Ga naar de hoofdinhoud

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Deze verzekering dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitbating van uw onderneming voor uw aangegeven activiteiten, zowel in de onderneming als daarbuiten.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt in geval van schade veroorzaakt

Deze schade kan zijn:

  • letselschade
  • zaakschade
  • onstoffelijke gevolgschade of niet-gevolgschade van gedekte letselschade of zaakschade

Ze kunnen veroorzaakt, ondere andere, door:

  • brand, water, vuur, ontploffing of rook
  • vervuiling
  • burenhinder...

Voorbeeld: u herstelt industriële verwarmingsketels. Tijdens een van uw opdrachten, sluit u een verwarmingsketel bij een van uw klanten niet correct aan en hij ontploft. Er zijn verscheidene gewonden. Dit is letselschade. De gebouwen hebben zware schade opgelopen. Dit is zaakschade. Daardoor worden de activiteiten van de onderneming waarin u het werk hebt uitgevoerd enkele dagen onderbroken. We spreken dan van onstoffelijke gevolgschade.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt voor alle activiteiten die u, als verzekeringnemer, aan de verzekeraar hebt aangegeven.

Tijdens de uitbating van uw onderneming en voor uw aangegeven activiteiten, dekken we ook de aansprakelijkheid van, onder andere, uw aangestelden (stagiairs, arbeiders, bediende bijvoorbeeld), vennoten, zaakvoerders en bestuurders in de uitoefening van hun functie.

Voorbeeld: uw onderneming fabriceert, levert en plaatst ramen. De fabricage-, leverings- en plaatsingsactiviteiten moeten worden aangegeven als u de aansprakelijkheid van uw onderneming wilt dekken.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt binnen de onderneming (bijvoorbeeld wanneer bezoekers of leveranciers aanwezig zijn) maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld bij bezoeken aan klanten of werken bij derden).​

Voorbeeld: een werknemer veroorzaakt tijdens een opdracht bij een klant een brand. De onderneming kan aansprakelijk worden gesteld en zal in dat geval de slachtoffers moeten vergoeden.

Facultatieve opties

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de  betaalde opties voor deze verzekering. Ontdek alle uitbreidingen door contact op te nemen met één van onze makelaars.

U kan ook goederen dekken die toevertrouwd zijn om eraan te werken.

Voorbeeld: de verzekerde moet een kroonluchter installeren aan het plafond van de klant, maar laat die uit zijn handen glippen. De kroonluchter valt op de salontafel en beide zijn beschadigd. De kroonluchter zal gedekt zijn als de uitbreiding onderschreven werd. 

U kan ook (al dan niet toevertrouwd) gereedschap dekken.

Voorbeeld: de verzekerde gebruikt de heftruck van de derde om zijn vrachtwagen te lossen. De verzekerde rijdt in een gat, de heftruck rolt om en wordt beschadigd. Hij zal gedekt zijn als de uitbreiding onderschreven werd. 

U kan ook de goederen waarvan u huurder, gebruiker, bewaarnemer en/of houder bent, dekken.

Voorbeeld: een bouwondernemer huurt en plaatst steigers. Als gevolg van de verkeerde plaatsing valt de steiger en wordt hij beschadigd. Hij zal gedekt zijn als de uitbreiding onderschreven werd. 

U kan ook uw onderaannemers dekken.

Hebt u vragen over de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME