Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

bijlage 1 van het KB van 24.02.2005

​De codes X komen in aanmerking voor de bepaling van een ernstig arbeidsongeval.

code​

bijlage 1: afwijkende gebeurtenis​

00​ Geen informatie​
10 ​X Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand - niet gespecificeerd
11 X ​Elektrische storing door een defect in de installatie - met indirect contact als gevolg
12​ ​X ​Elektrische storing - met direct contact als gevolg
13​ ​X ​Explosie
​14 X ​Brand, vuurzee
19​ X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 10, hierboven niet vermeld
20​ ​X Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen - niet gespecificeerd
21​ X​ ​In vaste toestand - overlopen, kantelen
22​ ​X ​In vloeibare toestand - lekken, sijpelen, leeglopen, spatten, sproeien
23​ X​ ​In gasvormige toestand - verdampen, aerosolvorming, gasvorming
24​ ​X ​In poedervorm - rookontwikkeling, stof, deeltjes
29​ ​X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 20, hierboven niet vermeld
30​ ​X ​Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - niet gespecificeerd
31​ ​X ​Breken van materiaal, op de voegen of verbindingen
32​ ​X ​Breken, barsten, waarbij scherven/spanen ontstaan (hout, glas, metaal, steen, kunststof, overige)
33​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer vallend)
34​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - lager gelegen (het slachtoffer meeslepend)
35​ ​X ​Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - op gelijke hoogte gelegen
39​ ​X ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 30, hierboven niet vermeld
40​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier - niet gespecificeerd
41​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) – over een machine (incl. onbedoeld starten) en over het met de machine bewerkte materiaal
42​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een vervoer- of transportmiddel (al dan niet gemotoriseerd)
43​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al dan niet gemotoriseerd) en over het met het gereedschap bewerkte materiaal
44​ ​X ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.)
​45 ​Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een dier
49​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 40, hierboven niet vermeld
​50 ​Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - niet gespecificeerd
​51 ​X ​Vallen van personen - van hoogte
52​ ​Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op dezelfde hoogte
​59 ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 50, hierboven niet vermeld
​60 ​Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel) - niet gespecificeerd
61​ ​Op een snijdend voorwerp stappen
​62 ​Knielen, gaan zitten, tegen iets leunen
63​ ​X ​Door een voorwerp of de vaart daarvan gegrepen of meegesleept worden
​64 ​Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde bewegingen
69​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 60, hierboven niet vermeld
70​ ​Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel) - niet gespecificeerd
71​ ​Optillen, dragen, opstaan
72​ ​Duwen, trekken
73​ ​Neerzetten, bukken
​74 ​Buigen, draaien, zich omdraaien
75​ ​Zwaarbeladen lopen, misstap of uitglijden zonder vallen
​79 ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 70, hierboven niet vermeld
80​ ​Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn - niet gespecificeerd
81​ ​Verrassing, schrik
82​ ​Geweldpleging, agressie, bedreiging tussen personeelsleden van de werkgever
83​ ​Geweldpleging, agressie, bedreiging door buitenstaanders jegens de slachtoffers in het kader van hun beroepsuitoefening (bankoverval, buschauffeurs, enz.)
84​ ​Aangevallen, omvergelopen worden - door een dier
85​ ​Aanwezig zijn van het slachtoffer of van een ander waardoor gevaar voor de persoon zelf en eventueel voor anderen ontstaat
89​ ​Overige afwijkende gebeurtenissen, behorend tot groep 80, hierboven niet vermeld
​99 Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld