Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekering hospitalisatie en zware ziekten

Deze collectieve verzekering dekt wereldwijd de medische kosten voor een hospitalisatie en zware ziekten.

Onbeperkte tegemoetkoming in de hospitalisatiekosten

En eveneens in de kosten voor land- of luchtvervoer, ook al komt de Belgische wettelijke ziekteverzekering niet tegemoet.

Dekking van de ambulante zorgen

Tot 3 maanden voor en 6 maanden na de hospitalisatie.

Dekking en bijstandsservice

In België en in het buitenland.

Geen medische formaliteiten

Vrije keuze van kamer, arts en ziekenhuis. 31 zware ziekten gedekt.

Tenlasteneming van een hele reeks kosten

Basisdekking

 • verblijf in een eenpersoonskamer of gemeenschappelijke kamer
 • geneesmiddelenn
 • bevalling, ook thuis
 • onmiddellijke verzekering van pasgeborenen

Aanvullende dekking

 • alternatieve geneeswijzen die door de arts worden voorgeschreven
 • palliatieve verzorging, opsporen van wiegendood, verblijfskosten van een orgaandonor
 • verblijf van een van de ouders in hetzelfde ziekenhuis als het kind jonger dan 16 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen

Bijstand overal ter wereld

In België

 • Organisatie en tenlasteneming van het vervoer van de echtgenoot en de minderjarige kinderen van de verzekerde, naast het medische vervoer van de patiënt
 • Informatie aan 2 naasten van de verzekerde
 • Terbeschikkingstelling van een oppas in het huis van de verzekerde om op de kinderen jonger dan 16 jaar te passen, gedurende maximaal 24 opeenvolgende uren

In het buitenland

 • Organisatie van het vervoer van een gezinslid indien de verzekerde niet binnen de 72 uur gerepatrieerd wordt
 • Organisatie van de repatriëring van de verzekerde, zijn reisgezellen, zijn voertuig en zijn bagage
 • Organisatie en tenlasteneming van de repatriëring van de kinderen jonger dan 16 jaar, indien de verzekerde er niet voor kan zorgen ten gevolge van een medisch incident
 • Opsturen van onmisbare geneesmiddelen, terbeschikkingstelling van fondsen tot 2.500 euro, taalbijstand
 • Psychologische bijstand (overlijden van een naaste, overval)
 • Bijkomend medisch advies in het geval van een zware ziekte of een operatie met hoog risico

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de maatschappij, pensioen …), heeft de verzekerde de mogelijkheid om in te tekenen op een individuele overeenkomst met dekkingen die gelijkaardig zijn aan die van ‘hospi & assist +’. Dit nieuwe contract is een lijfrentecontract.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).