AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering hospitalisatie en zware ziekten

Deze collectieve verzekering dekt wereldwijd de medische kosten voor een hospitalisatie en zware ziekten.

hospital_bed

Onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten

En eveneens in de kosten voor land- of luchtvervoer, ook al komt de Belgische wettelijke ziekteverzekering niet tegemoet

hospital

Dekking van de ambulante zorgen

Tot 3 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatie

planet_blue_circle

Dekking en bijstandsservice

In België en in het buitenland

health_kit

Geen medische formaliteiten

Vrije keuze van kamer, arts en ziekenhuis. 31 zware ziekten gedekt

Tenlasteneming van een hele reeks kosten

hand_heart

Basisdekking

 • verblijf in een eenpersoonskamer of gemeenschappelijke kamer
 • geneesmiddelen
 • bevalling, ook thuis
 • onmiddellijke verzekering van pasgeborenen
hand_cross

Aanvullende dekking

 • alternatieve geneeswijzen die door de arts worden voorgeschreven
 • protheses, orthopedische toestellen en tandprotheses
 • palliatieve verzorging, opsporen van wiegendood, verblijfskosten van een orgaandonor
 • verblijf van een van de ouders in hetzelfde ziekenhuis als het kind jonger dan 16 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen

De belangrijkste risico’s die niet gedekt zijn, staan vermeld in onze algemene voorwaarden.

Bijstand overal ter wereld

Assistance en Belgique

In België

 • Organisatie en tenlasteneming van het vervoer van de echtgenoot en de minderjarige kinderen van de verzekerde, naast het medische vervoer van de patiënt
 • Informatie aan 2 naasten van de verzekerde
 • Terbeschikkingstelling van een oppas in het huis van de verzekerde om op de kinderen jonger dan 16 jaar te passen, gedurende maximaal 24 opeenvolgende uren
Assitance à l’étranger

In het buitenland

 • Organisatie van het vervoer van een gezinslid indien de verzekerde niet binnen de 72 uur gerepatrieerd wordt
 • Organisatie van de repatriëring van de verzekerde, zijn reisgezellen, zijn voertuig en zijn bagage
 • Organisatie en tenlasteneming van de repatriëring van de kinderen jonger dan 16 jaar, indien de verzekerde er niet voor kan zorgen ten gevolge van een medisch incident
 • Opsturen van onmisbare geneesmiddelen, terbeschikkingstelling van fondsen tot 2.500 euro, taalbijstand
 • Psychologische bijstand (overlijden van een naaste, overval)
 • Bijkomend medisch advies in het geval van een zware ziekte of een operatie met hoog risico

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen …), heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van ‘hospi & assist +’. Dit nieuwe contract is een lijfrentecontract.

Hulp of advies nodig?

Je makelaar helpt je graag

 • Advies zonder verbintenis
 • Persoonlijk onderhoud
 • Je krijgt een offerte
 • Zelfstandig zoals jou en altijd in de buurt

Dit product is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de takken 2 en 18.

Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden aandachtig te lezen, want alleen daarin worden alle toepassingsmodaliteiten van onze verzekeringsdekkingen vermeld. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij uw tussenpersoon, bij wie u terechtkunt voor meer informatie.

Met klachten kunt u terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1 in 1000 Brussel) via het klachtenformulier. Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (www.ombudsman.as).