Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

essential for life groepsverzekering

Essential for life is een eenvoudige en toch volledige groepsverzekering specifiek voor de loontrekkende werknemers van uw kmo. Naast de opbouw van een aanvullend pensioen is er optioneel een verzekering gewaarborgd inkomen en overlijden voorzien. U kunt tevens een hospitalisatieverzekering afsluiten.

Voordelen

een volledig plan

Essential for life is een volwaardige groepsverzekering, op maat van uw kmo, en biedt vrijwel dezelfde waarborgen als een groepsverzekering voor grote ondernemingen. 

Basisverzekeringen:

  • een aanvullend pensioen op het einde van de loopbaan van uw aangesloten medewerker,
  • de uitkering van een kapitaal bij overlijden voor de pensioenleeftijd.

Optioneel kan dit voor uw werknemer worden uitgebreid met een verzekering gewaarborgd inkomen bij ongeval of ziekte, zwangerschap of bevalling.

De pensioenopbouw kan worden gecombineerd met een hospitalisatieverzekering voor u, als zelfstandige bedrijfsleider, voor uw werknemers, alsook voor hun gezinsleden.

Wenst u een aparte hospitalisatieverzekering losgekoppeld van een aanvullende pensioenopbouw te onderschrijven? Geen probleem! Ook dit is perfect mogelijk.

noodzakelijke aanvulling om de beperkingen van de sociale zekerheid op te vangen

​Het wettelijke pensioen garandeert elke werknemer een minimuminkomen op pensioenleeftijd. Dit wettelijke pensioen is geplafonneerd en hangt af van de beroepsloopbaan, de verdiende lonen tijdens de loopbaan en de gezinssituatie van de betrokken werknemer. Hierdoor is het wettelijke pensioen vaak onvoldoende om de huidige levensstandaard te behouden.

Ook het bedrag van het wettelijke overlevingspensioen, toegekend aan de nabestaande van de werkende of gepensioneerde echtgeno(o)t(e), is beperkt. De groepsverzekering is dus een onmisbare aanvulling op de uitkeringen van de sociale zekerheid.

succesvolle aanpak van het loonbeleid voor uw loontrekkende medewerker

De kosten van een groepsverzekering liggen voor u, als werkgever, lager dan die van een verhoging van het brutoloon. Voor uw medewerker is het spaargeld, waarover hij op het einde beschikt, veel groter bij een groepsverzekering dan het spaarbedrag bekomen door een gelijkwaardige verhoging van het brutoloon. Een win-winsituatie, vooral in tijden van budgetbeheersing en loonstop!

Essential for life biedt uiteraard ook een fundamentele troef bij de aanwerving, de motivatie en de retentie van uw personeel.

fiscale en parafiscale voordelen

Dankzij de gunstige (para)fiscaliteit is de groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging, zowel voor u als werkgever als voor uw medewerkers.

AXA Employee Benefits

​Aan de hand van diverse tools, FAQ's, illustratieve voorbeelden, technische fiches... maken we u op de website AXA Employee Benefits wegwijs doorheen ons aanbod van groepsverzekeringen. Deze website is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor uw werknemers die bij de groepsverzekering zijn aangesloten.  

Neem snel een kijkje op de website AXA Employee Benefits en ontdek vandaag nog de troeven van essential for life.