Ga naar de hoofdinhoud
5 choses à savoir assurance hospitalisation en Belgique - 5 noodzakelijke weetjes over de hospitalisatieverzekering 5 choses à savoir assurance hospitalisation en Belgique - 5 noodzakelijke weetjes over de hospitalisatieverzekering

Blog

Weetjes over de hospitalisatieverzekering | Blog AXA.be

Top

| 3 min lezen

5 noodzakelijke weetjes over de hospitalisatieverzekering in België

In dit artikel

   Uw gezondheid is onze prioriteit

   Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

   ONTDEK ONZE DIENSTEN

   1) Is de hospitalisatieverzekering verplicht in België?

   NEE. Elke inwoner van België is bij wet verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. De hoofdtaak van dit ziekenfonds bestaat erin een deel van de medische en gezondheidskosten terug te betalen (zoals doktersbezoeken, consultaties bij de tandarts of kinesitherapiesessies).

   De kosten van een hospitalisatie lopen vaak hoog op. In deze gevallen komt het ziekenfonds slechts gedeeltelijk tussen. De meeste Belgen kiezen dus voor een extra dekking tegen deze kosten, die vaak onverwacht zijn en vooral hoog kunnen oplopen.

   De hospitalisatieverzekering heeft dus een aanvullend karakter en komt steeds tegemoet na de eerste vergoeding van het ziekenfonds. Ze zorgt ervoor dat de verzekerde minder moet betalen en gespaard blijft van onvoorziene financiële zorgen.

   2) Is de werkgever verplicht in België om een hospitalisatieverzekering aan te bieden?

   NEE. Het aanbieden van een hospitalisatieverzekering aan zijn werknemers is een extralegaal voordeel en de werkgever kan kiezen om het al dan niet aan te bieden. Extralegale voordelen zijn interessant voor de werkgever aangezien ze hem minder kosten aan socialezekerheidsbijdragen dan de betaling van een hoger loon.

   De collectieve premie die een werkgever voor zijn werknemers betaalt in het kader van een collectieve hospitalisatieverzekering is ook voordeliger dan een individuele premie die de werknemer persoonlijk betaalt. De verzekeraar berekent het risico van de werkgever op basis van een geheel van werknemers, terwijl een individu het risico alleen draagt. Als zijn bedrijf een bepaald aantal werknemers overschrijdt, dan kan de werkgever ook over zijn contract onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij.

   3) Dekt de hospitalisatieverzekering in België steeds een eenpersoonskamer?

   NEE. Elk hospitalisatieverzekeringscontract heeft zijn eigen dekkingen en bijzonderheden. Verschillende zaken kunnen variëren naargelang de polis, zoals:

   • een dekking in een tweepersoons- of eenpersoonskamer
   • het bedrag van het eigen risico dat bij een hospitalisatie wordt gevraagd
   • de duur van de ambulante zorgen in het kader van de hospitalisatie
   • het aantal zware ziekten die gedekt zijn in het contract
   • het terugbetalingsplafond bij een hospitalisatie
   • ...

   Sommige werkgevers bieden een dekking voor een tweepersoonskamer en geven de werknemers de mogelijkheid om deze dekking uit te breiden naar een eenpersoonskamer, tegen betaling van een kleine extra premie.

   4) Pensionering, ontslag, … Mag de werknemer zijn hospitalisatieverzekering in België behouden?

   JA. In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst is de kans groot dat de werknemer de hospitalisatieverzekering verliest die verbonden is aan de beroepsactiviteit (= verzekering via de werkgever). Maar om de verzekerden te beschermen, voorziet de wet-Verwilghen in de mogelijkheid om het contract, verbonden aan de beroepsactiviteit, individueel voort te zetten.

   Meestal moet je voor deze individuele voortzetting geen medische formaliteiten vervullen en is er geen wachttijd of uitsluiting van bestaande aandoeningen. De werknemer geniet dus gunstvoorwaarden voor zijn premie en zal dus ononderbroken en levenslang verzekerd zijn. Bovendien kan een verzekeraar een individuele hospitalisatieverzekering niet eenzijdig opzeggen of wijzigen.

   5) Dekt een hospitalisatieverzekering in België alle kosten voor ambulante verzorging?

   NEE. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken gemiddeld de kosten voor ambulante verzorging 1 tot 3 maanden vóór en 2 tot 6 maanden na de hospitalisatie.

   Deze kosten worden 'ambulant' genoemd omdat ze niet worden gemaakt tijdens de eigenlijke hospitalisatie. Het gaat bijvoorbeeld over consultaties bij de dokter of tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brilglazen.

   Aanvullende verzekeringen kunnen ook andere kosten voor ambulante verzorging dekken die niet verbonden zijn aan een hospitalisatie..

   Uw gezondheid is onze prioriteit

   Online uw symptomen evalueren of een videoconsultatie aanvragen.

   ONTDEK ONZE DIENSTEN

   DEEL DIT ARTIKEL