Ga naar de hoofdinhoud

Press

AXA’s Doctors Online Psy richt haar pijlen op jongeren

Top

AXA’s Doctors Online Psy richt haar pijlen op jongeren

Diverse wetenschappelijke studies tonen het aan: de coronacrisis heeft een enorme impact op ons mentaal welzijn. AXA’s pan-Europese studie heeft aangetoond dat maar liefst 1 op 5 Belgen zich mentaal niet goed voelt. Volgens de studie nemen mentale gezondheidsproblemen af met de leeftijd. Jongeren (18- 24 jaar en jonger) worstelen vaker met klachten als angst, eenzaamheid en depressieve gevoelens. Bovendien zijn ze niet geneigd om professionele hulp te zoeken. Voor AXA is dit hét signaal om haar psychologische bijstandsdienst Doctors Online Psy’ nadrukkelijker open te stellen naar jongeren en dit volledig gratis.

Anouck Heulot, klinisch psychologe van het adviescentrum voor welzijnszorg POBOS:
“De sanitaire maatregelen zijn voor de meeste mensen uiteraard moeilijk gevallen. We kunnen echter vermoeden dat het voor jongeren en jongvolwassenen een extra beproeving moet zijn geweest doordat hun brein nog in volle ontwikkeling is. De emotieregulatie is gevoeliger voor prikkels (snel boos, blij of verdrietig), het lange termijn denken staat nog niet helemaal op punt (een week lijkt wel een eeuw) en de sociale ontwikkeling staat sterk op de voorgrond, waarbij vriendschappen en identiteitsontwikkeling essentieel zijn.

Het gedwongen afstandsleren, het onderbreken van hobby- en vrijetijdsactiviteiten, en het wegvallen van sociaal contact met vrienden, brengt jongeren in een mentaal isolement en verzwakt hun veerkracht en ontwikkeling. Bovendien komt het aspect privacy onder spanning te staan door het moeten delen van tablet, computer, soms te krappe ruimte, met thuiswerkende ouders, broers en/of zussen.

Voor die jongeren die nood hebben aan een luisterend oor zonder oordeel kan dit gratis aanbod via AXA een rustpunt betekenen. Gelukkig is een psychologisch gesprek al lang geen taboe meer. Wel integendeel. Een goed gesprek met een ervaren hulpverlener kan een positieve blik openen op de toekomst.”

370 gratis sessies met een psycholoog

Sinds de start van de pandemie stelde AXA haar bestaande platform voor videoconsultatie met dokters gratis ter beschikking van haar klanten. Gedurende de eerste lockdown zelfs naar alle Belgen. Op die manier werden tot op vandaag ruim 800 mensen geholpen.

In oktober 2020 werd het platform vervolgens uitgebreid met psychologische bijstand, ‘Doctors Online Psy’. Sinds oktober 2020, vonden 287 mensen de weg naar ‘Doctors Online Psy’, goed voor 370 sessies met een psycholoog. Nu studies aantonen dat het mentaal welzijn van jongeren het hardst wordt getroffen, wil AXA van de gelegenheid gebruikmaken om professionele hulp op een laagdrempelige manier tot bij de jongeren te brengen. 

Serge Martin, Head of Life AXA Belgium:
“De nood aan psychische zorg is het voorbije jaar sterk toegenomen. Met Doctors Online Psy bieden we een reële meerwaarde. Bovendien bewijst een NPS-score van 76 dat wie gebruik heeft gemaakt van deze dienst, zeer tevreden is. Nu is het tijd om voor de jongeren een versnelling hoger te schakelen en hen te helpen makkelijker de weg te vinden naar professionele hulp in het algemeen.”

Christophe Marius, CEO AXA Partners Belgium & Northern Europe:
“In 2018 duurde het volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen gemiddeld 50 dagen voordat je een mental health specialist in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg kon raadplegen. Sinds de uitbraak van de pandemie steeg vooral het aantal jongeren met mentale noden. Daarom ben ik bijzonder trots dat we samen met AXA Belgium ons inspannen om deze urgente maatschappelijke nood te beantwoorden. Dankzij onze innovatieve videoconsultatie dienst en ons medisch netwerk aan psychologen zullen we niet alleen gratis, maar vooral ook onmiddellijk beschikbare hulp bieden aan jongeren. Via hun laptop, tablet of smartphone voeren ze een videogesprek met een psycholoog en op het ogenblik wanneer ze er nood aan hebben.”

AXA biedt u de mogelijkheid aan om deel te nemen aan een demo. Ook een interview met psycholoog Anouck Heulot van het Adviescentrum voor Welzijnszorg POBOS, behoort tot de mogelijkheden. Interesse? Neem in dat geval contact op met de persdienst van AXA.