Ga naar de hoofdinhoud

Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering is een ideale aanvulling op de BA Uitbating. Deze dekt de contractuele en extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade veroorzaakt aan derden door uw producten of goederen na levering ervan of door uw werk na uitvoering ervan, in het kader van uw aangegeven activiteiten.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt in geval van schade veroorzaakt

Deze schade kan zijn:

  • letselschade
  • zaakschade
  • onstoffelijke schade die het gevolg is van door deze verzekering gedekte letselschade of zaakschade

Voorbeeld: u herstelt industriële verwarmingsketels. Tijdens één van uw opdrachten, sluit u een verwarmingsketel bij één van uw klanten niet correct aan en, twee dagen later, ontploft deze. Er zijn verscheidene gewonden. Dit is letselschade. De gebouwen hebben zware schade opgelopen. Dit is zaakschade. Daardoor worden de activiteiten van de onderneming waarin u het werk hebt uitgevoerd enkele dagen onderbroken. We spreken dan van onstoffelijke gevolgschade.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt voor alle schade veroorzaakt door producten en goederen die uw onderneming levert, na levering ervan.

Voorbeeld: na de levering van een voedingsproduct aan een supermarkt kregen klanten een voedselvergiftiging.

De aansprakelijkheid van uw onderneming is gedekt voor alle schade veroorzaakt door werken die uw onderneming onderneemt, na uitvoering ervan.

Voorbeeld: een elektricien herstelt een elektrische oliekachel. Enkele dagen later breekt brand uit door een slecht geïsoleerde draad.

Hebt u vragen over de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering?
Vraag aan een makelaar om contact met u op te nemen.

CONTACTEER ME