
 • de beste tips van uw verzekeringsmakelaar.

Voorbeelden:

 • U stelt vast dat er water door het balkon of het terras sijpelt? AXA staat voor u klaar. Ook wanneer de waterinsijpeling afkomstig is van de gevel.
 • De glaspartij van de inkomdeur van uw vastgoed ligt aan diggelen? Geen zorgen: ook tegen glasbreuk bent u verzekerd.
 • Een kortsluiting in de parlofoon? Dit schadegeval wordt ten laste genomen.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • schadegeval waarvan de oorzaak, ontdekt bij een vorig schadegeval, niet werd opgeheven
 • schadegeval te wijten aan de niet-overeenstemming van technische/elektrische installaties met de reglementering
 • persoonlijke inhoud van de inwoners
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Het product Talensia Building is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Opties: ​dekking rechtsbijstand

Voortaan kan de dekking rechtsbijstand worden afgesloten in talensia building.

In het kader van de rechtsbijstand, vertrouwt AXA het beheer van uw schadegeval toe aan Legal Assistance & Recovery (LAR). LAR is een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand. Zij informeert u over uw rechten en zoekt voor u een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Is dit niet mogelijk, dan komt LAR tegemoet in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Ze omvat onder meer:

 • de strafverdediging
  Voorbeeld: de mede-eigendom heeft te lang gewacht om grote herstelwerken te laten uitvoeren aan het dak van het gebouw. Door een storm is de schade verergerd en zijn er dakpannen op een voorbijganger gevallen. Aangezien zijn verwondingen tot een aanzienlijke ongeschiktheid leiden, besluit het parket om de mede-eigendom aan te klagen voor onvrijwillige slagen en verwondingen.
 • het extracontractueel burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde
  Voorbeeld: de watervoorzieningsmaatschappij heeft een leiding langs het voetpad vervangen en het tuintje voor het gebouw is daarbij beschadigd geraakt. De procedurekosten om herstel door de aansprakelijke te eisen, worden ten laste genomen.
 • de bemiddeling tussen mede-eigenaars van een blokgebouw
  Voorbeeld: een inwonende mede-eigenaar richt zijn terras in met planten. Hij bedekt de bestaande doorschijnende scheiding met planten waardoor deze ondoorschijnend wordt. Zijn buurman klaagt erover dat hij aan zijn kant geen licht binnenkrijgt. Een bemiddelaar komt tussenbeide en vindt een oplossing waarin de twee mede-eigenaars zich kunnen vinden.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).