Ga naar de hoofdinhoud

Een schadegeval in de brandverzekering aangeven

VOLG DEZE TWEE STAPPEN

Gebruik hetzelfde nummer voor dringende medische bijstand.
Indien nodig, verwittig ook uw buren dat zij hun gebouw moeten evacueren.

Uw makelaar staat u bij en is altijd, ook bij de online aangifte, op de hoogte van uw schadedossier.

Wilt u de afhandeling versnellen?

Bezorg uw verzekeringstussenpersoon zo snel mogelijk de volgende gegevens:

  • de datum en plaats van het schadegeval
  • de beschrijving van de omstandigheden en de oorzaak van het schadegeval
  • de beschrijving van de omvang van de schade, eventueel aangevuld met foto’s of een film van de schade
  • in geval van kwaad opzet, het proces-verbaal van de politie en in geval van kwaad opzet, het proces-verbaal van de politie
  • de kostenraming van de schade (bestek) en de aankoopfacturen van de beschadigde  goederen​
  • uw bankrekeningnummer
  • of u btw-plichtig bent, en aan welk aftrekpercentage.

Opgelet

Elke werkgever is wettelijk verplicht een analyse van het brandgevaar in de arbeidsplaats uit te voeren en concrete maatregelen te nemen om dit gevaar te verwijderen of te verminderen!

Voor meer uitleg over het KB van 28 maart 2014.