Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Maatschappelijke uitdagingen. Kan een verzekeraar de burger geruststellen?

Top

| 8 min lezen.

Maatschappelijke uitdagingen. Kan een verzekeraar de burger geruststellen?

De crisissen (ecologisch, economisch, politiek, sociaal, …) die we momenteel doormaken, volgen elkaar niet alleen in sneltempo op, ze overlappen elkaar en wekken angst op. Waar ligt de Belg wakker van en hoe kunnen verzekeraars bijdragen op het gebied van preventie en bescherming? 

In 2022 stond het klimaatrisico voor het eerst bovenaan in de lijst in het AXA Future Risks Report.  

In 2025 zal de helft van de wereldbevolking gebruikmaken van sociale media, die de reputatie van een politicus, het succes van een organisatie kan maken en kraken...  

Eén op vijf personen zal minstens één keer in zijn leven problemen hebben met zijn geestelijke gezondheid. 

Volgens het IMF zal de prijs zijn voor een ton koolstof in 2030 75 dollar zijn (tegenover 30 tot 60 dollar vandaag). 

Jongeren zijn de grootste slachtoffers van 'pretraumatische stress' door de milieuveranderingen die een impact hebben op ons dagelijkse leven.  

Enkele cijfers die tot nadenken stemmen en zorgen voor een toegenomen ongerustheid. Deze cijfers komen hoofdzakelijk uit het 2022 Foresight Report uitgegeven door het Plurality University Network (U+). Het Plurality University Network (U+) is een non-profitorganisatie, waar de AXA Groep mee samenwerkt, met leden van over de hele wereld. Haar missie is het verkennen en zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor de toekomst, door onder andere verbeeldingskracht te mobiliseren via kunst, fictie, ...).  

Waar ligt de Belg wakker van?  

Klimaatrisico's, de oorlog in Oekraïne, cyberrisico's, energiecrisissen, pandemieën, economische en sociale ongerustheid (koopkracht, inflatie, ongelijkheid, ...) en de bedreigingen voor de geestelijke gezondheid zijn de belangrijkste thema's die de burgers bezighouden.

Door geconfronteerd te worden met al deze maatschappelijke uitdagingen voelen Belgen zich hoe langer hoe meer kwetsbaar en daardoor neemt hun bereidheid om risico's te nemen systematisch af.

Dat blijkt alvast uit de negende editie van het AXA Future Risks Report dat de verzekeraar samen met onderzoeksbureau Ipsos elk jaar afneemt bij 4500 experten uit 60 verschillende landen en 20.000 burgers. 

Vertrouwen in de instellingen verschuift 

Ook wanneer gevraagd wordt naar het vertrouwen dat experten en burgers hebben in onze instellingen om de gevolgen van de risico’s de baas te kunnen, zien we in het Futur Risks Report enkele opvallende verschuivingen. Zo is het vertrouwen in wetenschappers en academici gedaald. Anderzijds zien we zowel bij experten als bij burgers een toegenomen vertrouwen in het leger, veiligheidsdiensten en de politie.

Specifiek voor België zien we dat de Belgische bevolking in vergelijking met andere regio’s in de wereld het minste vertrouwen heeft in haar leger en veiligheidsdiensten. Experts pleiten dan ook voor nauwere samenwerkingen tussen de openbare en de privésector.  

Het vertrouwen van de Belg in zijn verzekeraar is stabiel gebleven. Uit het rapport blijkt ook dat bijna 70% van het grote publiek vindt dat verzekeraars belangrijke troeven in handen hebben om de toekomstige risico's aan te pakken.  

Wat nu? Vijf initiatieven die u kunnen inspireren  

Hieronder vindt u enkele initiatieven die AXA recent in verschillende domeinen heeft genomen, vastberaden om zijn rol als verantwoorde verzekeraar ten volle te blijven spelen en actief bij te dragen op het gebied van preventie en bescherming. 

 1. Investeren in het onderzoek naar geestelijke gezondheid 
  Het AXA Research Fund heeft geïnvesteerd in een project van de KU Leuven dat onderzoekt welke factoren bevorderlijk zijn voor een duurzame werkhervatting na een psychische stoornis zoals bijvoorbeeld een burn-out of een depressie. Een studie geleid door onderzoekers van het KU Leuven, in samenwerking met AXA Belgium.   

  Daarnaast investeert AXA Groep in het 'Mind Health Report'. Het rapport meet de mentale gezondheid in 16 landen, waaronder België, waarbij 2 000 personen werden ondervraagd tussen september en oktober 2022. Het evalueert het niveau van individueel welzijn en baseert zich op de graad van tevredenheid in het leven en op het werk, de consumptiegewoonten, slaapgewoonten, sociaal gedrag, zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst, enz.  

  Wat leert deze studie ons? 25% van de Belgen zegt last te hebben van mentale problemen. Gelukkig neemt het taboe rond psychische aandoeningen wel verder af en gaat men op zoek naar professionele hulp, die men als meer toegankelijk beschouwt. Wanneer werknemers zich geholpen voelen op het vlak van hun mentaal welzijn op het werk, is de kans drie keer groter dat ze zich in het algemeen positief ontplooien op gebied van mentale gezondheid.  
 2. De vooruitgang  
  AXA heeft ook een 'Vooruitgangsindex' ontwikkeld: deze index meet de resultaten die de entiteiten van de AXA Groep behalen op verbintenissen die ze aangaan om duurzame ontwikkeling in hun strategieën op te nemen. 
  Bijvoorbeeld via een ‘groen aanbod: verzekeringen voor elektrische voertuigen, hernieuwbare installaties en huizen die voldoen aan de energienormen ...  
  Of via oplossingen inzake ‘inclusieve bescherming’ om uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen tegen te gaan, bijvoorbeeld omwille van het inkomen, statuut, gezondheid of geslacht.
 3. Energiebesparing
  AXA heeft zijn energieverbruik met nog 10% extra kunnen terugdringen op de volgende manier:
  • Airconditioning en verwarming uitzetten om 18 uur (in plaats van 20 uur) en de temperatuur in de lokalen overdag 2 graden lager zetten  
  • Verlichting van de buitengevel 's nachts uitzetten  
  • Door de lage opkomst op vrijdag wordt het cateringaanbod die dag vereenvoudigd en worden onze medewerkers gegroepeerd op een beperkte oppervlakte om de energiekosten te beperken  
 4. De strijd tegen klimaatverandering
  In 2022 hebben we de AXA Climate Academy, ons online opleidingsprogramma over klimaatverandering, voortgezet. We zijn heel trots dat we 100 % van onze 3.000 medewerkers opgeleid hebben in de duurzame transformatie die aan de gang is en hen zo te stimuleren om hieraan bij te dragen.  

  Omdat het milieu iedereen aanbelangt, lanceerden we in 2022 de Climate School in het secundaire onderwijs in België. Dankzij de medewerking van onze partner GoodPlanet Belgium namen 70 klassen deel aan deze klimaatworkshops. In 2023 zetten we dit intergenerationeel verhaal voort met de opleiding van nog eens 4.000 leerlingen. 

  Daarnaast heeft het AXA Research Fund in 2022 een nieuwe leerstoel ingehuldigd in België. Die leerstoel legt zich toe op de recyclage van plasticafval via CO2-valorisatie
 5. Vrijwilligerswerk 
  De medewerkers van AXA worden actief aangemoedigd zich vrijwillig in te zetten voor maatschappelijke acties die AXA organiseert of ondersteunt via AXA Harten Troef, het wereldwijde liefdadigheidsinitiatief van de groep. Solidariteitsinitiatieven zoals de ‘River Cleanup’ (het schoonmaken van stranden en rivieren) en de ruilontbijten (waarbij 14.000 euro en 14m³ giften in natura werden verzameld) worden al verschillende jaren georganiseerd.  De ruilontbijten werden georganiseerd ten voordele van de lokale verenigingen zoals De Loodsen, ‘t Eilandje en Straatverplegers. Ze vonden op het einde van het jaar plaats in de AXA-kantoren van Antwerpen, Brussel en Luik en leverden verbluffende resultaten op! 

2023 zal een uitdagend jaar zijn, een jaar zijn dat in het teken staat van solidariteit en duurzaamheid. 

De resultaten van dit rapport zijn nog maar eens het bewijs dat publieke en private instellingen alle kansen moeten grijpen om de bescherming te bieden die het grote publiek nodig heeft en zo bij te dragen tot het herstel van vertrouwen in de toekomst.

Ook bij AXA zal de focus liggen op de bescherming van burgers, op het organiseren van preventie en op het bevorderen van veerkracht, dat is het besluit van het AXA Future Risks Report.

DEEL DIT ARTIKEL