Ga naar de hoofdinhoud

Brandverzekering voor uw onderneming

 • Bescherming van gebouwen en de inhoud ervan
 • Dekking van de aansprakelijkheid van de huurders of bewoners
 • Als aanvulling: Diefstal & Vandalisme, Bedrijfsschade, Vervoerd Materieel en Koopwaar

Speel niet met vuur!

Een brand, een ontploffing, een storm ... of andere situaties zoals diefstal of vandalisme kunnen zware schade aan het gebouw of de inhoud ervan met zich meebrengen! Kies voor dekkingen waarmee u de continuïteit van uw activiteiten kan veiligstellen!

In een notendop

  Dekking

 • dekking van schade en beschadiging ... en nog veel meer

  Opties

 • onrechtstreekse verliezen
 • rechtsbijstand

Vul aan met deze verzekeringen

Wij zijn er voor u

AXA Assistance komt niet alleen tussen om het redden, opslaan, bewaren en reinigen van beschadigde goederen te verzekeren, maar stelt u ook oplossingen voor om uw activiteit in alle omstandigheden te kunnen voortzetten.
Wij staan 24/7 voor u klaar.

 • Brandverzekering

  Het zoeken naar lokalen en materiaal om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.
  Het sturen van een door AXA Assistance erkende hersteller voor dringende herstellingen.

 • Verzekering Diefstal & Vandalisme

  Voorlopige afscherming en bewaking van de lokalen en beschadigde goederen.

Bel AXA Assistance op
0032 2 550 05 30
0032 2 550 05 30

Een schadegeval aangeven

Bent u het slachtoffer van een schadegeval dat gedekt wordt door uw brandverzekering?

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Ja, de brandverzekering van uw woning geldt ook voor het deel dat u voor professionele doeleinden gebruikt. U hebt echter wel een professionele brandverzekering nodig als de waarde van uw koopwaar of van uw professionele materiaal hoger is dan € 50 000.

Die professionele brandverzekering kan ook worden aangevuld door een verzekering Bedrijfsschade: die dekt uw omzetverlies dat het gevolg is van het (geheel of gedeeltelijk) wegvallen van uw beroepsactiviteit als gevolg van een schadegeval die door de brandverzekering is gedekt.

Interessant voor u

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Brand Eenvoudige Risico’s en/of Diefstal & Vandalisme Eenvoudige Risico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

Voor de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s:

 • geen tussenkomst voor een schadegeval waarvan de oorzaak, ontdekt bij een vorig schadegeval, niet werd opgeheven
 • geen tussenkomst voor een schadegeval te wijten aan de ontploffing van explosieven waarvan de verzekerde wist dat ze aanwezig waren
 • geen dekking voor een bouwvallig, voor afbraak bestemd gebouw
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Voor de verzekering Diefstal & Vandalisme:

 • uitsluiting van de diefstal van dieren
 • geen tussenkomst voor diefstal en vandalisme gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk door de verzekerde gebruikte gebouw
 • geen tussenkomst voor diefstal en vandalisme gepleegd wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekeringen Brand Eenvoudige Risico’s en Diefstal & Vandalisme Eenvoudige Risico’s werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.