Ga naar de hoofdinhoud

Verzekeringen BA uitbating en BA na levering

De burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming dekken.

Waarom een verzekering BA uitbating?

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating vergoedt de derden die schade hebben geleden in uw onderneming, maar ook daarbuiten. Voor zover u of een van uw aangestelden aansprakelijk is natuurlijk. Een ideale aanvulling is de verzekering BA na levering. Deze vergoedt schade veroorzaakt aan derden door uw producten na levering ervan of door uw werk na uitvoering ervan.

Kies de dekkingen die best bij u passen

Dekking

 • Dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating
 • Dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Opties

 • Dekking van goederen die aan de verzekerden toevertrouwd zijn om eraan te werken
 • Dekking van gehuurde goederen
 • Dekking van (al dan niet toevertrouwde) werkinstrumenten
 • Dekking voor onderaannemers

Dekkingen

De verzekering BA uitbating

De verzekering BA uitbating dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt:

 • aan derden bij de uitbating
 • zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of leveranciers) als daarbuiten (bij bezoeken aan klanten of werken bij derden)
 • door personeelsleden, uitzendkrachten en stagiaires en door gebouwen

Gedekte schade:

 • letselschade
 • zaakschade
 • onstoffelijke schade (al dan niet volgend op letselschade of zaakschade)

De verschillende types schade

U herstelt industriële verwarmingsketels. U sluit een verwarmingsketel bij een van uw klanten niet correct aan en hij ontploft. Er zijn verscheidene gewonden (=letselschade) en de gebouwen hebben zware schade opgelopen (=zaakschade). Daardoor worden de activiteiten van de onderneming waarin u het werk hebt uitgevoerd enkele dagen onderbroken (=onstoffelijke gevolgschade). U wordt aansprakelijk gesteld en u moet instaan voor de gevolgen.

De verzekering BA na levering

De BA na levering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt aan derden door:

 • producten na levering ervan
 • werken na uitvoering ervan

Voorbeelden

In BA uitbating:

 • Een werknemer veroorzaakt tijdens een opdracht bij een klant een brand. De onderneming kan aansprakelijk worden gesteld en zal in dat geval de slachtoffers moeten vergoeden.

In BA na levering:

 • Een installateur heeft een wasmachine verkeerd aangesloten. De volgende nacht veroorzaakt die fout waterschade.
 • Een elektricien herstelt een elektrische oliekachel. Enkele dagen later breekt brand uit door een slecht geïsoleerde draad.
 • Een loodgieter is klaar met zijn werk en vertrekt. De volgende dag is het tapijt nat omdat de kraan verkeerd is geplaatst (de schade aan het tapijt zal worden vergoed).
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons Talensia BA Uitbating en Talensia BA Na Levering verzekeringen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade door het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van contractuele verbintenissen
 • voor BA uitbating: herhaaldelijke schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen
 • voor BA na levering: schade door het niet onderwerpen van de goederen of producten aan voldoende voorafgaande proeven en controles
 • schade die u zelf herstelt (dekkingsbeperking)
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches. .
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Talensia BA Uitbating en BA Na Levering werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as