AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Akkoord Meer informatie
Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 1 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

code​

bijlage 1: afwijkende gebeurtenis​

00​ Geen informatie​
10 ​X Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd
11 X ​Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg
12​ ​X ​Elektrische storing - met direct contact als gevolg
13​ ​X ​Explosie
​14 X ​Brand, vuurzee
19​ X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
20​ ​X Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet gespecificeerd
21​ X​ ​In vaste toestand - overlopen, kantelen
22​ ​X ​In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien
23​ X​ ​In gasvormige toestand - verdampen, aerosolvorming, gasvorming
24​ ​X ​In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes
29​ ​X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld
30​ ​X ​Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd
31​ ​X ​Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen
32​ ​X ​Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige)
33​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend)
34​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend)
35​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen
39​ ​X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld
40​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd
41​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) – over een machine (incl. onbedoeld starten) en over het met de machine bewerkte materiaal
42​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd)
43​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het met het gereedschap bewerkte materiaal
44​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.)
​45 ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een dier
49​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
​50 ​Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd
​51 ​X ​Vallen van personen - van hoogte
52​ ​Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op dezelfde hoogte
​59 ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
​60 ​Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd
61​ ​Op een snijdend voorwerp stappen
​62 ​Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen
63​ ​X ​Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept worden
​64 ​Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
69​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
70​ ​Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel) - niet gespecificeerd
71​ ​Optillen, dragen, opstaan
72​ ​Duwen, trekken
73​ ​Neerzetten, bukken
​74 ​Buigen, draaien, zich omdraaien
75​ ​Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden zonder vallen
​79 ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, hierboven niet vermeld
80​ ​Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd
81​ ​Verrassing, schrik
82​ ​Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever
83​ ​Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs, enz.)
84​ ​Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier
85​ ​Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel voor anderen ontstaat
89​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, hierboven niet vermeld
​99 Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld