AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In
medal_1st

MyAXA Healthcare: DECAVI digitale trofee 2018

Meer weten
hospital
Een geplande hospitalisatie
1
Bereid uw hospitalisatie voor
2
Informeer AXA vóór uw hospitalisatie
3
Valideer uw hospitalisatie
4
Bundel de medische kosten gekoppeld aan uw hospitalisatie
5
Vertrek naar het ziekenhuis in alle gemoedsrust
6
Ga in alle rust naar huis en ontvang uw terugbetaling
7
Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?
emergency
Een dringende hospitalisatie?
1
Informeer AXA zo snel mogelijk over uw hospitalisatie
2
Vervolledig uw hospitalisatiedossier
3
Vertrek naar het ziekenhuis in alle gemoedsrust
4
Bundel de medische kosten gekoppeld aan uw hospitalisatie
5
Ontvang uw terugbetaling
6
Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?planet_blue
Een hospitalisatie in het buitenland?
1
Bel uw ziekenfonds om uw hospitalisatie te melden
2
Bel AXA om uw hospitalisatie te melden
3
Vraag de terugbetaling van de ziekenhuiskosten
4
Vraag de terugbetaling van de medische kosten verbonden aan de hospitalisatie
5
Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraaghospital_bed
Een zware ziekte

In het kader van een zware ziekte krijgt u ook zorgen buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld: doktersconsult, fysiotherapiesessie…. Dus de kosten voor zogeheten 'ambulante' zorgen.

In het kader van uw ziekteverzekering dekt AXA de ambulante kosten gekoppeld aan een dertigtal zware ziektes ook zonder hospitalisatie.

Hoe krijgt u een terugbetaling gekoppeld aan een zware ziekte?


1
Geef uw zware ziekte aan bij AXA
2
Vraag een aanvullende terugbetaling aan
3
Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?family_1
Een kind in het ziekenhuis

Moet uw kind in het ziekenhuis worden opgenomen? Wat is er als kind dan beter dan een ouder aan uw zijde om u te troosten en gerust te stellen? Uw hospitalisatieverzekering van AXA dekt de kosten om 's nachts bij uw kind te blijven ('rooming in').

Vergeet de hospitalisatie van uw kind niet te melden aan AXA vóór het wordt opgenomen, zodat u in alle rust ook in het ziekenhuis kunt overnachten.

Is er een leeftijdslimiet tot wanneer ik in het ziekenhuis bij mijn kind kan blijven overnachten?plaster_crutch
Een arbeidsongeval

In het geval van hospitalisatie als gevolg van een arbeidsongeval, zal de hospitalisatieverzekering de arbeidsongevallenverzekering aanvullen.

Wat moet u doen om een zo compleet mogelijke terugbetaling te krijgen na een arbeidsongeval?


1
Verwittig uw werkgever en het ziekenhuis
2
Breng AXA op de hoogteWat moet ik weten over mijn ziekenhuiskeuze?

Opdat AXA uw ziekenhuisfactuur ten laste kan nemen (derdebetalersysteem), moet uw ziekenhuis deel uitmaken van het Medi-Assistancenetwerk. 95% van de ziekenhuizen in België maakt er deel van uit, maar controleer voor de zekerheid de lijst of uw ziekenhuis erbij staat.

Wat moet ik doen als mijn ziekenhuis niet in de lijst staat?

Als uw ziekenhuis niet in de lijst staat, kunt u van het derdebetalersysteem niet genieten. U moet dan de kosten van uw hospitalisatie eerst zelf voorschieten en vervolgens door AXA laten terugbetalen door de bewijsstukken samen terug te sturen met uw medische kosten en uw medisch attest. Aarzel niet om vóór uw hospitalisatie contact op te nemen met AXA om uw dossier al te openen.

Kan ik mijn type kamer kiezen?

Om na uw hospitalisatie niet voor verrassingen komen te staan, vindt u op MyAXA Healthcare - uw beveiligd online platform - een overzicht van uw dekkingen, met name met betrekking tot een eventuele limiet voor de keuze van het gedekte type kamer of een te betalen franchise.

Wie moet ik nog op de hoogte brengen van mijn hospitalisatie?

Uw werkgever: Als werknemer moet u het medisch attest van uw arts versturen (de termijnen en de modaliteiten kunnen variëren naargelang wat is voorzien in uw arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst - CAO)

Uw ziekenfonds: Bij langdurige afwezigheid (meer dan een maand) moet u binnen de hieronder vermelde termijnen het document "attest van arbeidsongeschiktheid" dat uw ziekenfonds u zal bezorgen, invullen en terugsturen naar uw ziekenfonds. De termijn hiervoor bedraagt:

  • 28 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als u bediende of zelfstandige bent.
  • 14 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als u arbeider bent
  • 2 kalenderdagen na het begin van uw arbeidsongeschiktheid, als u uitzendkracht bent of in een proefperiode zit.

Waarom moet ik een document invullen om AXA te machtigen mijn gegevens te gebruiken?

In het kader van de regelgeving m.b.t. gegevensbescherming(1) zijn wij verplicht om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vragen voor de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

Bijgevolg mogen wij geen gezondheidsgegevens verwerken zonder deze toestemming, zoals bijv. ziekenhuisfacturen, apothekersrekeningen, enz. Bij gebrek aan dit ondertekend document mogen wij uw dossier niet behandelen en zullen uw medische kosten bijgevolg ook niet in aanmerking komen voor een eventuele tussenkomst van de maatschappij.

(1) Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wat is de dienst AssurPharma?

Dankzij de dienst AssurPharma stuurt de apotheker de BVAC-attesten 'Bijkomende Verzekering/Assurance complémentaire' rechtstreeks naar AXA via elektronische weg. U moet dat dus niet langer zelf doen, zo wordt het administratieve proces vereenvoudigd. Deze attesten moeten na de aankoop van voorgeschreven medicijnen, die verband houden met een hospitalisatie, worden teruggestuurd naar AXA.

Download uw AssurPharma-barcode op MyAXA Healthcare en toon ze aan uw apotheker als u geneesmiddelen of medisch materiaal aankoopt in verband met uw ziekenhuisopname. De apotheker zal de BVAC-attesten automatisch naar AXA sturen voor terugbetaling van de kosten.

ik download mijn AssurPharma-barcode

Wat is de dienst Homecare?

Homecare geeft u recht op 20 uur prestaties tijdens uw hospitalisatie en op 20 uur na uw hospitalisatie. U kunt 5 diensten kiezen met een duur van telkens 4 uur, als uw contractvoorwaarden daarin voorzien. Controleer op MyAXA Healthcare of u deze dienst kunt genieten.

Over welke verschillende diensten beschikt u dankzij Homecare?

Tijdens de hospitalisatie: het vervoer van en naar het ziekenhuis, het vervoer voor familiebezoeken van en naar het ziekenhuis - maximum 3 heen en teruggaan - met een maximum van 250 euro/jaar/verzekerde, maar ook een huishoudhulp, kinderoppas (voor kinderen jonger dan 16 jaar), huisdierenoppas (honden en katten) naar rato van maximum 4 uur per prestatie.

Na de hospitalisatie: het vervoer van en naar het ziekenhuis of het medisch centrum voor controlebezoeken - maximum 3 heen en teruggaan en maximum 250 euro/jaar/verzekerde, het vervoer voor kinderen jonger dan 16 jaar van en naar school, de levering van voorgeschreven geneesmiddelen en/of de aankoop van basislevensmiddelen, maar ook van kraamzorgen, een huishoudhulp, kinderoppas (voor kinderen jonger dan 16 jaar), huisdierenoppas (honden en katten) naar rato van maximum 4 uur per prestatie.

Hoe vraagt u een Homecare-service aan?

chat_man

Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?

Wij staan telefonisch tot uw dienst

+32 2 550 49 70

MyAXA Healthcare: DECAVI digitale trofee 2018

Vereenvoudig alle stappen van uw hospitalisatieverzekering en raadpleeg uw dekkingen altijd en overal via MyAXA Healthcare.

Ontdek alle functionaliteiten van het platform in deze video.

Trofee Decavi van Verzekering Niet Leven 2018 gepubliceerd in het persbericht van 25 april 2018 op www.decavi.be voor de categorie Digitaal (werkgevers, werknemers en makelaars):
MyAXA Healthcare & Dail Healthcare.

Deze digitale platformen werden in hun categorie tot de beste van het afgelopen jaar verkozen.